Γρεβενά – ΝΕΑ- ΕΙΔΗΣΕΙΣ – news- GREVENA TV

O No 1 Ραδιοφωνικός σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τα Γρεβενά

Γρεβενά: “Ενημερωτική ημερίδα GABE – Διασυνοριακή συνεργασία Ελλάδας – Αλβανίας για την αξιοποίηση της βιομάζας”

3 Φεβρουαρίου, 2016 by Χρήστος Μίμης

Ξενοδοχείο ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ, 11 Φεβρουαρίου 2016 – Πρόσκληση- Δείτε το πρόγραμμα
hmerida
Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) και το Κέντρο Ερευνών Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEERC) έχουν την τιμή να σας προσκαλέσουν στην ενημερωτική ημερίδα με θέμα «Αξιολόγηση και Χρήση βιομάζας» η οποία διεξάγεται στο πλαίσιο του έργου διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδας – Αλβανίας GABE.

Η ημερίδα θα διεξαχθεί στο ξενοδοχείο ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ των Γρεβενών (2ο χλμ Γρεβενών – Κοζάνης, τηλ. 24620 85600) στις 11 Φεβρουαρίου 2016, ώρα 10:00.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

10:00 – 10:20

Προσέλευση – εγγραφές

10:20 – 10:30

Χρυσοβαλάντης Κετικίδης, Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ

 • Καλωσόρισμα & παρουσίαση έργου “GABE”

10:30 –  12:00

Δρ. Γεώργιος Μαρνέλλος, Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας:

 • Χρήση αγροτικής βιομάζας / Ενεργειακά φυτά – απαιτήσεις καλλιέργειας & Προγράμματα / Εκπαίδευση αγροτών /
 • Αξιολόγηση της χρήσης βιομάζας /
 • Τρόποι αξιολόγησης δυναμικού βιομάζας στη Δυτική Μακεδονία.

Ερωτήσεις, συζήτηση

12:00-12:15

Διάλειμμα για καφέ

12:15 – 13:45

Θάλεια Σαμαρά, M.Sc. Δασολόγος Περιβαλλοντολόγος:

 • Δασική βιομάζα – στοιχεία για τη Δυτική Μακεδονία /
 • Μειονεκτήματα & Πλεονεκτήματα σε σχέση με τα συμβατικά καύσιμα /
 • Παραδείγματα (υπολείμματα γεωργικών και δασικών εργασιών, ζωικής προέλευσης, ενεργειακά φυτά…) /
 • Αποδόσεις και οικονομικά οφέλη.

Ερωτήσεις, συζήτηση

Έργο G.A.B.E.

Το έργο “Greek-Albanian cross border cooperation in Biomass Exploitation” με ακρωνύμιο GABE υλοποιείται στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του IPA Διασυνοριακού Προγράμματος Ελλάδα – Αλβανία 2007-2013 και εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Ενίσχυση διασυνοριακής οικονομικής  ανάπτυξης»  (1.Enhancement  of  cross-border  economic  development),  Μέτρο  1.2

«Προώθηση επιχειρηματικότητας» (1.1 Promote entrepreneurship). Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους.

Σκοπός του έργου GABE είναι η ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ των φορέων της διασυνοριακής περιοχής για την ανάπτυξη κοινών προσεγγίσεων αναφορικά με την ενίσχυση των τοπικών οικονομικών δραστηριοτήτων και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στον τομέα της Βιομάζας. Ειδικότερα το έργο στοχεύει:

στην ανάπτυξη μίας κοινής στρατηγικής αξιοποίησης του δυναμικού βιομάζας της διασυνοριακής περιοχής, βασισμένη στην βιώσιμη παραγωγή και χρήση της βιοενέργειας.

στην   ανάδειξη   βιώσιμων   επιχειρηματικών   μοντέλων   ανάπτυξης,   βασισμένα   στην τεχνολογική αξιοποίηση του ενεργειακού δυναμικού βιομάζας της περιοχής.

στην διατομεακή και διασυνοριακή δικτύωση για τη μεταφορά της τεχνογνωσίας σε όλη την περιοχή της παρέμβασης, η οποία θα θέσει τη βάση πάνω στην οποία μπορούν να δημιουργηθούν κοινές δομές για αειφόρο ανάπτυξη στον τομέα της βιομάζας.

στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εδαφικής συνοχής στην περιοχή του προγράμματος προς την κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης μέσω της αξιοποίησης του ενεργειακού δυναμικού βιομάζας της περιοχής.

στην ενδυνάμωση των δεξιοτήτων των περιφερειακών και τοπικών διοικήσεων, των επιχειρήσεων  του  ιδιωτικού  τομέα  και  των  ΜΚΟ  (Μη  Κυβερνητικών  Οργανώσεων)  σε θέματα σχεδιασμού, συντονισμού και διαχείρισης της επιχειρηματικής ανάπτυξης στον τομέα της βιομάζας.

στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη μέσων προβολής και προώθησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

στο  σχεδιασμό  και  στην  ανάπτυξη  μιας  εικονικής/διαδικτυακής  πλατφόρμας  για  την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στον τομέα της Βιοενέργειας.

Το εταιρικό σχήμα απαρτίζεται από τέσσερις εταίρους:

 1. 1. Την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Γενικός Επικεφαλής Εταίρος)
 2. 2. Την Περιφέρεια Κορυτσάς (IPA Οικονομικός Επικεφαλής – Εταίρος 2)
 3. 3. Το Πανεπιστήμιο Κορυτσάς “Fan S. Noli” (Εταίρος 3)
 4. 4. Το  Εθνικό  Κέντρο  Έρευνας  &  Τεχνολογικής  Ανάπτυξης  (ΕΚΕΤΑ)  /  Ινστιτούτο  Χημικών

Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) (Εταίρος 4)

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος GABE, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, έχει δημιουργήσει  ένα  Περιφερειακό  Κέντρο  Δικτύωσης  Βιομάζας  (Regional  Network  Point),  στο οποίο θα έχουν την δυνατότητα οι ενδιαφερόμενοι να αντλήσουν πληροφορίες για θέματα βιομάζας και βιοενέργειας, να αναζητήσουν δυνητικούς εταίρους και να διερευνήσουν πιθανές πηγές άντλησης κεφαλαίων.

Η λειτουργία του Κέντρου Δικτύωσης στοχεύει πρωτίστως στην ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας, δηλαδή των πολιτών, των δυνητικών επενδυτών αλλά και των θεσμικών φορέων της περιοχής, σε θέματα που σχετίζονται και αφορούν στην αξιοποίηση της βιομάζας γενικότερα.

Η  δομή  του  Κέντρου  Δικτύωσης  φιλοξενείται  στο  Περιφερειακό  Ταμείο  Ανάπτυξης  Δυτικής

Μακεδονίας, στον 3 όροφο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στη ΖΕΠ Κοζάνης.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλ.: 2461 0 53560

E-mail: infogr@gabeproject.com

Η παρακολούθηση της ημερίδας είναι ελεύθερη. Παρακαλούμε εγγραφείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: http://goo.gl/forms/nnyShsXd87

This entry was posted on Τετάρτη, 3 Φεβρουαρίου, 2016 at 18:51 and is filed under ΓΡΕΒΕΝΑ, ΕΚΔΗΛΩΣΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply