Ημέρα: 17 Φεβρουαρίου 2015

Επιστολή διαμαρτυρίας Δημοσθένη Κουπτσίδη για τη μετεγκατάσταση της εταιρείας ΑΝ.ΓΡΕ. στους Μαυραναίους…

Γρεβενά, 16-02-2015 Διαφωνούμε με την όποια μετακίνηση της Αναπτυξιακής Εταιρείας Γρεβενών, ΑνΓρε ΑΕ ΟΤΑ, οπουδήποτε εκτός του πολεοδομικού ιστού της πόλης