Ημέρα: 24 Απριλίου 2018

Γρεβενα: Ενημέρωση για την 1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του προγράμματος CLLD/LEADER

Τετάρτη 25/4/2018 και ώρα 19:30 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Η Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΚΟ,