Γρεβενά – ΝΕΑ- ΕΙΔΗΣΕΙΣ – news- GREVENA TV

O No 1 Ραδιοφωνικός σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τα Γρεβενά

Ποιοι εκπαιδευτικοί μπορούν να ενταχθούν στον κλάδο ΠΕ73

19 Σεπτεμβρίου, 2015 by Σταματίνα

dask01.medium

«Προστίθεται, πριν από το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 2 της με αριθ. Φ.821/136077/Η2/02/09/2015 (ΦΕΚ 1872/τ.Β΄/04/09/2015) υπουργικής απόφασης το ακόλουθο εδάφιο: «Κατά τη σύνταξη του Πίνακα Α΄ η προσμέτρηση δύο (2) μορίων για κάθε μήνα προϋπηρεσίας σε δυσπρόσιτα σχολεία θα ισχύσει από το σχολικό έτος 2015−2016 και την προϋπηρεσία που πραγματοποιείται εφεξής».

Τα παραπάνω αναφέρει απόφαση που υπέγραψε η υπηρεσιακή υπουργός παιδείας και έχει να κάνει με τη μοριοδότηση των εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ73 που αφορά εκπαιδευτικούς μειονοτικού προγράμματος. (ΦΕΚ1872/2015)

Στα κριτήρια κατάταξης αναφέρονται τα ακόλουθα για τους εκπαιδευτικούς του πίνακα Α.

Καταρτίζονται δύο πίνακες: ο Πίνακας Α΄ για υποψηφίους με προϋπηρεσία στο μειονοτικό πρόγραμμα μειονοτικών σχολείων και ο Πίνακας Β΄ για υποψηφίους με μηδενική προϋπηρεσία στο μειονοτικό πρόγραμμα. Οι υποψήφιοι του Πίνακα Α΄ προηγούνται των υποψηφίων του Πίνακα Β΄.

Στον Πίνακα Α΄ η προϋπηρεσία λογίζεται μέχρι τις 30−06−2015, η οποία ανανεώνεται με τη λήξη κάθε διδακτικού έτους. Ως προϋπηρεσία προσμετράται η προϋπηρεσία στο μειονοτικό πρόγραμμα μειονοτικών σχολείων.

Οι υποψήφιοι στον πίνακα Α΄, με την επιφύλαξη του άρθρου 3 της παρούσης, κατατάσσονται κατά σειρά που εξαρτάται από το σύνολο μορίων, ως εξής: α. ένα (01) μόριο για κάθε μήνα προϋπηρεσίας β. δύο μόρια (02) για κάθε μήνα προϋπηρεσίας σε δυσπρόσιτα σχολεία.

Κατά τη σύνταξη του Πίνακα Α΄ η προσμέτρηση δύο (2) μορίων για κάθε μήνα προϋπηρεσίας σε δυσπρόσιτα σχολεία θα ισχύσει από το σχολικό έτος 2015−2016 και την προϋπηρεσία που πραγματοποιείται εφεξής (Νέα ρύθμιση)

Οι ημέρες της προϋπηρεσίας υπολογίζονται αναλογικά. Οι απόφοιτοι της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης (Ε.Π.Α.Θ.) που είναι κάτοχοι του πτυχίου εξομοίωσης με τους πτυχιούχους Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης μοριοδοτούνται επιπλέον με επτά (7) μόρια.

Ποιοι εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ73

Σύμφωνα με το ν. 4310/2014 συστήνεται κλάδος ΠΕ 73 «Εκπαιδευτικοί Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θράκης» αποκλειστικά για την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων του εκπαιδευτικού προσωπικού και των λειτουργικών αναγκών του μειονοτικού εκπαιδευτικού προγράμματος των μειονοτικών σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Θράκης στον οποίο εγγράφονται:

α) οι απόφοιτοι της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης (Ε.Π.Α.Θ.),

β) οι απόφοιτοι του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, που έχουν εισαχθεί από το ακαδημαϊκό έτος 2011−2012 έως το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015 και εφόσον κατά τη διάρκεια των σπουδών τους έχουν αξιολογηθεί επιτυχώς σε επτά (7) τουλάχιστον διδακτικά αντικείμενα – μαθήματα που εμπίπτουν στις ακόλουθες γνωστικές περιοχές «Τουρκική γλώσσα και η Διδακτική της», «Μειονοτική Εκπαίδευση» και «Θέματα πολυγλωσσίας και πολυπολιτισμικότητας» και

γ) οι απόφοιτοι των Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης που είναι μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας και διαθέτουν Δίπλωμα Μετεκπαίδευσης από το Διδασκαλείο Εκπαιδευτικών Μειονοτικού Προγράμματος (Δ.Ε.Μ.Π.) του Π.Τ.Δ.Ε. του Δ.Π.Θ..

Πρόσκληση για εκπαιδευτικούς ΠΕ73

Σημειώνουμε ότι εκδόθηκε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ73 για ένταξη στον Ενιαίο Πίνακα Εκπαιδευτικών Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θράκης σχολ. έτους 2015−2016.

Το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων καλεί τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ73 που επιθυμούν να εγγραφούν στον Ενιαίο Πίνακα Εκπαιδευτικών Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θράκης και να απασχοληθούν ως προσωρινοί αναπληρωτές σε μειονοτικά σχολεία Π.Ε., κατά το σχολικό έτος 2015−2016, να υποβάλουν αίτηση με

τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός πέντε (05) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι:

1. απόφοιτοι της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης (Ε.Π.Α.Θ.) ή

2. απόφοιτοι του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, που έχουν εισαχθεί από το ακαδημαϊκό έτος 2011−2012 έως το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015 και εφόσον κατά τη διάρκεια των σπουδών τους έχουν αξιολογηθεί επιτυχώς σε επτά (07) τουλάχιστον διδακτικά αντικείμενα − μαθήματα που εμπίπτουν στις ακόλουθες γνωστικές περιοχές «Τουρκική γλώσσα και η Διδακτική της», «Μειονοτική Εκπαίδευση» και «Θέματα πολυγλωσσίας και πολυπολιτισμικότητας» (άρθρο 7Α παρ.2 Ν. 3848/2010 (Α΄71), που προστέθηκε με το άρθρο 67 Ν. 4310/2014 (Α΄258).

newsbeast

This entry was posted on Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου, 2015 at 20:02 and is filed under ΕΡΓΑΣΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply