Ημέρα: 20 Μαΐου 2016

ΠΕΔ Δυτ.Μακεδονίας: Ημερίδα ενημέρωσης και συντονισμού των ενεργειών των Δήμων για την λειτουργία των δομών που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ 2014-2020

Στο πλαίσιο του θεματικού στόχου 9 του ΠΕΠ... -Δείτε το πρόγραμμα Στο πλαίσιο υποστήριξης και ενημέρωσης των δήμων για την λειτουργία των