Γρεβενά – ΝΕΑ- ΕΙΔΗΣΕΙΣ – news- GREVENA TV

O No 1 Ραδιοφωνικός σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τα Γρεβενά

Ανακοινώθηκε ο διορισμός του νέου Διοικητή του Νοσοκομείου Γρεβενών…

26 Σεπτεμβρίου, 2014 by Χρήστος Μίμης

ΑΜΠΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣΣτην εφημερίδα της Κυβέρνησης με Αρ. Φύλλου 587 της 25ης Σεπτεμβρίου, ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Υγείας ο διορισμός του Δημητρίου Αμπάζη, ως Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Γρεβενών:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

(2) Με την υπ’ αριθμ. Υ10β/Γ.Π. οικ. 77903/22.9.2014 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, η οποία εκδό− θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77, παρ. 5 και του άρθρου 80, παρ. 1 του Ν. 3528/07, του άρθρου 7, παρ. 7 του Ν. 3329/05, του άρθρου 2 του Ν. 4052/12 και σύμφωνα με το από 24−10−2013 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Υ489/Β΄/30−7−2014 (ΦΕΚ 2098/Β΄/31−7−2014) απόφαση του Πρωθυπουργού: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, Λεωνίδα Γρηγοράκο», διορίζεται ο ΑΜΠΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αθανασίου, με Α.Δ.Τ.: ΑΕ 814385, πτυχιούχος Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης, ως Διοικητής του Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ, αρμοδιότητας της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας του Υπουργείου Υγείας, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, σε αντίστοιχη οργανική θέση της κατηγορίας Ε.Θ. του Ν. 3528/07, με βαθμό 1ο με τριετή θητεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4052/12.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπ. Υγείας: 3930/16.9.2014).
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων
Ελληνικού Δημοσίου: 3264102716/24.9.2014).

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ

This entry was posted on Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου, 2014 at 19:26 and is filed under ΓΡΕΒΕΝΑ, ΥΓΕΙΑ-ΔΙΑΤΡΟΦΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply