ΕΦΟΡΙΑ
Κάτι παραπάνω από εμφανής είναι η πρόθεση του υπουργείου Οικονομικών να προσελκύσει όσο το δυνατόν περισσότερους από τα 3,3 εκατομμύρια οφειλέτες στη νέα ρύθμιση, «χαλαρώνοντας» τους όρους υπαγωγής σε σχέση με τα όσα προβλέπει ο νόμος.

Σύμφωνα με την Απόφαση της Κατερίνας Σαββαϊδου, τα χρέη που υπάγονται υποχρεωτικά στη ρύθμιση είναι το σύνολο των βεβαιωμένων έως και τη 1η Οκτωβρίου και ληξιπρόθεσμων έως την ημερομηνία αίτησης οφειλών, κάτι που σημαίνει πρακτικά, ότι εάν κάποιος υποβάλει αίτηση το Δεκέμβριο ή τον Ιανουάριο και έχει ληξιπρόθεσμες δόσεις φόρου εισοδήματος ή ΕΝΦΙΑ, αυτές οι δόσεις θα υπαχθούν στη νέα ρύθμιση των 100 δόσεων και όχι στην πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων.

Επιπλέον, όπως προβλέπει και ο νόμος, ο οφειλέτης μπορεί να αιτηθεί την υπαγωγή στη ρύθμιση των 100 δόσεων και οφειλών που έχουν βεβαιωθεί έως την 1η Οκτωβρίου αλλά δεν έχουν καταστεί ακόμα ληξιπρόθεσμες. Έτσι, αν κάποιος υποβάλει αίτηση το Νοέμβριο, μπορεί να ζητήσει την υπαγωγή όλων των υπολοίπων δόσεων του φόρου εισοδήματος αλλά και του ΕΝΦΙΑ, στη ρύθμιση των 100 δόσεων.

Αυτό που προβληματίζει είναι ότι αν και τα κίνητρα της ρύθμισης είναι κοινά σε εφορίες και ταμεία, αφού προβλέπεται και στις δύο περιπτώσεις εξόφληση ως 100 δόσεις, «κούρεμα» προσαυξήσεων ως 90% και μείωση επιτοκίου περίπου κατά το ήμισυ, η διαδικασία και οι όροι υπαγωγής είναι διαφορετικοί.

Για τις οφειλές σε εφορίες, έως το τέλος της εβδομάδας θα ανοίξει ειδική εφαρμογή του TAXIS για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων, ενώ αντιθέτως για οφειλές σε Ταμεία, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αιτήσεις επί τόπου στα Κέντρα Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών. «Παγίδα» κρύβουν και οι όροι υπαγωγής, καθώς ενώ για τις οφειλές στα Ταμεία είναι προαπαιτούμενο η καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από τον Οκτώβριο και μετά, για τις οφειλές στις εφορίες που βεβαιώνονται μετά από το Σεπτέμβριο μπορεί να γίνει ή καταβολή ή ρύθμιση με την πάγια των 12 δόσεων.

Με βάση τις διευκρινίσεις που δόθηκαν από τα συναρμόδια υπουργεία, φοροτεχνικοί και λογιστές σημειώνουν ότι όσοι έχουν παλιές οφειλές, δηλαδή πριν από το 2013, επειδή έχουν συσσωρευθεί πολλές προσαυξήσεις, τους συμφέρει- εάν βέβαια έχουν την οικονομική δυνατότητα- να ρυθμίσουν τα χρέη τους σε 60 δόσεις, αφού το «κούρεμα» των προσαυξήσεων είναι 50% και όχι σε 72 δόσεις αφού το «κούρεμα» περιορίζεται στο 30%.

Αντιθέτως, όσοι έχουν οφειλές από το 2013 και μετά, τους συμφέρει να ρυθμίσουν σε 12 ή 24 δόσεις με «κούρεμα» 90 ή 80% αντιστοίχως και όχι να καταβάλουν εφάπαξ με «κούρεμα» 100%, με δεδομένο ότι οι προσαυξήσεις είναι σχετικά περιορισμένες. Για όσους είναι στη ρύθμιση της Νέα Αρχής και μπορούν να εξυπηρετούν τις 48 δόσεις, συστήνεται η παραμονή σε αυτήν, αφού έχουν ως κίνητρο επιπλέον «κούρεμα» 20% στις προσαυξήσεις, που αποτελούν μεγάλο μέρος της συνολικής συσσωρευμένης οφειλής, ενώ το μειωμένο επιτόκιο και το προβλεπόμενο «κούρεμα» εφαρμόζονται αναδρομικά από 1/1/2013 με Ατομικό Φύλλο Έκπτωσης που συντάσσεται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας εφορίας.

Ο… πέλεκυς των κατασχέσεων κρέμεται απειλητικός, πάντως, πάνω απ’ όσους δεν υπαχθούν στη ρύθμιση ως τις 31 Μαρτίου του 2015 αλλά και πάνω απ’ όσους χάσουν τη ρύθμιση είτε επειδή δεν θα έχουν καταβάλει τις τρέχουσες εισφορές είτε επειδή δεν θα έχουν καταβάλει δόσεις της ρύθμισης. «Ανοχή» θα επιδειχθεί μόνο για όσους δεν καταβάλουν 2 δόσεις ή 1 δόση με καθυστέρηση δύο μηνών.

Με επιστολή ειδοποίησε όσους χρωστάνε το ΙΚΑ

Από την πλευρά του το ΙΚΑ, ειδοποίησε μέσω επιστολής τους οφειλέτες για τους όρους και τις προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούνται για την ένταξη στη νέα ρύθμιση.

Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του υπουργού Εργασίας, Γιάννη Βρούτση, το δικαίωμα υπαγωγής στο νέο σύστημα ρύθμισης οφειλών ασκείται έως τις 31/3/2015, ενώ απαραίτητη προϋπόθεση υπαγωγής αποτελεί η πιστοποιημένη καταβολή των εισφορών του Σεπτεμβρίου 2014 και η συνεπής και εμπρόθεσμη καταβολή των μηνιαίων τρεχουσών εισφορών των προηγούμενων της υπαγωγής μηνών .

Οι βασικοί όροι της νέας ρύθμισης που περιλαμβάνονται στην επιστολή του ΙΚΑ είναι οι εξής:

Α. Για ληξιπρόθεσμες κύριες οφειλές μέχρι 15.000 ευρώ:

  • Ρύθμιση μέχρι 100 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με ποσοστό έκπτωσης πρόσθετων τελών 20%.

Β. Για ληξιπρόθεσμες κύριες οφειλές μέχρι 1.000.000 ευρώ:

  • Εφάπαξ καταβολή της κύριας οφειλής με διαγραφή των πρόσθετων τελών.
  • Ρύθμιση της οφειλής σε 12 έως 72 δόσεις με έκπτωση από 90% έως 30% επί των πρόσθετων τελών, αναλόγως του αριθμού των δόσεων που επιλέγονται.

Γ. Για ληξιπρόθεσμες κύριες οφειλές άνω του 1.000.000 ευρώ:

Υπό τον όρο της ένταξης στη ρύθμιση του ν.4152/13 όλου του υπόλοιπου ποσού οφειλής, δύναται να ενταχθεί στη ρύθμιση των 12-72 δόσεων τμήμα οφειλής 1.000.000 ευρώ. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται μέχρι 31/3/2015.

Δ. Για οφειλέτες ενταγμένους σε εξυπηρετούμενα υφιστάμενα σχήματα ρυθμίσεων:

  • Με αίτηση που θα υποβληθεί έως τις 31/3/2015, μπορούν να υπαχθούν για οφειλές έως 1.000.000 ευρώ ή για τμήμα οφειλής έως 1.000.000 ευρώ στη νέα ρύθμιση των 12-72 δόσεων, και μέχρι 100 δόσεων για κύρια οφειλή έως 15.000 ευρώ
  •  Οι ήδη ενταγμένοι στη ρύθμιση της «Νέας Αρχής» μπορούν να παραμείνουν στη ρύθμιση απολαμβάνοντας τα πρόσθετα ευεργετήματα που παρέχει ο νέος νόμος (επιπλέον έκπτωση 20% επί των προσαυξήσεων κ.λπ. και αναδρομικός υπολογισμός επιτοκίου 4,56%).

Οι αιτήσεις για την υπαγωγή στη νέα ρύθμιση θα υποβάλλονται από 10/11/2014 στα Περιφερειακά Κέντρα Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Α΄ και Β΄ Αθηνών, Πειραιά και Θεσσαλονίκης) και στις Ταμειακές Υπηρεσίες των Υποκαταστημάτων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Εντός των προσεχών ημερών θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (www.ika.gr) εφαρμογή που θα επιτρέπει στον ίδιο τον οφειλέτη να επιλέξει τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής με χρήση εναλλακτικών επιλογών, είτε εφάπαξ καταβολής ή επιλογής 12, 24, 36, 48, 60, 72 ή και 100 μηνιαίων δόσεων.

Η προθεσμία υποβολής αίτησης υπαγωγής στο νέο σχήμα ρύθμισης λήγει στις 31/3/2015. (Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων η 31/3/2015).

Η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ καλεί το σύνολο των οφειλετών να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες διακανονισμού οφειλών που παρέχει ο νέος νόμος.

Για τους οφειλέτες που θα υπαχθούν στα ανωτέρω σχήματα ρύθμισης και τηρούν του όρους αυτών, αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών και λοιπών μέτρων είσπραξης ενώ χορηγείται βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας χωρίς καμία παρακράτηση (ποσό ή ποσοστό).

Τέλος, το ΙΚΑ ενημερώνει τους οφειλέτες ότι μετά την εκπνοή της προθεσμίας υπαγωγής σε αυτή τη ρύθμιση (31/3/2015), δεν θα υπάρξει άλλη δυνατότητα διακανονισμού με αυτούς τους όρους.

iefimerida

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.