ANKOΑπό 28 έως 30 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε στη Βαρκελώνη το Παγκόσμιο Συνέδριο Βιώσιμων Κτιρίων (World Sustainable Building Conference), κατά τη διάρκεια εργασιών του οποίου παρουσιάστηκαν όλες οι εξελίξεις και οι τάσεις που αφορούν στην εξοικονόμηση ενέργειας καθώς και την αξιοποίηση εναλλακτικών μορφών ενέργειας στα κτίρια με στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης.

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου πραγματοποιήθηκε και η τελική συνάντηση των εταίρων του διακρατικού έργου MARIE (Mediterranean Building Rethinking for Energy Efficiency in Buildings) που αφορά στην επαναξέταση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων στη Μεσόγειο.

Στο έργο ΜARIE συμμετέχουν 23 εταίροι από 9 χώρες της Μεσογείου μεταξύ των οποίων και η Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΚΟ.

Στο συνέδριο παραβρέθηκαν εκ μέρους της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας η Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Μεταφορών κα Ελισάβετ Παναγιωτίδου και εκ μέρους της ΑΝΚΟ ο Διευθυντής Προγραμμάτων κ. Αναστάσιος Σιδηρόπουλος, ο Υπεύθυνος του Τμήματος Σχεδιασμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων κ. Παναγιώτης Πτωχούλης και ο εκπρόσωπος του Τεχνικού Συμβούλου (ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.) κ. Θάνος Παπότης.

Κατά την τελική συνάντηση του έργου, παρουσιάστηκαν τα παραδοτέα του, τα οποία περιλαμβάνονται σε μια συνολική Στρατηγική για την Eνεργειακή Aπόδοση των Kτιρίων της Μεσογείου (MEDBEE Strategy) και η οποία συνοψίζεται στις 5 ακόλουθες βασικές κατευθύνσεις:

  • Καθορισμός εργαλείων για τις ενεργειακές ανακαίνισεις κτιρίων με στόχο την μέτρηση της πραγματικής εξοικονόμησης ενέργειας.
  • Διερεύνηση οικονομικών πόρων για την ενεργειακή ανακαίνιση των κτιρίων με στόχο την πραγματοποίηση των αναγκαίων επενδύσεων.
  • Ανταγωνιστικότητα και καινοτομία στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων με στόχο την προώθηση της καινοτομίας.
  • Ενεργοποίηση της αγοράς στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων με δράσεις εκπαίδευσης – ευαισθητοποίησης και με στόχο τη συμμετοχή όλων των φορέων.
  • Δημόσια διακυβέρνηση για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων με στόχο τη συνέργεια του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

Το σημαντικότερο μέρος του έργου είναι η υλοποίηση των πιλοτικών έργων, καθώς και οι πολιτικές δεσμεύσεις – θέσεις που ανέλαβαν οι Περιφέρειες που συμμετείχαν αναφορικά με την εφαρμογή της Στρατηγικής MEDBEE του έργου MARIE.

Αναφορικά με την υλοποίηση πιλοτικών δράσεων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, η ΑΝΚΟ ως εταίρος του έργου και σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και τη Διοίκηση του Μποδοσάκειου Νοσοκομείου Πτολεμαϊδας προχώρησε στην υλοποίηση πιλοτικών παρεμβάσεων στα κτίρια του Διοικητηρίου της Περιφέρειας (ΖΕΠ Κοζάνης) και του Μποδοσάκειου Νοσοκομείου Πτολεμαϊδας, οι οποίες περιελάμβαναν μεταξύ άλλων:

  • την υλοποίηση ενεργειακών επιθεωρήσεων των δύο κτιρίων,
  • τον προσδιορισμό λύσεων εξοικονόμησης ενέργειας στη βάση κόστους – οφέλους των προτεινομένων παρεμβάσεων,
  • την υλοποίηση πιλοτικών δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας (αντικατάσταση εσωτερικού και εξωτερικού φωτισμού μικρής κλίμακας) και
  • τη σύνταξη προτύπων Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ), οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν υπόδειγμα σε εθνικό επίπεδο για την ενεργοποίηση του νέου θεσμού για τη χώρα, που αφορά στις Εταιρείες Παροχής Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ – ESCO) και τη Χρηματοδότηση ενεργειακών επενδύσεων από Τρίτους (ΧΑΤ).

Σε πολιτικό επίπεδο, η προσπάθεια ξεκίνησε με τη Δήλωση της Λουμπλιάνας (Ljubljana Declaration), η οποία υπογράφηκε στις 23 Οκτωβρίου 2013 από φορείς που συμμετείχαν στα τρία στρατηγικά έργα του προγράμματος MED (MARIE, ELIE MED και PROFORBIOMED) – μεταξύ των οποίων και η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και η ΑΝΚΟ – και η οποία αποτυπώνει τις κοινές θέσεις τους στα ζητήματα διακυβέρνησης, στρατηγικών, αξιοποίησης πόρων και προτάσεων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφορικά με την εξοικονόμηση ενέργειας και την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα κτίρια της Μεσογείου.

Σε προγραμματικό επίπεδο και στις βασικές προτεραιότητες του υπό διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας περιλαμβάνεται «η προώθηση της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε δημόσιες υποδομές – κτίρια, κατοικίες και ΜΜΕ», ενώ στους ενδεικτικούς τύπους δράσεων «οι δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτιρίων» και «οι δράσεις ενημέρωσης και ευασθητοποίησης πολιτών για την εξοικονόμηση ενέργειας και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας».

Στο πλαίσιο της συνάντησης, η Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Μεταφορών της Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας κα Ελισάβετ Παναγιωτίδου παρουσίασε τις θέσεις της Περιφέρειας αναφορικά με τη στρατηγική του έργου MARIE, η οποία συνοψίζεται στο ακόλουθο κείμενο:

«Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, όντας το ενεργειακό κέντρο της Ελλάδας με παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας η οποία ξεπερνά το 50% της συνολικά παραγόμενης ενέργειας της χώρας, επιθυμεί και επιδιώκει την ενεργό συμμετοχή της σε πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην εξοικονόμηση ενέργειας.

Ιδιαίτερα, η νέα Περιφερειακή Αρχή, η οποία ανέλαβε καθήκοντα το Σεπτέμβριο του 2014, υιοθετεί το περιεχόμενο της Στρατηγικής MEDBEE του έργου MARIE αναφορικά με την εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια της Μεσογείου για έναν επιπλέον λόγο, ο οποίος αφορά στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μέσα από την ελάφρυνση του κόστους διαβίωσης των πολιτών της που πλήττονται από την κρίση.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του MARIE και σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΚΟ, που είναι εταίρος του έργου, εφαρμόσαμε στις εγκαταστάσεις της Περιφέρειας το πιλοτικό έργο εξοικονόμησης ενέργειας με αντικατάσταση συστημάτων φωτισμού εξωτερικού χώρου, ενώ σε προγραμματικό επίπεδο και εν όψει της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020, εντάξαμε στις βασικές προτεραιότητες του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας «την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε δημόσιες υποδομές – κτίρια, κατοικίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Το σύνολο των δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων και των προβλεπόμενων σε εθνικό επίπεδο μεταξύ των οποίων και η ουσιαστική ενεργοποίηση των ESCOs, τα εντάσσουμε στο πλαίσιο ενός Περιφερειακού Ενεργειακού Σχεδιασμού που θα διασφαλίζει τον ενεργειακό χαρακτήρα της περιφέρειας, θα συμβάλλει στην αναδιάρθρωση της παραγωγικής της βάσης και θα ενισχύει την κοινωνική της συνοχή.»

Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι προγραμματίζεται προς το τέλος Νοεμβρίου του τρέχοντος έτους ενημερωτική εκδήλωση στην Κοζάνη, όπου θα γίνει η παρουσίαση του έργου MARIE και θα εξεταστούν οι δυνατότητες περαιτέρω αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΚΟ

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.