Ποιες θέσεις ανοίγουν μέσω ΑΣΕΠ. Όσα πρέπει να ξέρετε. Οι προκηρύξεις και τα απαραίτητα προσόντα

DIAGWNISMOI ASEPΠροσλήψεις μονίμου προσωπικού στο Δημόσιο έρχονται με συνολικά επτά διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ όπου κάποιοι βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη ενώ ορισμένοι θα προκηρυχθούν μέσα στο επόμενο διάστημα σύμφωνα με τα dikaiologitika.gr

Eπίσης σε στάδιο έγκρισης είναι  100 προσλήψεις ειδικότητας πληροφορικής στα Δικαστήρια, αλλά και θέσεις εργασίας σε καταστήματα κράτησης σε διαγωνισμό του υπουργείου Δικαιοσύνης.Άλλες 79 θέσεις έχουν προκηρυχθεί από το ΑΣΕΠ για την Εθνική Βιβλιοθήκη, ενώ 65 θέσεις προβλέπονται στη ΔΕΗ Ανανεώσιμες ΑΕ, ενώ αναμένεται προκήρυξη διαγωνισμού για ακόμη 19 θέσεις ΕΕΠ.

Αιτήσεις για 12 θέσεις επιστημονικού προσωπικού δέχεται ήδη η Τράπεζα της Ελλάδος με προκήρυξη που εξέδωσε πριν λίγες ημέρες ενώ προβλέπονται επίσης 332 θέσεις ΠΕ στατιστικών στην ΕΛΣΤΑΤ αλλά και 200 προσλήψεις στο ΕΚΑΒ

Αναλυτικά οι θέσεις που ήδη έχουν προκηρυχθεί

Δώδεκα προσλήψεις μονίμων κάνει η Τράπεζα της Ελλάδος

Σε 12 προσλήψεις ειδικών επιστημόνων προχωρά η Τράπεζα της Ελλάδος, για τις ανάγκες υπηρεσιακών μονάδων του Κεντρικού Καταστήματος. Συγκεκριμένα στην Τράπεζα της Ελλάδος , θα καλυφθούν εννέα θέσεις επιθεωρητών πιστωτικών ιδρυμάτων και ασφαλιστικών εταιρειών κατόχων μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στα Χρηματοοικονομικά ή στη Λογιστική ή στην Ελεγκτική ή σε συνδυασμό αυτών, και τρεις θέσεις επιθεωρητών πληροφοριακών συστημάτων κατόχων μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στηΑρθρα ν Πληροφορική.

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την Τράπεζα της Ελλάδος η οποία θα επικουρείται στο έργο της από την Egon Zehnder, διεθνή εταιρεία εξειδικευμένων συμβούλων σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού και στελέχωσης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην αναλυτική προκήρυξη. Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα γίνονται δεκτές μόνο ηλεκτρονικά από 10 Νοεμβρίου έως και 28 Νοεμβρίου 2014.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από

το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ισότιμος και αντίστοιχος μεταπτυχιακού τίτλου ελληνικού Α.Ε.Ι., στα αντικείμενα της επιστημονικής εξειδίκευσης που αναφέρονται στους παραπάνω πίνακες.

Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ισότιμο και αντίστοιχο ελληνικού Α.Ε.Ι.

Ασφαλισμένη εργασιακή προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών.

Άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας, προσηκόντως αποδεικνυόμενη.

Ελληνική ιθαγένεια ή ιθαγένεια κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ειδικώς οι άνδρες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν οριστικά και νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.

Τα ανωτέρω πρέπει να συντρέχουν το αργότερο κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.

δείτε εδώ όλη την προκήρυξη της Τράπεζας Ελλάδος

Όλη η προκήρυξη του ΑΣΕΠ για 65 προσλήψεις στην ΔΕΗ

Έκδόθηκε η 5Κ/2014 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ που αφορά προσλήψεις με σειρά προτεραιότητας εξήντα πέντε (65) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Εταιρεία ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε.

Οι υποψήφιοι για τις προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ στην ΔΕΗ, πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα Ε’).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 2 Δεκεμβρίου 2014 ημέρα Τρίτη και λήγει στις 16 Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη.

Η προθεσμία αποστολής της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά λήγει με την πάροδο της 22ας Δεκεμβρίου 2014, ημέρας Δευτέρας.

Δείτε εδώ ολόκληρη την προκήρυξη του ΑΣΕΠ για την ΔΕΗ

 

Από 25/11 οι αιτήσεις στο ΑΣΕΠ για 79 θέσεις μονίμων σε Υπουργεία

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 4Κ/2014 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 15/6.11.2014, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εβδομήντα εννέα (79) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Ιερά Μητρόπολις Πειραιώς, Ιερά Μητρόπολις Θεσσαλονίκης), στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (Γ.Ε.Σ. – 424 ΓΣΝΕ) και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Καταστήματα Κράτησης).

Το ΦΕΚ της Προκήρυξης έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ και διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα) και από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα).

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα Ε’).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 25 Νοεμβρίου 2014 ημέρα Τρίτη και λήγει στις 9 Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη.

δείτε εδώ όλη την προκήρυξη

Η κατανομή για τις 200 θέσεις στο ΕΚΑΒ

Την «Έγκριση κατανομής για την κίνηση διαδικασιών πλήρωσης 200 κενών θέσεων του κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ», απέστειλε στο ΑΣΕΠ, ο Υπουργός Αναπληρωτής Υγείας, Λεωνίδας Γρηγοράκος, στην αρμοδιότητα του οποίου εμπίπτει το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας.

Συγκεκριμένα από τις 200 θέσεις οι 186 κατανέμονται ως εξής:

ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΩΝ: Αττική-Αθήνα: 109 θέσεις

Εύβοια-Κάρυστος: 1 θέση

Εύβοια-Ιστιαία: 1 θέση

Βοιωτία-Θήβα: 2 θέσεις

ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ: Ηλεία-Ζαχάρω: 3 θέσεις

Κορινθία-Ξυλόκαστρο: 3 θέσεις

Κεφαλληνία-Κεφαλονιά: 3 θέσεις

Ζάκυνθος-Ζάκυνθος: 3 θέσεις

ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ: Κέρκυρα-Κέρκυρα: 4 θέσεις

ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: Θεσσαλονίκη: 8 θέσεις

ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ: Ευρυτανία-Καρπενήσι: 1 θέση

ΕΚΑΒ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ: Εβρος-Ορεστιάδα: 1 θέση

ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ: Λακωνία-Σπάρτη: 4 θέσεις

Λέσβος-Μυτιλήνη: 4 θέσεις

Λέσβος-Καλλονή: 2 θέσεις

Λέσβος-Λήμνος: 4 θέσεις

Σάμος-Σάμος: 4 θέσεις

Σάμος-Ικαρία: 2 θέσεις

Χίος-Χίος: 4 θέσεις

Δωδεκάνησα-Ρόδος: 4 θέσεις

Δωδεκάνησα-Κάρπαθος: 2 θέσεις

Δωδεκάνησα-Κως: 3 θέσεις

Κυκλάδες-Σύρος: 2 θέσεις

Κυκλάδες-Πάρος: 2 θέσεις

Κυκλάδες-Νάξος: 2 θέσεις

Κυκλάδες-Θήρα: 2 θέσεις

Κυκλάδες-Μύκονος: 2 θέσεις

Κυκλάδες-Τήνος: 2 θέσεις

Κυκλάδες-Άνδρος: 1 θέση

Κυκλάδες-Ίος: 1 θέση

Σύνολο: 186 θέσεις.

Οι υπόλοιπες 14 θέσεις θα προκηρυχθούν από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2643/98.

Προκήρυξη για προσλήψεις στην ΕΛΣΤΑΤ για διενέργεια ερευνών

Η ΕΛΣΤΑΤ εξέδωσε προκήρυξη για προσλήψεις ιδιώτών συνεργατών όπου θα διενεργούν στατιστικές εργασίες και θα υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο νέο Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών όπου θα αντλούνται όσοι θα απασχοληθούν στις έρευνες. Η επιλογή των ιδιωτών συνεργατών γίνεται με σύστημα βαθμολόγησης ενώ οι αιτήσεις άνοιξαν χθές και θα διαρκέσουν έως τις 3/12

Η ΕΛΣΤΑΤ με προκήρυξη της καλεί τους ενδιαφερόμενους όσους  επιθυμούν να εργαστούν ως Ιδιώτες Συνεργάτες στις διενεργούμενες από αυτήν στατιστικές εργασίες να υποβάλουν τη σχετική ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής από την 3η Νοεμβρίου 2014 μέχρι την 24η ώρα της 3ης Δεκεμβρίου 2014, ώστε να εγγραφούν στο νέο Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών.

Το Μητρώο αυτό, που τηρείται από την ΕΛΣΤΑΤ, θα έχει ισχύ για οκτώ (8) μήνες, από τον Ιανουάριο έως και τον Αύγουστο του 2015.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών έχουν μόνον ιδιώτες και ιδιωτικοί υπάλληλοι, οι οποίοι θα πρέπει να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου, ηλικίας από 21 έως 69 ετών. Επισημαίνεται ότι οι υπάλληλοι δημόσιων υπηρεσιών, νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλων δημόσιων οργανισμών, καθώς και υπάλληλοι της ΕΛΣΤΑΤ, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης εγγραφής σε αυτό το Μητρώο.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, οι Ιδιώτες Συνεργάτες χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση στατιστικών ερευνών και απογραφών (συλλογή και έλεγχο στοιχείων). Το έργο του Ιδιώτη Συνεργάτη περιλαμβάνει την έγκαιρη, πλήρη και σωστή συλλογή στατιστικών στοιχείων από επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Τα στοιχεία συλλέγονται, κυρίως, με προσωπικές συνεντεύξεις, στο χώρο των νοικοκυριών ή των επιχειρήσεων, και με ειδικά, κατά έρευνα, ερωτηματολόγια. Η υγεία, η φυσική καταλληλότητα και η γνώση της Ελληνικής γλώσσας πρέπει να επιτρέπουν στους Ερευνητές την ανταπόκρισή τους στις ανάγκες της κάθε έρευνας, δεδομένου ότι απαιτούνται για τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων πολλαπλές μετακινήσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις καθώς και προσωπικές συνεντεύξεις με τους υπευθύνους αυτών.

Επιπλέον, οι Ιδιώτες Συνεργάτες λαμβάνουν μέρος σε μη αμειβόμενα υποχρεωτικά εκπαιδευτικά σεμινάρια για την επιμόρφωσή τους, όσον αφορά στον τρόπο συλλογής, συμπλήρωσης και ελέγχου των ερωτηματολογίων κάθε έρευνας που συμμετέχουν.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.