Μήνας: Ιούλιος 2016

ΑΝKO Α.Ε.: Πρόγραμμα ενημερωτικών συναντήσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης του νέου Προγράμματος CLLD / LEADER και της Προτεραιότητας 4 του ΕΠΑΛΘ για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 στους Νομούς Κοζάνης και Γρεβενών

Η ΑΝKO Α.Ε., στο πλαίσιο της προκήρυξης του Νέου Προγράμματος CLLD / LEADER για την Προγραμματική Περίοδο 2014 - 2020,