…σε συνεργασία με το τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Δημοκριτείου Πανεπιστήμιου Θράκης και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος καθώς και την κινητοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού των αντίστοιχων κλάδων
ΚΟΨΑΧΕΙΛΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διαβάστε την πρόταση του Βουλευτή Γρεβενών Τιμολέοντα Κοψαχείλη πρός τον Υπουργό Οικονομικών και τον Αναπλ. Υπουργό Υποδομών:

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Με αφορμή το πρόσφατο θλιβερό γεγονός της κατάρρευσης του ιστορικού γεφυριού της Πλάκας, το οποίο συγκαταλέγεται στα πιο σημαντικά μνημεία της Ηπείρου και στα μεγαλύτερα και ομορφότερα γεφύρια της Ευρώπης και των Βαλκανίων, σας γνωρίζω τις σκέψεις μου και σας καταθέτω τις προτάσεις μου για τη συντήρηση αντίστοιχων παραδοσιακών υποδομών της χώρας μας και την αξιοποίηση άλλων σύγχρονων και ανεκμετάλλευτων υποδομών.

Η μη έγκυρη συντήρηση του γεφυριού της Πλάκας οδήγησε στην καταστροφή του και, προφανώς, το κόστος ανακατασκευής και αποκατάστασής του θα είναι δυσανάλογο της συντήρησής, που θα μπορούσε να είχε προγραμματιστεί σε διαχρονικά περιοδική βάση. Η διάβρωση του συνδετικού κονιάματος ήταν τέτοια, που δεν ανταποκρίθηκε στους κραδασμούς, που προκάλεσε ο πλημμυρισμένος Άραχθος.

Τα Γρεβενά και η Δυτική Μακεδονία έχουν το μεγαλύτερο αριθμό πέτρινων και μοναδικών γεφυριών, αλλά και σε πολλές άλλες περιοχές της χώρας υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός αντίστοιχων και διάσπαρτων ιστορικών υποδομών. Επιβάλλεται άμεσα ή λήψη μέτρων για την προστασία τους, ώστε να μη βρεθούμε ξανά ενώπιον ανάλογων καταστροφών, από τις οποίες ζημιωνόμαστε πολλαπλά.

Σας προτείνω να ενεργοποιήσετε όλους τους μηχανικούς του Τ.Α.Σ. για την καταγραφή όλων των γεφυριών της Δυτικής Μακεδονίας που εμφανίζουν προβλήματα ρυγματώσεων και βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο κατάρρευσης αλλά και για την εκπόνηση ενισχυτικών μελετών στερέωσης των γεφυριών και της προστασίας τους έναντι οποιονδήποτε πλημμυρών. Η ίδια ενεργοποίηση να γίνει και σε κτίρια του Δημοσίου που από τη φθορά του χρόνου κινδυνεύουν να καταρρεύσουν με αντίστοιχες μελέτες αποκατάστασης και επανάχρησης. Κλιμάκια των τεχνικών υπηρεσιών πρέπει να κάνουν αυτοψία σε όλες τις νέες γέφυρες και στις περιοχές που είχαμε πλημμύρες, διότι οι κατά τόπο γέφυρες γεμίσει από φερτές ύλες.

Γνωρίζετε ότι το φαινόμενο των πλημμυρών, λόγω της περιοδικής επαναληψιμότητάς του και των απότομων και αιφνιδιαστικών καιρικών μεταβολών, μπορεί να θέσει σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος έχει δομές και μοναδική εμπειρία, την οποία οφείλουμε να αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο τρόπο. Θα μπορούσε να δοθεί συγκεκριμένη κατεύθυνση στις επιτροπές του, προκειμένου να κάνουν μελέτες που θα αφορούν άμεσες προτεραιότητες σε σχέση με ιστορικά μνημεία που κινδυνεύουν.

Επιπλέον, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, θα μπορούσε να σχεδιασθεί και να υλοποιηθεί ένα πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας, που θα προβλέπει την απασχόληση ανέργων μηχανικών, τεχνιτών και ανειδίκευτων εργατών που θα μάθουν την τέχνη και θα αποτελέσουν ένα νέο εργατικό δυναμικό που θα βρει, πιθανώς, διέξοδο στην αγορά εργασίας. Ως στόχοι αυτού του προγράμματος θα πρέπει να ορισθούν:

1) Παρεμβάσεις σε παραδοσιακούς οικισμούς

2) Αποκατάσταση σε μνημεία

3) Συντονισμός για αποκατάσταση διατηρητέων κτηρίων και παραχώρησή τους στο ελληνικό δημόσιο για ορισμένο χρονικό διάστημα. Μέσω του τρόπου αυτού μπορεί να βρεθεί λύση για τα διατηρητέα που έχουν εγκαταλειφθεί στην τύχη τους και των οποίων η εικόνα δεν τιμά κανέναν μας. Υπάρχουν περίπου 40.000 ακίνητα από σχολάζουσες κληρονομιές.

Το ίδιο μοντέλο ή και πλήρης παρέμβαση της Πολιτείας θα πρέπει να εξασφαλισθεί για κτήρια που μπορούν να καλύψουν άμεσα στεγαστικές ανάγκες της κοινωνίας μας και των δημοσίων φορέων και υπηρεσιών. Γιατί για παράδειγμα ένα διατηρητέο και εγκαταλελειμμένο κτήριο, που θα μπορούσε να στεγάσει δομές της τοπικής αυτοδιοίκησης όπως τα Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων, να μην αξιοποιηθεί; Το ΤΕΕ και οι τεχνικές υπηρεσίες μπορούν να κάνουν αυτή την αξιολόγηση. Σε παραδοσιακούς οικισμούς δε, γιατί να μην υπάρχει η δυνατότητα της αποκατάστασης επιλεγμένων κτηρίων, που θα αποδίδονται όχι μόνο ως παραθεριστικές κατοικίες, αλλά εναλλακτικά προς χρήση από συγκεκριμένους φορείς.

Κάτι τέτοιο υλοποιεί το εργαστήριο Αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και Ερευνών ΙΙΙ Μορφολογίας – Ρυθμολογίας του τμήματος Αρχιτεκτόνων του Δ.Π.Θ. σε συνεργασία με το Ιστορικό – Λαογραφικό και Μουσείο φυσικής Ιστορίας Π.Ε. Κοζάνης οργανώνουν κάθε χρόνο στην κοινότητα πενταλόφου Π.Ε. Κοζάνης εργαστήριο θεωρητικής και πρακτικής αποκατάστασης κτιρίων παραδοσιακής αρχιτεκτονικής.
• Σκοπός του εργαστηρίου
Να παρακολουθήσουν οι συμμετέχοντες διαλέξεις σχετικά με την προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη Ιστορικών κτιρίων και συνόλων.
Να αποκτήσουν εμπειρία μέσω της συμμετοχής τους σε εργασίες αποκατάστασης κτιρίων – σε συνεργασία με εξειδικευμένους τεχνίτες.
• Θεματολογία του εργαστηρίου
Γενικές αρχές και φιλοσοφία αποκαταστάσεων
Τεκμηρίωση , αποτυπώσεις
Πρώτα σωστικά μέτρα
Λίθινες κατασκευές – ξύλινες κατασκευές
Παραδοσιακά κονιάματα
Ομοπλινθοδομές – οπτοπλινθοδομές
• Αντικείμενο του εργαστηρίου
Η θεωρία και η φιλοσοφία των αποκαταστάσεων, τα πρώτα σωστικά μέτρα, η συντήρηση – αποκατάσταση των λίθινων και ξύλινων κατασκευών. Τα παραδοσιακά κονιάματα, οι ομόπλινιθοι και οπτόπλινθοι , η σύνθεση των ενεμάτων και συμβατών κονιαμάτων, τα αρμολογήματα κ.α.
• Εκπαιδευτικές επισκέψεις σε παραδοσιακούς οικισμούς (Γρεβενά , Καστοριά, Σιάτιστα) , σε πέτρινα γεφύρια, παρουσιάσεων ειδικών θεμάτων αποκατάστασης (μετακίνηση της Ιεράς Μονής Τορνικίου Γρεβενών) καθώς και εκπαιδευτικές επισκέψεις σε πολλούς παραδοσιακούς οικισμούς της περιοχής.
• Απευθύνεται
Σε φοιτητές και νέους αρχιτέκτονες μηχανικούς, πολιτικούς μηχανικούς, τοπογράφους μηχανικούς, αρχαιολόγους, συντηρητές έργων τέχνης και άλλους.

Φρονώ ότι η πολιτεία πρέπει να συμβάλει, με κάθε τρόπο, ώστε το εργαστήριο να γίνει θεσμός και να διατηρηθεί η τόσο μεγάλη προσφορά του στην τοπική αρχιτεκτονική κληρονομιά. Πιστεύω δε, ότι, μέσα από τις κατάλληλες πρωτοβουλίες και τις απαραίτητες συνέργειες , μπορούμε να αξιοποιήσουμε το εργαστήριο αυτό και την σημαντικότατη εμπειρία του.
Με Εκτίμηση,

Τιμολέων Κοψαχείλης

Βουλευτής Γρεβενών
Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας

της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.