Ημέρα: 20 Αυγούστου 2019

Γρεβενά: Οριστικοποίηση της εγγραφής στο πρόγραμμα: “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής” (Voucher)

Ο Δήμος Γρεβενών και η ΔΕΚΕΓ στο πλαίσιο της έναρξης των τμημάτων του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»