Ημέρα: 1 Αυγούστου 2014

“ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER” του προγράμματος «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» (ΠΑΑ)

Προδημοσίευση 3ης Προκήρυξης για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του ΑΞΟΝΑ 4 του Τοπικού Προγράμματος της ΑΝΚΟ Η 3η προκήρυξη του