Γρεβενά – ΝΕΑ- ΕΙΔΗΣΕΙΣ – news- GREVENA TV

O No 1 Ραδιοφωνικός σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τα Γρεβενά

Συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών

26 Νοεμβρίου, 2015 by Χρήστος Μίμης

Προσκλήσεις

dhmos ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ - ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΗ 26η ειδική συνεδρίαση: 
Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010 και του άρθρου 163 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006), να προσέλθετε στην 26η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα γίνει στις 30 Νοεμβρίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο Έγκριση Απολογισμού – Μεταβολής Κεφαλαίου – Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων χρήσης του Δήμου οικονομικού έτους 2014.

Η 27η συνεδρίαση:

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010, να προσέλθετε στην 27η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα γίνει στις 30 Νοεμβρίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα 1ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Οικιστική ανάπλαση Τοπικής Κοινότητας Καληράχης Δημοτικής Ενότητας Αγίου Κοσμά”
Θέμα 2ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Έργα και εργασίες διευθέτησης και περιβαλλοντικής αναβάθμισης του χειμάρρου Γρεβενίτη από τη γέφυρα Γάτου έως τη γέφυρα Χατζή”
Θέμα 3ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Συντήρηση – επισκευή και κατασκευή στο δίκτυο όμβριων” (έτους 2013)
Θέμα 4ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Αποκατάσταση φθορών εργασιών οδοποιίας και συνωδά έργα (έτους 2012)”
Θέμα 5ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Βελτίωση βατότητας δασικών δρόμων δημοτικών δασών Δήμου Γρεβενών”
Θέμα 6ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Χάραξη – σήμανση μονοπατιού ¨Σταυρός – Καλπάκι¨ Δημοσίου δάσους Φιλιππαίων Νομού Γρεβενών”
Θέμα 7ο Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: “Επισκευή φθορών οδοστρωμάτων (ασφαλτικά) διαφόρων οδών ανατολικού τμήματος 2015”
Θέμα 8ο Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: “Επισκευή στέγης 1ου Δημοτικού Σχολείου Δ. Γρεβενών”
Θέμα 9ο Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: “Συντήρηση Πολιτιστικών Κέντρων του Δήμου”
Θέμα 10ο Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: “Κατασκευή χώρων δασικής αναψυχής στις θέσεις ¨Σμίξη¨ και ¨Μοναστήρι¨ στον ποταμό Αλιάκμονα”
Θέμα 11ο Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: “Συντήρηση – επισκευή και κατασκευή στο δίκτυο όμβριων” (έτους 2013)
Θέμα 12ο Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: “Συντήρηση – Βελτίωση Κεντρικών Θερμάνσεων σχολικών κτιρίων (έτους 2014)”
Θέμα 13ο Έγκριση 4ου Α.Π.Ε. & 3ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. εκτέλεσης του έργου “Έργα και εργασίες διευθέτησης και περιβαλλοντικής αναβάθμισης του χειμάρρου Γρεβενίτη από τη γέφυρα Γάτου έως τη γέφυρα Χατζή”
Θέμα 14ο Έγκριση – παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης της μελέτης: “Αρχιτεκτονική μελέτη, διαμόρφωση ελεύθερων χώρων Τ.Κ.Σαρακήνας”
Θέμα 15ο Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Συντήρηση οδικού δικτύου ήπιας κυκλοφορίας”
Θέμα 16ο Διάλυση σύμβασης του έργου: “Χαλικότρωση αγροτικών δρόμων Δ.Ε. Ηρακλεωτών”
Θέμα 17ο Χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο του έργου: “Κατασκευή υδατοδεξαμενών πυροπροστασίας δημοτικών δασών Δήμου Γρεβενών”
Θέμα 18ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: “Κατασκευή επισκευή τσιμεντοστρωμένων οδών Δ.Κ. Περιβολίου” Α.Μ. 47/2013
Θέμα 19ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: “Εσωτερική οδοποιία Τ.Δ. Μηλέας” Α.Μ. 127/2010
Θέμα 20ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: “Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων (ασφαλτικά) διαφόρων οδών ανατολικού τμήματος (έτους 2014)” Α.Μ. 11/2014
Θέμα 21ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων (ασφαλτικά) διαφόρων οδών ορεινών Κοινοτήτων (έτους 2014)” Α.Μ. 9/2014
Θέμα 22ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: “Βελτίωση υπόβασης οδών βορείου τμήματος” Α.Μ. 12/2014
Θέμα 23ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: “Βελτίωση δημοτικής οδοποιίας ανατολικού τμήματος του Δήμου” Α.Μ. 43/2013
Θέμα 24ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: “Ανάπλαση αναβάθμιση οικισμού Δοτσικού” Α.Μ. 67/2011
Θέμα 25ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: “Βελτίωση – συντήρηση δικτύου ομβρίων υδάτων (έτους 2011)” Α.Μ. 25/2011
Θέμα 26ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: “Ανάπλαση – αναβάθμιση οικισμού Τρικώμου” Α.Μ. 66/2011
Θέμα 27ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: “Αναβάθμιση υφιστάμενων κτιριακών υποδομών παιδικών σταθμών του Δήμου Γρεβενών” Α.Μ. 3/2012

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 28ο Αποδοχή και κατανομή επιχορήγησης ποσού 81.740,00€ από το Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων του Δήμου Γρεβενών (Δ’ κατανομή έτους 2015)

Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

Θέμα  29ο Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με αντικείμενο: “Ενίσχυση του μηχανισμού καθαριότητας για την αποκομιδή των ανακυκλώσιμων υλικών στο Δήμο Γρεβενών από τη ΔΙΑΔΥΜΑ” και σύστασης χρησιδανείου μεταξύ του Δήμου Γρεβενών και της ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας

This entry was posted on Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου, 2015 at 19:27 and is filed under ΓΡΕΒΕΝΑ, ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply