Ημέρα: 27 Αυγούστου 2015

Η αριστερά ως πολιτική ιδεολογία θα πρέπει να γίνει προοδευτική, να βάλει νέα όρια βαλμένα σε καινούργιες γνώσεις της για μια καλύτερη κοινωνία…

Του Σοφοκλή Εταιρίδη* Από   τότε  που   οι  νικητές  επέβαλαν   δια  της  βίας  την   δουλεία  και  οι  εξουσίες  οργανώθηκαν  σε  κράτος,