Μήνας: Μάιος 2016

Ὁ Μητροπολίτης Γρεβενῶν ΔΑΒΙΔ πρὸς τὸν Ἱερὸ κλῆρο καὶ τὸν φιλόχριστο λαό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γρεβενῶν: Ἀδελφοί καί τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! (video)

«Νῦν πάντα πεπλήρωται φωτός…» «Τά ἀρχαῖα παρῆλθεν, ἰδού  γέγονεν καινά τά πάντα» (Β’ Κορινθ. 5,17). Γι’ αὐτό ἀπό σήμερα καί στούς