Ημέρα: 11 Οκτωβρίου 2014

Δικαιώματα φύτευσης αμπέλου από το Εθνικό Αποθεματικό…

Από το γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την 3323/99635/1-8-2014 ΚΥΑ περί ‘Δυναμικού παραγωγής οινοποιήσιμων ποικιλιών