ΛΑΧΕΙΟ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟ

Ο αριθμός 87425 της 4ης σειράς είναι ο υπερτυχερός της κλήρωσης της 31ης Δεκεμβρίου 2014 του Πρωτοχρονιάτικου κρατικού λαχείου, καθώς κερδίζει τα 4.000.000 ευρώ του πρώτου λαχνού (καθαρό κέρδος μετά από φόρους 3.400.015 ευρώ), ενώ αν κάποιος είχε την τυχερή πεντάδα της 4ης σειράς κερδίζει συνολικά 6.000.000 ευρώ.

Σημαντικά όμως κέρδη περιμένουν και τους κατόχους των λαχείων με αριθμούς: 87421, 87422, 87423 και 87424 επίσης της 4ης σειράς, καθώς ο καθένας θα εισπράξει από 500.000 ευρώ (καθαρό κέρδος μετά από φόρους 425.015 ευρώ).

Μπορείτε να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας τον κατάλογο κερδών με όλα τα αποτελέσματα επιλέγοντας το Link στο τέλος του άρθρου.

Στις 300.000 ευρώ ανέρχονται τα κέρδη του κατόχου του λαχείου με αριθμό 94962 της 15ης σειράς (καθαρό κέρδος 255.015 ευρώ) και από 3.000 ευρώ ο ίδιος αριθμός σε όλες τις άλλες σειρές, ενώ 200.000 ευρώ θα εισπράξουν οι κάτοχοι των λαχείων με αριθμό 00913 της 28ης σειράς και με αριθμό 54052 της 20ης σειράς (καθαρό κέρδος μετά από φόρους 170.015 ευρώ) και από 2.000 ευρώ οι ίδιοι αριθμοί σε όλες τις άλλες σειρές.

Από 100.000 ευρώ κερδίζουν οι αριθμοί: 06377 της 20ης σειράς, 38542 της 18ης σειράς, 48690 της 30ης σειράς και 99187 της 10ης σειράς (από 1.000 ευρώ οι ίδιοι αριθμοί ανεξαρτήτου σειράς).

Τέλος, από 10.000 ευρώ κερδίζουν όλα τα λαχεία με τον αριθμό 87425 ανεξαρτήτου σειράς, ενώ από 5.000 ευρώ όλα τα λαχεία, ανεξαρτήτου σειράς με τους αριθμούς: 87421, 87422, 87423 και 87424.

Όλοι οι αριθμοί που κληρώθηκαν και τα ποσά που κερδίζουν είναι:

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΕΡΔΩΝ
ΚΛΗΡΩΣΗ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΑΡΙΘΜΟΣ    ΣΕΙΡΑ             ΚΕΡΔΟΣ     ΦΟΡΟΣ  ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡΔΟΣ
                       (ΕΥΡΩ)             ΕΥΡΩ)
00464 ΔΕΚΑΤΗ ΠΕΜΠΤΗ    15   50.000,00  7.485,00  42.515,00 
00464 Σε όλες τις άλλες σειρές    500,00   40,00    460,00 

00657 ΠΡΩΤΗ        1   50.000,00  7.485,00  42.515,00 
00657 Σε όλες τις άλλες σειρές    500,00   40,00    460,00 

00913 ΕΙΚΟΣΤΗ ΟΓΔΟΗ    28   200.000,00 29.985,00  170.015,00 
00913 Σε όλες τις άλλες σειρές   2.000,00   285,00   1.715,00 

00922 ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ  32   50.000,00  7.485,00  42.515,00 
00922 Σε όλες τις άλλες σειρές    500,00   40,00    460,00 

06377 ΕΙΚΟΣΤΗ       20   100.000,00 14.985,00  85.015,00 
06377 Σε όλες τις άλλες σειρές   1.000,00   90,00    910,00 
07425 Σε όλες τις σειρές      1.000,00   90,00    910,00 

16465 ΔΕΚΑΤΗ ΕΒΔΟΜΗ    17   20.000,00  2.985,00  17.015,00 
16465 Σε όλες τις άλλες σειρές    200,00   10,00    190,00 

16619 ΕΙΚΟΣΤΗ ΕΚΤΗ    26   20.000,00  2.985,00  17.015,00 
16619 Σε όλες τις άλλες σειρές    200,00   10,00    190,00 
17425 Σε όλες τις σειρές      1.000,00   90,00    910,00 

17641 ΕΚΤΗ         6   20.000,00  2.985,00  17.015,00 
17641 Σε όλες τις άλλες σειρές    200,00   10,00    190,00 

21156 ΕΚΤΗ         6   20.000,00  2.985,00  17.015,00 
21156 Σε όλες τις άλλες σειρές    200,00   10,00    190,00 

22329 ΕΙΚΟΣΤΗ ΕΒΔΟΜΗ   27   20.000,00  2.985,00  17.015,00 
22329 Σε όλες τις άλλες σειρές    200,00   10,00    190,00 

26908 ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ      30   20.000,00  2.985,00  17.015,00 
26908 Σε όλες τις άλλες σειρές    200,00   10,00    190,00 
27425 Σε όλες τις σειρές      1.000,00   90,00    910,00 

28735 ΔΕΚΑΤΗ ΟΓΔΟΗ    18   50.000,00  7.485,00  42.515,00 
28735 Σε όλες τις άλλες σειρές    500,00   40,00    460,00 

31981 ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ  32   50.000,00  7.485,00  42.515,00 
31981 Σε όλες τις άλλες σειρές    500,00   40,00    460,00 
37425 Σε όλες τις σειρές      1.000,00   90,00    910,00 

38542 ΔΕΚΑΤΗ ΟΓΔΟΗ    18   100.000,00 14.985,00  85.015,00 
38542 Σε όλες τις άλλες σειρές   1.000,00   90,00    910,00 
47425 Σε όλες τις σειρές      1.000,00   90,00    910,00 

48690 ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ      30   100.000,00 14.985,00  85.015,00 
48690 Σε όλες τις άλλες σειρές   1.000,00   90,00    910,00 

54052 ΕΙΚΟΣΤΗ       20   200.000,00 29.985,00  170.015,00 
54052 Σε όλες τις άλλες σειρές   2.000,00   285,00   1.715,00 
57425 Σε όλες τις σειρές      1.000,00   90,00    910,00 

61481 ΕΝΔΕΚΑΤΗ      11   50.000,00  7.485,00  42.515,00 
61481 Σε όλες τις άλλες σειρές    500,00   40,00    460,00 

63410 ΤΕΤΑΡΤΗ       4   50.000,00  7.485,00  42.515,00 
63410 Σε όλες τις άλλες σειρές    500,00   40,00    460,00 

65641 ΔΕΚΑΤΗ  ΤΡΙΤΗ   13   20.000,00  2.985,00  17.015,00 
65641 Σε όλες τις άλλες σειρές    200,00   10,00    190,00 

66562 ΔΕΚΑΤΗ ΕΝΑΤΗ    19   20.000,00  2.985,00  17.015,00 
66562 Σε όλες τις άλλες σειρές    200,00   10,00    190,00 
67425 Σε όλες τις σειρές      1.000,00   90,00    910,00 

71398 ΔΕΚΑΤΗ ΕΚΤΗ    16   20.000,00  2.985,00  17.015,00 
71398 Σε όλες τις άλλες σειρές    200,00   10,00    190,00 
77425 Σε όλες τις σειρές      1.000,00   90,00    910,00 

77536 ΔΕΚΑΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ   14   20.000,00  2.985,00  17.015,00 
77536 Σε όλες τις άλλες σειρές    200,00   10,00    190,00 

79775 ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ  34   20.000,00  2.985,00  17.015,00 
79775 Σε όλες τις άλλες σειρές    200,00   10,00    190,00 

81922 ΔΕΚΑΤΗ  ΠΕΜΠΤΗ   15   20.000,00  2.985,00  17.015,00 
81922 Σε όλες τις άλλες σειρές    200,00   10,00    190,00 

83436 ΕΙΚΟΣΤΗ ΕΒΔΟΜΗ   27   50.000,00  7.485,00  42.515,00 
83436 Σε όλες τις άλλες σειρές    500,00   40,00    460,00 

86487 ΕΚΤΗ         6   50.000,00  7.485,00  42.515,00 
86487 Σε όλες τις άλλες σειρές    500,00   40,00    460,00 

87421 ΤΕΤΑΡΤΗ       4   500.000,00 74.985,00  425.015,00 
87421 Σε όλες τις άλλες σειρές   5.000,00   735,00   4.265,00 

87422 ΤΕΤΑΡΤΗ       4   500.000,00 74.985,00  425.015,00 
87422 Σε όλες τις άλλες σειρές   5.000,00   735,00   4.265,00 

87423 ΤΕΤΑΡΤΗ       4   500.000,00 74.985,00  425.015,00 
87423 Σε όλες τις άλλες σειρές   5.000,00   735,00   4.265,00 

87424 ΤΕΤΑΡΤΗ       4   500.000,00 74.985,00  425.015,00 
87424 Σε όλες τις άλλες σειρές   5.000,00   735,00   4.265,00 

87425 ΤΕΤΑΡΤΗ       4  4.000.000,00 599.985,00 3.400.015,00 
87425 Σε όλες τις άλλες σειρές  10.000,00  1.485,00   8.515,00 

89039 ΠΡΩΤΗ        1   20.000,00  2.985,00  17.015,00 
89039 Σε όλες τις άλλες σειρές    200,00   10,00    190,00 

91144 ΕΙΚΟΣΤΗ ΟΓΔΟΗ    28   50.000,00  7.485,00  42.515,00 
91144 Σε όλες τις άλλες σειρές    500,00   40,00    460,00 

94962 ΔΕΚΑΤΗ ΠΕΜΠΤΗ   15   300.000,00 44.985,00  255.015,00 
94962 Σε όλες τις άλλες σειρές   3.000,00   435,00   2.565,00 

96316 ΤΕΤΑΡΤΗ       4   20.000,00  2.985,00  17.015,00 
96316 Σε όλες τις άλλες σειρές    200,00   10,00    190,00 
97425 Σε όλες τις σειρές      1.000,00   90,00    910,00 

98051 ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ ΠΡΩΤΗ   31   20.000,00  2.985,00  17.015,00 
98051 Σε όλες τις άλλες σειρές    200,00   10,00    190,00 

99187 ΔΕΚΑΤΗ       10   100.000,00 14.985,00  85.015,00 
99187 Σε όλες τις άλλες σειρές   1.000,00   90,00    910,00 

Επίσης κερδίζουν:

(α) από 100 ευρώ  όλα τα γραμμάτια των οποίων τα τέσσερα τελευταία ψηφία είναι:7421, 7422, 7423 και 7424.
(β) από 5 ευρώ  κερδίζουν όλα τα γραμμάτια των οποίων ο αριθμός λήγει σε: 21, 22, 23, 24 και 25.
Σε περίπτωση πολλαπλού κέρδους καταβάλλεται το μεγαλύτερο.
Η πληρωμή των παραπάνω κερδών θα αρχίσει τη Πέμπτη, 1 Ιανουαρίου 2015.
Τα κέρδη θα πληρώνονται έως την Τρίτη 30 Ιουνίου 2015.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κέρδη πάνω από 100 έως 1.000 ΕΥΡΩ φορολογούνται με 10%.
Κέρδη πάνω από 1.000 ΕΥΡΩ φορολογούνται με 15%.

Protoxroniatiko kratiko laxeio Apotelesmata 31-12-2014:
Δείτε το πίνακα με όλα τα αποτελέσματα επιλέγοντας το παρακάτω Link:
Πρωτοχρονιάτικο Κρατικό Λαχείο: Πίνακας αποτελεσμάτων κλήρωσης 31

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.