Ημέρα: 30 Ιανουαρίου 2018

Ανέλαβε ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Δ.Μακεδονίας, Υποστράτηγος Αθανάσιος ΜΑΝΤΖΟΥΚΑΣ

Ανακοινώνεται ότι την 26-01-2018, ύστερα από τις τακτικές ετήσιες κρίσεις των αξιωματικών της (περισσότερα…)