Η συγκρότηση της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) σε Σώμα

Κατά την 12η Συνεδρίαση της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) της Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας του CLLD/LEADER του ΠΑΑ και του ΕΠΑλΘ 2014-2020 που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 6-11-2019 στα Γραφεία της ΑΝΚΟ μεταξύ των θεμάτων ήταν:

  1. Η συγκρότηση της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) σε Σώμα, κατόπιν της λήψης των σχετικών αποφάσεων από το Περιφερειακό και τα Δημοτικά Συμβούλια.
  • νέα σύνθεση της ΕΔΠ είναι η ακόλουθη:
Α/Α Φορέας Τακτικό μέλος Αναπληρω-ματικό
μέλος
1 Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας Τσιούμαρης Γρηγόριος, Φωλίνας Αθανάσιος
Πρόεδρος ΕΔΠ
2 Δήμος Κοζάνης Δουγαλής Γεώργιος Παφύλης Δημήτριος
3 Δήμος Γρεβενών Δασταμάνης Γεώργιος, Τριγώνης Χρήστος
Αντιπρόεδρος ΕΔΠ
4 Δήμος Εορδαίας Φουρκιώτης Νικόλαος, Τσεχελίδης Δημήτριος
Γραμματέας
5 Αναγκαστικός Συνεταιρισμός Πατσιούρας Νικόλαος
Κροκοπαραγωγών Κοζάνης
6 Αγροτικός Συν/σμός Γρεβενών Παυλίδης Χρυσόστομος Τσιμόπουλος Νικόλαος
7 Επιμελητήριο Κοζάνης Σαρρής Νικόλαος Λυσσαρίδης Νικόλαος
8 Επιμελητήριο Γρεβενών Ράμμος Νικόλαος Παπαιωάννου
Αναστάσιος
9 Σύλλογος Επαγγελματιών Κουρτίδης Νικόλαος Μπουντιός Χαρίσιος
Ψαράδων λίμνης Πολυφύτου

 

  1. Η οριστικοποίηση του Πίνακα κατάταξης των αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα έργα Δημόσιου χαρακτήρα μετά την έγκριση της υπερδέσμευσης.
  • ΕΔΠ μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών αξιολόγησης και προσφυγών και της έγκρισης της υπερδέσμευσης ύψους 1.538.500,00€, ανακοινώνει τον οριστικό Πίνακα κατάταξης προτάσεων που επισυνάπτεται.

Ειδικότερα η συνολική δημόσια δαπάνη μετά την έγκριση της υπερδέσμευσης ανέρχεται πλέον στα 3.028.477,94€ και έχουν τη δυνατότητα ένταξης 40 αιτήσεις στήριξης (14 αιτήσεις στήριξης από την δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης και 26 από το ποσό της Υπερδέσμευσης).

Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα εκδοθούν οι αποφάσεις ένταξης από την ΕΥΔ (ΕΠ) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και στη συνέχεια θα υπογραφούν οι συμβάσεις με τους δικαιούχους για την υλοποίηση των έργων τους.

Αναλυτικά:

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

 

Υποδράση 19.2.4.1 – Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας
Κατάταξη (ενδεικτικά: ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία εντός Δικαιούχος Εγκεκριμένο Ποσό Βαθμο-λογία
οικισμού), συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ΣΚ / *
ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια
1 Προμήθεια υπόγειων κάδων συλλογής απορριμμάτων Δήμος Βοΐου 74.400,00 € 72
2 Βελτίωση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στον οικισμό Νεράιδας Δήμος Σερβίων – 95.500,00 € 64,5
Δήμου Σερβίων Βελβεντού Βελβεντού
3 Προμήθεια – εγκατάσταση υπόγειων συστημάτων προσωρινής Δήμος Κοζάνης 136.400,00 € 58,5
αποθήκευσης απορριμμάτων στην  .Κ. Κρόκου
4 Έργα συντήρησης της εσωτερικής οδοποιίας στην Κρυόβρυση Δήμος Εορδαίας 74.350,00 € 54,5
ΣΥΝΟΛΟ  ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 19.2.4.1 380.650,00 €
Υποδράση 19.2.4.2 – Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή
Κατάταξη επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό Δικαιούχος Εγκεκριμένο Ποσό Βαθμο-λογία
πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών (ενδεικτικά: ΣΚ / *
παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία)
1 Προμήθεια ναυταθλητικού εξοπλισμού Ναυτικός Όμιλος Κοζάνης 59.446,82 € 78
“Ο Αλιάκμων”
2 Κέντρο αθλοπαιδιών Αθλητικός Μορφωτικός 100.000,00 € 70
Σύλλογος “Έλατος” Ελάτης
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 19.2.4.2 159.446,82 €
Υποδράση 19.2.4.3 – Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια
χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης
Κατάταξη χώρων εντός οικισμών, τουριστικές πληροφορίες και Δικαιούχος Εγκεκριμένο Ποσό Βαθμο-λογία
τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας (ενδεικτικά : ΣΚ / *
σημάνσεις, δημόσιοι κοινόχρηστοι χώροι, προβολή
προώθηση περιοχών)
1 Ανάπλαση χώρου αναψυχής Τσοτυλίου Δήμος Βοΐου 220.000,00 € 91
2 Προμήθεια εξοπλισμού του κέντρου πληροφόρησης Σιάτιστας Δήμος Βοΐου 9.982,00 € 76,5
για την προβολή του γεωπάρκου
3 Οικιστική αναβάθμιση και ανάπλαση οικισμού Σαρακήνας Δήμος Γρεβενών 120.000,00 € 76
4 Δασική αναψυχή στη θέση “Λάτνα” Ελεύθερου και ανάδειξη Δήμος Γρεβενών 78.900,00 € 76
μονοπατιού “Παλαιοκνίδη – Κρεμαστός” Κνίδης, Δήμου Γρεβενών
Παρεμβάσεις αναβάθμισης περιπατητικού μονοπατιού για ατην Δήμος Σερβίων –
5 ανάδειξη του γεωπάρκου στη θέση “Μπουχάρια” της  Τ.Κ. 145.500,00 € 76
Βελβεντού
Μικροβάλτου
6 Τουριστικός οδηγός Δήμου Γρεβενών Δήμος Γρεβενών 22.840,00 € 72
7 Αισθητική & λειτουργική αναβάθμιση περιοχής πάρκου Αγίας Δήμος Κοζάνης 117.000,00 € 71
Παρασκευής Τ.Κ. Καρυδίτσας
Βελτίωση προσβασιμότητας και ολοκληρωμένη προβολή Μορφωτικός Σύλλογος των
8 Απανταχού Δοτσικιωτών 19.634,16 € 70
Δοτσικού
“Η Σκούρτζια”
9 Κατασκευή υπαίθριου θεάτρου, χώρου στάθμευσης επισκεπτών Δήμος Δεσκάτης 187.500,00 € 68,5
και διαμόρφωση χώρου στο πάρκο Δεσκάτης
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 19.2.4.3 921.356,16 €

 

Κατάταξη Υποδράση 19.2.4.4 – Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων Δικαιούχος Εγκεκριμένο Ποσό Βαθμο-λογία
ΣΚ / *
Ποντιακός & Μικρασιατικός
1 Ενίσχυση των πολιτιστικών εκδηλώσεων Γιορτές Πολιτισμού Σύλλογος Καρυοχωρίου “Ο 22.490,00 € 88
Πρόσφυγας”
2 Διοργάνωση της φυσιολατρικής – πολιτιστικής εκδήλωσης Φυσιολατρικός Σύλλογος 10.420,04 € 72
Γιαγκούλεια Γρεβενών “Τα Γιαγκούλεια”
Κοινωνική Συνεταιριστική
3 Ενίσχυση πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων Επιχείρηση “Αναπτυξιακή 20.182,90 € 67
Πίνδου – Βασιλίτσας”
Μορφωτικός Σύλλογος των
4 Φεστιβάλ RIVER PARTY στο Δοτσικό Απανταχού Δοτσικιωτών 13.400,00 € 63
“Η Σκούρτζια”
5 Ποντιακές μνήμες στην Εορδαία Ινστιτούτο Κοινωνικής 12.100,00 € 48,5
Καινοτομίας και Συνοχής
6 Δημιουργία θεατρικής παράστασης με σκοπό την προβολή της Υπό Σύσταση ΑΜΚΕ 26.315,00 € 43,5
τοπικής παράδοσης “Λόγω Τέχνης”
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 19.2.4.4 104.907,94 €
Υποδράση 19.2.4.5 – Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και
επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη
διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής Εγκεκριμένο Ποσό
Κατάταξη και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών Δικαιούχος Βαθμο-λογία
ΣΚ / *
τοπίων και των τόπων, συμπεριλαμβανομένων των
κοινωνικό-οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις
περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης
1 Προμήθεια εξοπλισμού πολιτιστικού συλλόγου Πολιτιστικός Σύλλογος 22.492,65 € 62
Σκήτης
2 Προμήθεια εξοπλισμού – παραδοσιακών φορεσιών Πολιτιστικός Σύλλογος 37.506,00 € 62
Ανατολικού “Η Ανατολή”
3 Ανακαίνιση και αναβάθμιση παιδικής εφηβικής βιβλιοθήκης Δήμος Σερβίων – 282.649,01 € 62
Βελβεντού Βελβεντού
Φιλαθλητικός και
4 Προμήθεια εξοπλισμού Ορειβατικός Σύλλογος 32.393,70 € 62
Σέλιτσας
5 Αποκατάσταση, Αξιοποίηση & Επανάχρηση του Νερόμυλου Δήμος Κοζάνης 280.000,00 € 58,5
στην Λευκοπηγή Κοζάνης
Πρόγραμμα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης σε θέματα Κέντρο τεχνολογικής
6 πολιτικής προστασίας, περιβάλλοντος και οικολογικής 37.961,55 € 58
Έρευνας
συνείδησης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
7 Δημιουργία – Έκδοση Ιστορικού Πολιτιστικού Έργου με τίτλο: Δήμος Δεσκάτης 31.800,00 € 58
Δήμος Δεσκάτης – Όψεις της Ιστορίας και του Πολιτισμού
8 Αποκατάσταση – αναστήλωση παραδοσιακού κτιρίου «Κούλια» Πολιτιστικός Σύλλογος 66.978,35 € 58
Πενταλόφου
9 Προμήθεια εξοπλισμού και παραδοσιακών στολών για τον Μορφωτικός Σύλλογος 18.856,98 € 56
σύλλογο Πόντος Αλωνακίων
Προμήθεια εξοπλισμού και ενέργειες δημοσιότητας για την Κοινωνική Συνεταιριστική
10 Επιχείρηση “Αναπτυξιακή 32.801,70 € 56
υλοποίηση δράσεων της Κοιν.Σ.Επ.
Πίνδου – Βασιλίτσας”

 

11 Προμήθεια εξοπλισμού στο πολιτιστικό κέντρο Ανατολικού Δήμος Εορδαίας 49.995,56 € 56
12 Προμήθεια εξοπλισμού στο πολιτιστικό Κέντρο Καρυοχωρίου Δήμος Εορδαίας 50.000,00 € 56
13 Δημιουργία χώρου πολιτιστικών εκδηλώσεων Φιλοπροοδευτικός 81.995,92 € 56
Σύλλογος Χρυσαυγής
14 Εκσυγχρονισμός & αναβάθμιση υπηρεσιών Δημόσιας Κεντρικής Δημοσία Κεντρική 66.580,65 € 56
Βιβλιοθήκης Γρεβενών Βιβλιοθήκη Γρεβενών
Δημιουργία εκθετηρίου για την ιστορία, τη ζωή και τον πολιτισμό Πανελλήνιος Σύλλογος
15 των Βλάχων σε υφιστάμενο συγκρότημα κτιρίων, στην Σαμαρίνα 249.107,75 € 54
Σαμαριναίων “Η Μοράβα”
Δήμου Γρεβενών
Ενίσχυση του Αθλητικού Γυμναστικού Συλλόγου Ολυμπιακή Αθλητικός Γυμναστικός
16 Σύλλογος Ολυμπιακή 29.387,24 € 52
Φλόγα
Φλόγα
17 Προμήθεια εξοπλισμού – παραδοσιακών ποντιακών φορεσιών Πολιτιστική Λέσχη Ποντίων 31.187,00 € 52
Περδίκκα Εορδαίας
Ενίσχυση πολιτιστικού συλλόγου με προμήθεια φορεσιών, Γυμναστικός και
18 Εκπολιτιστικός Σύλλογος 27.434,00 € 52
μουσικών οργάνων & εξοπλισμού
“Το Φρούριο Ερμακιάς”
19 Βελτίωση των υποδομών του Χορευτικού Τμήματος του Δήμου Δήμος Γρεβενών 32.988,96 € 52
Γρεβενών
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 19.2.4.5 1.462.117,02 €
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 3.028.477,94 €

 

  • Πρόεδρος της ΕΔΠ CLLD LEADER/ΕΠΑλΘ

 

Τσιούμαρης Γρηγόριος

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.