Ημέρα: 16 Ιουλίου 2018

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Θεόδωρου Καρυπίδη,εντάσσονται στο ΠΑΑ, έργα αγροτικής οδοποιίας προϋπολογισμού 1,838 εκ. ευρώ

Την ένταξη πράξεων που αφορούν τη δράση «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις», (περισσότερα…)