Ημέρα: 22 Ιανουαρίου 2016

Αγροτικά μπλόκα: Πού απαγορεύεται η κυκλοφορία στην Αθηνών – Θεσσαλονίκης

Κλειστό θα παραμείνει το τμήμα της ΠΑΘΕ από τον κόμβο του Πλατύκαμπου μέχρι και αυτού στο Μεγάλο Μοναστήρι, (περισσότερα…)