Ημέρα: 15 Σεπτεμβρίου 2014

Εγκαίνια Περιφερειακού Υποκαταστήματος ΟΓΑ Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Κοζάνη

Η Διοίκηση του ΟΓΑ, σήμερα Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2014, εγκαινίασε το νέο Περιφερειακό Υποκατάστημα Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Κοζάνη,