Κατατίθεται μέσα στην εβδομάδα το νομοσχέδιο στη Βουλή
ΕΡΤ
Να βάλει τάξη στο χάος που επικρατεί στη δημόσια ραδιοφωνία και τηλεόραση μετά το κλείσιμο της ΕΡΤ τον Ιούνιο του 2013 επιχειρεί η νέα κυβέρνηση με το νομοσχέδιο που υποβλήθηκε προς δημόσια διαβούλευση και αναμένεται να κατατεθεί μέσα στην επόμενη εβδομάδα στη Βουλή.

Η εκκαθάριση της ΕΡΤ, αλλά και το καθεστώς αρχικά της Δημόσιας Τηλεόρασης και εν συνεχεία της ΝΕΡΙΤ έχουν αφήσει εκκρεμότητες που έχουν καταστήσει την οριστική επαναλειτουργία της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης γόρδιο δεσμό. Εξ ου και οι συνεχείς αναβολές στην κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή, αλλά και οι επικρίσεις που δέχεται το σχέδιο που υποβλήθηκε προς δημόσια διαβούλευση. Το σχέδιο νόμου με τίτλο «Ρυθμίσεις Θεμάτων Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του ν. 2190/1920» ήταν να κατατεθεί στη Βουλή την Παρασκευή. Αναβλήθηκε όμως και τώρα στόχος είναι να κατατεθεί την επόμενη εβδομάδα ώστε η συζήτηση να ολοκληρωθεί μέσα στον Απρίλιο και η ΕΡΤ να αρχίσει να λειτουργεί τυπικά μέχρι την Πρωτομαγιά. Το σήμα της ΝΕΡΙΤ θα αντικατασταθεί στους τηλεοπτικούς δέκτες από το λογότυπο ΕΡΤ.

Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται ότι «με το παρόν σχέδιο νόμου αποφεύγονται οι δαιδαλώδεις νομικές και κανονιστικές διατάξεις και οδηγούμαστε στην ομαλή μετάβαση και λειτουργία του δημόσιου φορέα ενώ επανέρχεται η ιστορική επωνυμία ΕΡΤ». Αναφέρεται ακόμη ότι η αποκατάσταση της ΕΡΤ αποτελεί τη δίκαιη λύση στα προβλήματα που δημιούργησε το προηγούμενο καθεστώς προσχηματικής εξυγίανσης, η οποία αποσκοπούσε στην άνευ άλλου ικανοποίηση των απαιτήσεων της τρόικας.

Στο νομοσχέδιο προβλέπεται ότι η ΕΡΤ Α.Ε. αποτελεί ενιαίο φορέα ο οποίος μπορεί να περιλαμβάνει τηλεοπτικούς και ραδιο­φωνικούς σταθμούς, πανελλαδικούς ή περιφερειακούς, Μουσικά Σύνολα και Χορωδία, καθώς και διαδικτυακούς ιστότοπους που καθορίζονται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου. Από το παλιό σχήμα δεν υπάρχει το περιοδικό «Ραδιοτηλεόραση», ενώ αντίθετα ο υπουργός φέρεται να δίνει έμφαση στην παρουσία στο Διαδίκτυο προκειμένου να αξιοποιήσει τις σύγχρονες δυνατότητες.

Το διοικητικό συμβούλιο

Η ΕΡΤ θα διοικείται από επταμελές διοικητικό συμβούλιο που θα έχει τριετή θητεία. Προβλέπεται πρόεδρος, διευθύνων σύμβουλος, που ουσιαστικά θα έχει το σύνολο των αρμοδιοτήτων, τρία μέλη ειδικών προσόντων και δύο μέλη που θα εκλέγονται από τους εργαζόμενους της ΕΡΤ. Ο υπουργός Επικρατείας ουσιαστικά θα διορίζει τα μέλη του Δ.Σ. αφού θα απευθύνει δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος και στη συνέχεια θα υποβάλει τις επιλογές του προς έγκριση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής που θα αποφασίζει με πλειοψηφία των παρόντων. Για τον διευθύνοντα σύμβουλο και τα δύο μέλη του Δ.Σ. απαιτείται πτυχίο πανεπιστημίου, όχι όμως και για τον πρόεδρο της ΕΡΤ, ο οποίος άλλωστε έχει περιορισμένες αρμοδιότητες. Για το πρώτο Δ.Σ. προβλέπονται τέσσερα διορισμένα μέλη και τρία αιρετά, δύο από τους εργαζόμενους και ένα που θα οριστεί από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών (ΠΟΕΣΥ).

Οι εργαζόμενοι

Ενα από τα θέματα που καλείται να επιλύσει το νομοσχέδιο είναι η εκκρεμότητα με τους εργαζόμενους. Προβλέπεται ότι οι συμβάσεις όσων απολύθηκαν μετά το αιφνίδιο κλείσιμο του Ιουνίου του 2013 αναβιώνουν από την ημέρα ισχύος του παρόντος νόμου. Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Επικρατείας και Οικονομικών θα διευθετηθούν ζητήματα που ενδεχομένως θα προκύψουν με μισθούς υπερημερίας των απολυμένων και συμψηφισμούς αυτών με αποζημιώσεις που δόθηκαν και με τις ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού μέχρι την αναβίωση των συμβάσεών τους. Εκ των πραγμάτων προκύπτει ότι δεν θα επιστρέψουν όσοι απομακρύνθηκαν με το κλείσιμο, αφού κάποιοι έχουν βγει στη σύνταξη -υπολογίζονται στα 400 άτομα-, ενώ άλλους δεν θα τους συμφέρει ο συμψηφισμός των αποζημιώ­σεων που έχουν εισπράξει, ειδικά αν είχαν κι άλλη εργασία ή έχουν βρει εν τω μεταξύ. Πάντως προβλέπεται ότι συνεχίζουν κανονικά να εργάζονται όσοι προσλήφθηκαν με συμβάσεις αορίστου χρόνου στη ΝΕΡΙΤ. Οσοι έχουν απομείνει με τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου θα παραμείνουν μέχρι να ολοκληρωθούν οι συμβάσεις τους.

Το σχέδιο νόμου για την επαναλειτουργία της ΕΡΤ κατατίθεται την ερχόμενη εβδομάδα στη Βουλή

Στο εξής η ΕΡΤ θα μπορεί να προσλάβει προσωπικό αορίστου ή ορισμένου χρόνου μετά από δημοσίευση προκήρυξης. Τον καθορισμό των προσόντων θα κάνει ο διευθύνων σύμβουλος, ενώ «οι όροι του βαθμολογικού και του μισθολογικού καθεστώτος της εταιρείας καθορίζονται με επιχειρησιακή σύμβαση εργασίας μεταξύ του διοικητικού συμβουλίου και των εκπροσώπων των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζόμενων».

Προς το παρόν πάντως θα ενταχθούν στο ενιαίο μισθολόγιο, ενώ οι δημοσιογράφοι ζητούν να υπαχθούν στην ΚΥΑ που διέπει το μισθολογικό και των άλλων συναδέλφων τους σε δημόσια Μέσα Ενημέρωσης.

Ανταποδοτικό τέλος και εξωτερικές παραγωγές

Το ανταποδοτικό τέλος παραμένει στα 3 ευρώ, ενώ προβλέπονται εξαιρέσεις για φορείς του Δημοσίου καθώς και για ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. Το νομοσχέδιο προβλέπει εξωτερικές συνεργασίες και παραγωγές, που όμως δεν θα μπορούν να υπερβαίνουν το 25% των ετήσιων ισοσκελισμένων προϋπολογισμών. Πάντως, άνθρωποι που γνωρίζουν τα της ΕΡΤ λένε ότι με δεδομένο ότι οι εξωτερικές συνεργασίες αφορούν και φύλαξη, καθαριότητα κ.λπ., στην πορεία θα υπάρξει διαφορετική ρύθμιση για τις εξωτερικές παραγωγές εφόσον η ΕΡΤ θα θελήσει να έχει εκτεταμένο πρόγραμμα και να ξεφύγει από την καχεξία της ΝΕΡΙΤ. Σε αυτή την περίπτωση, όμως, είναι αμφίβολο αν επαρκούν οι πόροι από το ανταποδοτικό τέλος των 3 ευρώ.

Το πρώτο Δ.Σ. της ΕΡΤ θα διοριστεί από τον υπουργό Επικρατείας και θα έχει ενιαύσια θητεία, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχει δυστοκία σε ό,τι αφορά την εξεύρεση των προσώπων που θα αναλάβουν να κάνουν τη δύσκολη δουλειά και να δρομολογήσουν τη λειτουργία της το πρώτο κρίσιμο διάστημα.

Το σχέδιο νόμου που θα κατατεθεί αποτελεί τροποποίηση του ιδρυτικού νόμου της ΝΕΡΙΤ, κάτι που έχει ήδη προκαλέσει την αντίδραση των συνδικαλιστών της πρώην ΠΟΣΠΕΡΤ. Ο πρώτην πρόεδρος της ΠΟΣΠΕΡΤ Παναγιώτης Καλφαγιάννης θεωρεί ότι ο αγώνας τους έμεινε χωρίς αντίκρισμα, ενώ και όσοι βγάζουν την ΕΡΤ Open θεωρούν ότι η νέα ΕΡΤ θα έπρεπε να έχει περισσότερα στοιχεία αυτοδιαχείρισης μετά και την εμπειρία των δύο ετών που έχουν αποκομίσει.

Σπύρος Γκουτζάνης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.