Γρεβενά – ΝΕΑ- ΕΙΔΗΣΕΙΣ – news- GREVENA TV

O No 1 Ραδιοφωνικός σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τα Γρεβενά

Επιστροφή ΦΠΑ εντός 90 ημερών στους αγρότες

26 Απριλίου, 2015 by Χρήστος Μίμης

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤ. ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

ΑΓΡΟΤΕΣ - ΣΥΝΤΑΞΗΤην επιστροφή του ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος το αργότερο εντός 90 ημερών προβλέπει απόφαση της Γενικής Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Κατ. Σαββαϊδου.

Με την απόφαση επισπεύδεται ο χρόνος καταβολής των επιστροφών ΦΠΑ σε όσους αγρότες είναι ειλικρινείς και συνεπείς στις φορολογικές αρχές ενώ παράλληλα καθιερώνονται αυστηρότερες διαδικασίες ελέγχου για τις περιπτώσεις που χρησιμοποιούνται εικονικά ή πλαστά ή νοθευμένα φορολογικά στοιχεία προκειμένου να εισπραχθούν παράνομα μεγάλα ποσά επιστροφών αλλά και να διευκολυνθούν υπερτιμολογήσεις από την πλευρά των εμπόρων ώστε να νομιμοποιηθούν πράξεις αισχροκέρδειας.

Σύμφωνα με την απόφαση της κας Σαββαϊδου, η επιστροφή του ΦΠΑ θα πρέπει να καταβάλλεται το αργότερο εντός 90 ημερών από την υποβολή της αίτησης, ακόμη κι αν απαιτείται να διενεργηθεί έλεγχος. Σήμερα η καταβολή της επιστροφής μπορεί να διενεργηθεί μετά από 6 ή και περισσότερους μήνες. Επίσης, με την απόφαση της κας Σαββαϊδου προβλέπεται ότι σε περιπτώσεις κατά τις οποίες, μετά από διασταυρώσεις στοιχείων για να εξακριβωθεί το ύψος των ακαθαρίστων εσόδων των δικαιούχων, προκύπτουν διαφορές στα επιστρεπτέα ποσά ΦΠΑ χαμηλότερες των 100 ευρώ, τα ποσά των επιστροφών θα πρέπει να καταβάλλόνται αμέσως χωρίς περαιτέρω έλεγχο.

Όμως στην περίπτωση που διαπιστώνεται ότι ο αγρότης έχει αποδεχθεί εικονικά ή πλαστά ή νοθευμένα φορολογικά στοιχεία με σκοπό να εισπράξει παράνομα επιστροφή ΦΠΑ αλλά και να εξυπηρετήσει για άλλους παράνομους σκοπούς τον εμφανιζόμενο ως αγοραστή των προϊόντων του (υπερτιμολόγηση με σκοπό τη διευκόλυνση πράξεων λιανικής πώλησης σε εξωφρενικά υψηλές τιμές), η αίτηση του παραβάτη θα διαβιβάζεται στην αρμόδια ΔΟΥ για τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου στο σύνολο των φορολογικών στοιχείων που συνοδεύουν την αίτηση. Σε κάθε τέτοια περίπτωση η επιστροφή του ΦΠΑ που αναλογεί στα μη εικονικά, μη πλαστά ή μη νοθευμένα παραστατικά δεν θα πραγματοποιείται/

Επίσης καθιερώνεται ένα ακόμη στάδιο τελικού ελέγχου από τις ΔΟΥ πριν την κατάθεση των επιστρεπτέων ποσών σε ειδικούς τραπεζικούς λογαριασμούς των αγορτικών συνεταιρισμών.

Σύμφωνα με την απόφαση της ΓΓΔΕ:

1. Οι ΔΟΥ θα προβαίνουν σε σύγκριση του συνόλου των ακαθαρίστων εσόδων που προκύπτει από τα φορολογικά παραστατικά της αίτησης επιστροφής με τη συνολική κανονική αξία της αγροτικής παραγωγής κάθε δικαιούχου που περιλαμβάνεται στο ηλεκτρονικό αρχείο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή του εξουσιοδοτημένου από το ΥΠΑΑΤ Οργανισμού που αναρτάται στο INTRANET από τη ΓΓΠΣ και:

α) Εφόσον το συνολικό ποσό των ακαθαρίστων εσόδων που προκύπτει από τα φορολογικά παραστατικά της αίτησης επιστροφής δεν υπερβαίνει τη συνολική κανονική αξία της αγροτικής παραγωγής του αιτούντος, πραγματοποιούν την επιστροφή χωρίς περαιτέρω έλεγχο, εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης, εκτός εάν ο Προϊστάμενος της αρμόδιας ΔΟΥ διαθέτει στοιχεία ή πληροφορίες με βάση τα οποία υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες καταστρατήγησης των διατάξεων. Χωρίς έλεγχο και εντός της ίδιας προθεσμίας πραγματοποιείται επίσης η επιστροφή στην περίπτωση που από τη σύγκριση των ακαθάριστων εσόδων της αίτησης με την κανονική αξία του ΥΠΑΑΤ προκύπτει διαφορά φόρου προς επιστροφή μέχρι 100 ευρώ.

β) Σε κάθε περίπτωση που ο Προϊστάμενος της αρμόδιας ΔΟΥ διαπιστώνει από στοιχεία ή βάσιμες πληροφορίες (π.χ. δελτία πληροφοριών, εκθέσεις ελέγχου κλ.π.) που περιέχονται σε γνώση του ότι ο αιτών αγρότης ενήργησε ως λήπτης εικονικού ή πλαστού φορολογικού στοιχείου ή στοιχείου που νόθευσε αυτός ή άλλος για λογαριασμό του, η αίτηση διαβιβάζεται οπωσδήποτε στη ΔΟΥ που διαθέτει τμήμα ελέγχου προκειμένου να διενεργηθεί μερικός φορολογικός έλεγχος που θα αφορά το σύνολο των φορολογικών στοιχείων της αίτησης και η επιστροφή του υπόλοιπου ποσού που δεν αντιστοιχεί σε τέτοιου είδους παραστατικά δεν πραγματοποιείται.

2. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας επιστροφής θα πραγματοποιείται εντός προθεσμίας 90 ημερών από την υποβολή της αίτησης επιστροφής.

3. Η επιστροφή του φόρου θα γίνεται με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. και την έκδοση ΑΦΕΚ.

4. Για αιτήσεις που θα υποβληθούν μέσω συνεταιριστικών οργανώσεων το έτος 2015 το ποσό της επιστροφής θα κατατεθεί στους λογαριασμούς των αγροτών που έχουν δηλωθεί από τους ίδιους στην αίτηση ενιαίας ενίσχυσης για την καταβολή των σχετικών δικαιωμάτων τους.

Πριν την κατάθεση των ποσών θα προηγούνται τυχόν αναγκαίοι συμψηφισμοί. Η ΔΟΥ θα καταθέτει με εντολή τα ποσά των επιστροφών σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό, που πρέπει να δημιουργήσουν οι συνεταιριστικές οργανώσεις.

Εντός 5 ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης των ποσών επιστροφής ΦΠΑ στον ανωτέρω ειδικό τραπεζικό λογαριασμό, οι συνεταιριστικές οργανώσεις υποχρεούνται να καταθέσουν τα επιστρεφόμενα ποσά στους λογαριασμούς των δικαιούχων αγροτών.

Ποσά που ενδεχομένως δεν είναι δυνατόν να κατατεθούν απ’ ευθείας στους λογαριασμούς δικαιούχων αγροτών επιστρέφονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ προκειμένου να επιστραφούν απευθείας στους αγρότες.

5. Η ΔΟΥ υποχρεούται πριν την κατάθεση με εντολή μεταφοράς του υπόλοιπου ποσού για κάθε ΑΦΕΚ στον Ειδικό λογαριασμό που θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την απόδοση των ποσών επιστροφής ΦΠΑ σε αγρότες, να ζητά από την συνεταιριστική οργάνωση να προσκομίσει βεβαίωση από την τράπεζα που έχει ανοιχθεί ο εν λόγω λογαριασμός στην οποία θα βεβαιώνεται:

  • ο αριθμός του λογαριασμού,
  • ο δικαιούχος του λογαριασμού
  • για ποιο σκοπό θα χρησιμοποιηθεί ο λογαριασμός αυτός.

ημερησία

This entry was posted on Κυριακή, 26 Απριλίου, 2015 at 20:48 and is filed under ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply