Γρεβενά – ΝΕΑ- ΕΙΔΗΣΕΙΣ – news- GREVENA TV

O No 1 Ραδιοφωνικός σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τα Γρεβενά

Δωρεάν παραχώρηση στo ∆ήµο Γρεβενών της χρήσης µέρους των κτιριακών εγκαταστάσεων του Κέντρου ∆ήµητρα Γρεβενών που βρίσκεται στην περιοχή Μεράς για κοινωφελή σκοπό…

5 Δεκεμβρίου, 2017 by Χρήστος Μίμης

Η επερώτηση του Βουλευτή ΠΕ Γρεβενών…
Δείτε την απόφαση του Υπουργού  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις:

α. Των άρθρων 1, 4 παρ. 1β , 6, 8 και 11 του Ν. 4061/2012 όπως ισχύουν (ΦΕΚ 66

/Α/22-3-2012).

β. Του Π.∆. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει (ΦΕΚ 98/τ.Α΄/22-4-2005).

γ. Του Π.∆. 97/2017 «Οργανισµός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων» όπως ισχύει (ΦΕΚ Α138/15-9-2017).

δ. Του Π.∆. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισµού και Αθλητισµού, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ.λ.π.» (ΦΕΚ 114/Α΄/22-9-2015) και του Π.∆.123/2016 (ΦΕΚ 208/Α΄/4-11-2016).

ε. Του Π.∆. 73/2015 «∆ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/Α΄/23-9-2015) και του Π.∆.125/2016 (ΦΕΚ 210/Α΄/5-11-2016).

  1. Την αριθµ. 45892/11-8-2010 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (ΦΕΚ 1292/Τ Β΄/11-8-2010) «Πρωτοβάθµιοι και

∆ευτεροβάθµιοι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας µε το Ν.3852/2010 κλπ».

  1. Tην αρ. πρωτ. 520/21258/22-2-2012 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
  2. Τα αρ. πρωτ. 13088/08-07-2016, 9875/29-05-2017, 10572/06-06-2017, 1973/16/21-

2-2017, 13589/19-7-2017 και 16312/4-9-2017 έγγραφα του ∆ήµου Γρεβενών, την αριθµ. 242/2017 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Γρεβενών, καθώς και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου, σχετικά µε τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης µέρους των κτιριακών εγκαταστάσεων του Κέντρου ∆ήµητρα Γρεβενών (πρώην Κ.Ε.Γ.Ε.)(κτίρια Β΄και Γ΄), µε διάρκεια παραχώρησης την ανώτατη που προβλέπει η σχετική Νοµοθεσία, µε σκοπό την αξιοποίηση των κτιριακών εγκαταστάσεων σε πρόγραµµα Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) του ΕΣΠΑ 2014-2020 ως πολυχώρος προβολής-προώθησης-έκθεσης του µανιταριού και των τοπικών αγροτικών προϊόντων.

  1. Την αριθ. 09 απόφαση της 81ης/10-11-2016 Συνεδρίασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΕΛΓΟ ∆ΗΜΗΤΡΑ που διαβιβάστηκε µε το αριθ.40839 /09-12-2016 έγγραφό του.
  2. Το αρ. πρωτ. 8039/1/6-α΄/19-10-2016 έγγραφο της ∆/νσης Αστυνοµίας Γρεβενών

Αποφασίζουµε

Α. Ανακαλούµε την αριθµ. 520/21258/22-2-2012 απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.

Β.1. Παραχωρούµε δωρεάν, στο ∆ήµο Γρεβενών, τη χρήση µέρους των κτιριακών εγκαταστάσεων του Κέντρου ∆ήµητρα Γρεβενών (πρώην ΚΕΓΕ) και συγκεκριµένα τα κτίρια Β΄ και Γ΄ όπως αποτυπώνονται στο από 4-9-2017 θεωρηµένο σχέδιο κατόψεων του ∆ήµου Γρεβενών (κτίριο Β΄: α) ισόγειο 980,53τ.µ. β) πρώτος όροφος 240,06τ.µ. και γ) υπόγειο 88,84τ.µ. – κτίριο Γ΄: 112,48τ.µ. ισόγειο), µε σκοπό την αξιοποίηση των κτιριακών εγκαταστάσεων σε πρόγραµµα Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης (Β.Α.Α.) του Ε.Σ.Π.Α. 2014- 2020 ως πολυχώρος προβολής-προώθησης-έκθεσης του µανιταριού και των τοπικών αγροτικών προϊόντων.

Εξαιρείται της παραχώρησης το ισόγειο κτίριο Α΄ το οποίο χρησιµοποιείται από το Κέντρο

«∆ΗΜΗΤΡΑ» Γρεβενών επιφάνειας 97τ.µ. περίπου.

2.Η παραχώρηση γίνεται µε τους εξής όρους και προϋποθέσεις: α) Ο ∆ήµος Γρεβενών,

µετά από σχετικό έγγραφο αίτηµα του ΕΛΓΟ ∆ΗΜΗΤΡΑ, θα διαθέτει στον Οργανισµό τµήµα του ισογείου του κτιρίου Β΄ αποτελούµενο από µία αίθουσα διδασκαλίας, ένα γραφείο διοίκησης, χώρος διαλείµµατος και WC, όταν εκτελείται µεγάλος όγκος προγραµµάτων κατάρτισης στο Κέντρο και άλλες δραστηριότητές του. Τα παραπάνω θα προβλεφθούν σε συµφωνητικό συνεργασίας του ΕΛΓΟ-∆ΗΜΗΤΡΑ και του ∆ήµου Γρεβενών.


β) Ο περιβάλλον χώρος του Κέντρου ∆ΗΜΗΤΡΑ θα χρησιµοποιείται από κοινού από τον ΕΛΓΟ-∆ΗΜΗΤΡΑ και το ∆ήµο Γρεβενών.

γ) Στους σκοπούς της παραχώρησης θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα από το ∆ήµο Γρεβενών στην προώθηση δράσεων της πρωτογενούς παραγωγής και προβολής τοπικών αγροτικών προϊόντων σε συνεργασία µε τον ΕΛΓΟ-∆ΗΜΗΤΡΑ.

δ) Τη µη παρεµπόδιση από το ∆ήµο της εκτέλεσης του έργου του Κέντρου

∆ΗΜΗΤΡΑ Γρεβενών.

ε) Ο ∆ήµος Γρεβενών υποχρεούται αµέσως µετά τη µεταγραφή στο Κτηµατολόγιο της πράξης εφαρµογής της Επέκτασης του Σχεδίου πόλεως Γρεβενών να αναλάβει ως επισπεύδων τη διαδικασία διορθωτικής πράξης για τη διόρθωση των στοιχείων της ιδιοκτησίας του ακινήτου του Κέντρου ∆ΗΜΗΤΡΑ Γρεβενών (γεωτεµαχίου και κτιριακών εγκαταστάσεων) και την εγγραφή του στην κυριότητα του Ελληνικού ∆ηµοσίου – Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.

  1. Η διάρκεια της παραχώρησης, ορίζεται σε είκοσι πέντε (25) έτη µε δυνατότητα παράτασης µέχρι δέκα (10) έτη και αρχίζει από την ηµεροµηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης. Το πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής, θα γίνει µεταξύ υπαλλήλου του Τµήµατος Αγροτικής Ανάπτυξης νοµού Γρεβενών του Υπουργείου και εκπροσώπου του

∆ήµου Γρεβενών και θα κοινοποιηθεί στη ∆/νση ∆ιαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας του Υπουργείου.

  1. Ο παραχωρησιούχος υποχρεούται στην τήρηση των όρων παραχώρησης της χρήσης ακινήτου σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 11 του νόµου 4061/12 όπως: α) να χρησιµοποιεί το ακίνητο για τη χρήση για την οποία του παραχωρήθηκε. Απαγορεύεται η εκµίσθωση, καθώς και η παραχώρηση της χρήσης καθ’ οποιονδήποτε τρόπο σε τρίτο πρόσωπο, χωρίς την έγγραφη συναίνεσή µας. β) Να κάνει καλή χρήση του ακινήτου. Απαγορεύεται η κατάληψη άλλων χώρων γύρω από το παραχωρούµενο ακίνητο και η τοποθέτηση σε αυτό µηχανηµάτων, εύφλεκτων ή εκρηκτικών υλών ή αντικειµένων, που

µπορεί να βλάψουν το ακίνητο ή να ρυπαίνουν σοβαρά το περιβάλλον. γ) Να καταβάλλει κάθε δαπάνη που βαρύνει το ακίνητο σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. δ) Σε όλη τη διάρκεια της παραχώρησης της χρήσης, έχει την αποκλειστική ευθύνη της λειτουργίας, της συντήρησης και επισκευής ζηµιών ή βλαβών του παραχωρούµενου ακινήτου. Οποιαδήποτε τροποποίηση, προσθήκη ή µεταρρύθµιση παραµένει προς όφελος του παραχωρούµενου ακινήτου, χωρίς κανένα απολύτως δικαίωµα για αφαίρεση ή υποχρέωση για αποζηµίωση του παραχωρησιούχου.

  1. Η παρούσα απόφαση ανακαλείται σε περίπτωση µη πραγµατοποίησης του σκοπού της παραχώρησης εντός 5ετίας από την έκδοσή της ή αν αλλάξει ο σκοπός της παραχώρησης χωρίς την έγγραφη συναίνεσή µας, καθώς και παράβασης οιουδήποτε από τους παραπάνω όρους.

 

  1. Αν ανακληθεί η απόφαση παραχώρησης, λόγω παράβασης των όρων της, ο ενδιαφερόµενος δεν µπορεί να υποβάλλει νέα αίτηση για παραχώρηση χρήσης ακινήτου που διαχειρίζεται το Υπουργείο σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου 4061/2012, πριν την παρέλευση τριών (3) ετών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Η επερώτηση του Βουλευτή ΠΕ Γρεβενών Χρήστου Μπγιάλα εδώ


This entry was posted on Τρίτη, 5 Δεκεμβρίου, 2017 at 16:35 and is filed under ΓΡΕΒΕΝΑ, ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply