Το πόρισμα της ομάδας εργασίας: ποιες οι επιπτώσεις στο ΕΣΥ και τι προτείνει

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣΤη χορήγηση βιβλιαρίου υγείας ανασφαλίστων από τις Υπηρεσίες Πρόνοιας των δήμων και τα ΚΕΠ, την αύξηση του ελάχιστου απαιτούμενου εισοδήματος (έχει ήδη ανακοινωθεί ότι θα αυξηθεί στις 12.000 ευρώ από 6.000 που είναι σήμερα), η συμμετοχή στο εγχείρημα των πανεπιστημιακών και στρατιωτικών νοσοκομείων και κλιμακούμενο ποσοστό συμμετοχής στην πρόληψη για όποιον υπερβαίνει στο εισοδηματικό κριτήριο προτείνει, μεταξύ άλλων, η Ομάδα Εργασίας για την ιατροφαρμακευτική κάλυψη των ανασφάλιστων πολιτών.

Στο πόρισμα, το οποίο παραδόθηκε στην ηγεσία του υπουργείου Υγείας, αναφέρεται ότι οι ανασφάλιστοι ανέρχονται σε 2,5 εκατομμύρια άτομα και ότι οι δαπάνες των δημοσίων νοσοκομείων για την υγειονομική κάλυψη των ανασφαλίστων ανήλθαν το 2014 σε 150 εκατ. ευρώ.

Οι συντάκτες του πορίσματος εκτιμούν ότι το κόστος θα υπερδιπλασιαστεί τόσο από την αυξημένη εισδοχή των ανασφαλίστων στο δημόσιο σύστημα Υγείας όσο και από τη συμπερίληψη διαγνωστικών εξετάσεων (σήμερα καλύπτονται η νοσηλεία και τα φάρμακα).

Σημειώνουν επίσης ότι η εφαρμογή της προωθούμενης ρύθμιση στο υφιστάμενο δημοσιονομικό πλαίσιο ενδεχομένως να επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις στους τομείς του δημοσίου συστήματος Υγείας και της κοινωνικής ασφάλισης. Ορισμένες εξ αυτών είναι η υπερφόρτωση του δημοσίου συστήματος υγείας με αποτέλεσμα την αύξηση των χρόνων αναμονής και τη διόγκωση της δυσαρέσκειας των πολιτών, αλλά και η διόγκωση του φαινομένου της αδήλωτης εργασίας με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα ασφαλιστικά ταμεία, καθώς η ρύθμιση αυτή προσανατολίζεται στην αποσύνδεση της υγειονομικής περίθαλψης από τον ισχύοντα μέχρι σήμερα ανταποδοτικό της χαρακτήρα.

Συμπεράσματα

Ειδικότερα, τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε η Ομάδα Εργασίας προκειμένου να αποτελέσουν τη βάση για τη διαμόρφωση της κοινής υπουργικής απόφασης (ΚΥΑ), αλλά και για επόμενες νομοθετικές πρωτοβουλίες, έχουν ως ακολούθως:

– Η υπό συζήτηση, όπως και κάθε επόμενη, προωθούμενη ρύθμιση οφείλει να είναι άμεσα εφαρμόσιμη, καθώς το ζήτημα της υγειονομικής κάλυψης του πληθυσμού είναι εξαιρετικά κρίσιμο από κοινωνικής και ανθρωπιστικής άποψης.

– Η εφαρμογή της ρύθμισης από την πολιτική ηγεσία οφείλει να λαμβάνει υπόψη της τα βασικά προβλήματα του δημόσιου συστήματος Υγείας, δηλαδή την υποχρηματοδότηση και την υποστελέχωση.

– Η πολιτική ηγεσία οφείλει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλιστεί η κάλυψη των αυξημένων δαπανών που θα δημιουργηθούν από τη ρύθμιση, είτε από τον κρατικό προϋπολογισμό είτε από κοινοτικούς πόρους που θα διατεθούν στην αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης στη χώρα μας.

– Η υπό συζήτηση ρύθμιση δεν επιτυγχάνει οριστικά τον στρατηγικό στόχο της πολιτικής ηγεσίας για δωρεάν καθολική υγειονομική κάλυψη του πληθυσμού. Αν και βελτιώνει αισθητά την υφιστάμενη κατάσταση και διασφαλίζει σε μεγάλο βαθμό την ισότιμη πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες Υγείας, θέτει εκ νέου περιορισμούς που ενδεχομένως θα αφήσουν ακάλυπτα τμήματα του πληθυσμού της χώρας. Επομένως, αν και συντείνει στην αντιμετώπιση του προβλήματος, για να επιτευχθεί η δωρεάν καθολική κάλυψη των πολιτών, η κυβέρνηση οφείλει να επανέλθει με νέα συνολικότερη ρύθμιση.

– Η παρούσα ρύθμιση έχει ως πυρήνα τη χορήγηση βιβλιαρίου υγείας ανασφάλιστων από τις Υπηρεσίες Πρόνοιας των δήμων. Οι δικαιούχοι του βιβλιαρίου θα τυγχάνουν ισότιμης πρόσβασης σε υπηρεσίες Υγείας στον βαθμό που τις απολαβαίνουν και οι ασφαλισμένοι. Διατηρείται το εισοδηματικό κριτήριο. Προϋπόθεση για την εισαγωγή στο σύστημα παροχής υπηρεσιών Υγείας στους ανασφάλιστους πολίτες είναι η ύπαρξη ΑΜΚΑ. Οι παροχές Υγείας που θα δικαιούνται οι κάτοχοι του βιβλιαρίου υγείας ανασφάλιστου περιλαμβάνουν το σύνολο των προβλεπόμενων από τα θεραπευτικά πρωτόκολλα πράξεων, των διαγνωστικών εξετάσεων, των συνταγογραφούμενων φαρμάκων και της ενδεδειγμένης αποκατάστασης. Οι συμμετοχές στις δαπάνες των ανωτέρω παροχών Υγείας εξισούνται με αυτές που καλούνται να καταβάλουν οι ασφαλισμένοι, με την πρόβλεψη της μειωμένης συμμετοχής για όσους πολίτες παρουσιάζουν εισόδημα κάτω των 6.000 ευρώ.

Αύξηση του ελάχιστου απαιτούμενου εισοδήματος

Οι συντάκτες του πορίσματος τονίζουν ότι η διατήρηση του εισοδηματικού κριτηρίου πρέπει να συνοδευτεί από ουσιώδη αύξηση του ελάχιστου απαιτούμενου εισοδήματος, καθώς και μόνη η καταβολή του επιδόματος ανεργίας θα μπορούσε να οδηγήσει στην υπέρβαση του απαιτούμενου εισοδήματος.

Στο σημείο αυτό πρέπει να υπάρχει ρητή εξαίρεση για τη δικαστική διατροφή, τα επιδόματα αναδοχής, το επίδομα αναπηρίας και τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου για την ανθρωπιστική κρίση (ρεύμα, επιδότηση ενοικίου κτλ.).

Αύξηση των δικαιούχων

Οι κατηγορίες δικαιούχων ανεξαρτήτως εισοδηματικού κριτηρίου πρέπει να συμπεριλάβουν τα ανήλικα παιδιά ανεξαρτήτως νομικού καθεστώτος, τους αιτούντες άσυλο, τους μετανάστες με καθεστώς εξάμηνης παράτασης, τους μετανάστες που διαθέτουν έγγραφα διαμονής, τους άστεγους, τους ανάπηρους με ποσοστό 67%, όλες τις κατηγορίες κρατουμένων, τους εικαστικούς, τους λογοτέχνες, τους μοναχούς, τα θύματα trafficking, τις εγκυμονούσες, τους πάσχοντες από δυσίατα, χρόνια ή ανίατα νοσήματα, τα άτομα που φιλοξενούνται σε θεραπευτικές κοινότητες για απεξάρτηση και άλλες κατηγορίες που αποτυπώνονται στο σχέδιο της προωθούμενης ρύθμισης.

Πού θα εξυπηρετούνται

Οι δημόσιες δομές Υγείας που οφείλουν να εφαρμόσουν τη συγκεκριμένη ρύθμιση, όπως αναφέρεται στο πόρισμα, είναι όλες οι δομές της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, τα νοσοκομεία του ΕΣΥ, τα πανεπιστημιακά νοσοκομεία, τα στρατιωτικά νοσοκομεία που δέχονται πολίτες κατά τη διάρκεια εφημερίας, οι δομές ψυχικής Υγείας (ΝΠΔΔ και ΑμΚΕ), οι δομές απεξάρτησης και υποκατάστασης.

Συμμετοχή των ΚΕΠ

Οι συντάκτες του πορίσματος ζητούν από τους αρμοδίους να εξετάσουν αν είναι εφικτό το βιβλιάριο υγείας ανασφάλιστων να χορηγείται εξαρχής από τα ΚΕΠ. Αν δεν είναι εφικτό εξαρχής και προωθηθεί η ρύθμιση που προβλέπει τη χορήγησή τους από τους δήμους, πρέπει παράλληλα, όπως σημειώνουν, να ξεκινήσει η συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων υπουργείων ώστε το σύστημα χορήγησης να αναληφθεί από τα ΚΕΠ.

Επίσης, πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη ώστε το προωθούμενο σύστημα χορήγησης βιβλιαρίου υγείας ανασφαλίστου να αντικατασταθεί όταν θα είναι εφικτό από την ηλεκτρονική κάρτα υγείας.

Στο πόρισμα εκφράζεται η ανάγκη μείωσης των δικαιολογητικών που οφείλουν να προσκομίσουν οι πολίτες. «Η ρύθμιση», σημειώνεται, «πρέπει να βασίζεται στα πληροφορικά συστήματα και στην αυτεπάγγελτη αναζήτηση από τις υπηρεσίες». Ακόμη τονίζεται ότι πρέπει να καταργηθούν οι υφιστάμενες τριμελείς επιτροπές των νοσοκομείων, καθώς και να εξεταστεί κλιμακούμενο ποσοστό συμμετοχής στην πρόληψη, για όποιον υπερβαίνει το εισοδηματικό κριτήριο.

Τα μέλη της Ομάδας Εργασίας

Σημειώνεται ότι την πρωτοβουλία για τη συγκρότηση της Ομάδας Εργασίας και τον συντονισμό των εργασιών είχε το γραφείο του αναπληρωτή υπουργού Υγείας κ. Αντρέα Ξανθού. Το πόρισμα συνυπογράφουν τα μέλη της Ομάδας Εργασίας και συγκεκριμένα ο κ. Αντώνης Σακελλάρης (συνεργάτης αναπληρωτή υπουργού Υγείας), η κυρία Νέλλη Σιμπερά (συνεργάτιδα αναπληρωτή υπουργού Υγείας), ο κ. Στέλιος Καμπουρίδης (στέλεχος της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας), ο κ. Διονύσης Τεμπονέρας (συνεργάτης του αναπληρωτή υπουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων), η κυρία Ελένη Σπαθανά (συνεργάτιδα της αναπληρώτριας υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής), ο κ. Κωνσταντίνος Κάππας (προϊστάμενος Τμήματος Παροχών Υπηρεσιών Υγείας και Οργάνωσης και Υποστήριξης των Υγειονομικών Περιφερειών της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας του Υπουργείου Υγείας), η κυρία Πέννυ Γρηγοροπούλου (στέλεχος της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Πρόληψης του Υπουργείου Υγείας), η κυρία Φωτεινή Μπαλάση (στέλεχος της Διεύθυνσης Οικονομικής Εποπτείας Φορέων Γενικής Κυβέρνησης του υπουργείου Υγείας) και η κυρία Αθηνά Τριανταφυλλίδη (στέλεχος της ΗΔΙΚΑ ΑΕ).

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.