Νέο μισθολόγιο, σύνδεση μισθού με την παραγωγικότητα, μετακινήσεις προσωπικού και νέο σύστημα αξιολόγησης, μεταξύ των αλλαγών που θα επιβληθούν στη διετία 2014-2015

DIMOSIOΑλλαγές και δομικές μεταρρυθμίσεις στον δημόσιο τομέα θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τον κυβερνητικό προγραμματισμό και την συμφωνία με την τρόικα για την διετία 2014 – 2015. Όπως αναφέρει σε δημοσίευμα του το «Έθνος», το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων εμπεριέχει την πρόσφατη συμφωνία της ελληνικής κυβέρνησης με την τρόικα, η οποία αποσυνδέει την κινητικότητα από τις απολύσεις μετά την ολοκλήρωση το στόχου για 11.400 απολύσεις το 2014, προβλέπει την μετακίνηση 6.000 υπαλλήλων εντός του έτους και την απόλυση 2.000 δημοσίων υπαλλήλων το 2015 από πειθαρχικά, πλαστά δικαιολογητικά και καταργήσεις και συγχωνεύσεις οργανισμών.

Συνολικά περιλαμβάνονται 10 μεγάλες αλλαγές για το Δημόσιο, πέντε από τις οποίες προβλέπεται να θερσμοθετηθούν, ενώ οι υπόλοιπες πέντε έχουν ήδη ψηφιστεί από την Βουλή.

Οι αλλαγές είναι:

Νέο Μισθολόγιο στο Δημόσιο: η συμφωνία με την τρόικα αναφέρει την αναπροσαρμογή του μισθολογίου που θα προβλέπει την σύνδεση του μισθού με την παραγωγικότητα από το 2015. Το νέο μισθολόγιο, θα πρέπει να έχει ψηφιστεί τον Σεπτέμβριο του 2014 για να εφαρμοστεί από την επόμενη χρονιά και θα προβλέπει την μείωση των αποδοχών στα υψηλότερα κλιμάκια με παράλληλη αύξηση του κατώτατου μισθού. Η κυβέρνηση μέχρι τον Σεπτέμβριο θα έχει καταγράψει όλες τις έξτρα αμοιβές που λαμβάνουν οι δημόσιοι υπάλληλοι (υπερωρίες, νυχτερινά, ημερήσιες αποζημιώσεις για ταξίδια) προκειμένου να προβεί στον εξορθολογισμό τους.

Σύνδεση του μισθού και εξέλιξης με την παραγωγικότητα από το 2015: Την απόδοση μπόνους για τους άξιους και αποδοτικούς δημοσίους υπαλλήλους σχεδιάζει η κυβέρνηση με στόχο να συνδεθεί ο μισθός με την παραγωγικότητα. Τα υπουργεία Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης εξετάζουν την ενεργοποίηση του Κινήτρου Επίτευξης Στόχων που προβλέπεται από το Ενιαίο Μισθολόγιο και έχει «παγώσει» η εφαρμογή του, το οποίο θα φτάνει τον έναν μισθό τον χρόνο και θα αποδίδεται σε όσους υπαλλήλους επιτυγχάνουν τους στόχους που έχουν τεθεί τόσο για τους ίδιους όσο και για την οργανική μονάδα στην οποία απασχολούνται. Η επίτευξη στόχων θα συνδεθεί και με την εξέλιξη των υπαλλήλων αφού για να ανέβει μισθολογικό κλιμάκιο ένας υπάλληλος θα πρέπει να πετύχει το 50% των στόχων που έχει αναλάβει. Το ύψος του ΚΕΣ εξαρτάται από τα ποσοστά επίτευξης των στόχων ανά υπάλληλο (μέχρι 90% λαμβάνει μισό μισθό και πάνω από 90% έναν βασικό μισθό). Υψηλότερο χρηματικό κίνητρο έχει θεσπιστεί για τους υπαλλήλους οικονομικών υπηρεσιών, το Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων που μπορεί να φτάσει στο 15% του μισθού.

Μόνιμος Μηχανισμός Κινητικότητας: Το φθινόπωρο θα θεσμοθετηθεί νέος μόνιμος μηχανισμός κινητικότητας που θα αποσυνδεθεί από την διαθεσιμότητα και τις απολύσεις ενώ θα αντικαταστήσει το σημερινό καθεστώς των μετατάξεων και μεταθέσεων. Δύο ή τρεις φορές το χρόνο θα προκηρύσσεται διαγωνισμός για τις κενές θέσει στο Δημόσιο όπου θα μπορούν να συμμετέχουν οι δημόσιοι υπάλληλοι που θα έχουν έγκριση των υπηρεσιών τους ότι μπορούν να μετακινηθούν. Οι υπάλληλοι θα πριμοδοτούνται με προκαθορισμένα κριτήρια μέσω ΑΣΕΠ και οι επιτυχόντες θα μετακινούνται στις νέες θέσεις χωρίς να τεθούν σε διαθεσιμότητα. Σύμφωνα με το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης οργανώνεται με αυτήν την διαδικασία η εσωτερική αγορά εργασίας στο δημόσιο με διαφανή και αντικειμενικό τρόπο.

6.000 μετακινήσεις προσωπικού το 2014 και 2.000 απολύσεις το 2015: η συμφωνία με την τρόικα περιλαμβάνει την κινητικότητα 6.000 επιπλέον υπαλλήλων στο Δημόσιο εντός του 2014 χωρίς όμως να τεθούν σε διαθεσιμότητα με τον νέο μόνιμο μηχανισμό μετακινήσεων ενώ θα πραγματοποιηθούν 2.000 απολύσεις το 2015 από πειθαρχικά, έλεγχο πλαστών δικαιολογητικών, κατάργηση και συγχώνευση ΝΠΙΔ και απομακρύνσεις για λόγους υγείας.

Νέο σύστημα επιλογής προϊσταμένων: καταργείται το καθεστώς της ιεραρχίας και δίνεται η δυνατότητα σε προσοντούχους υπαλλήλους να διεκδικήσουν θέσεις ευθύνης συμμετέχοντας σε γραπτό διαγωνισμό και συνέντευξη που θα γίνονται μέσω ΑΣΕΠ. Παράλληλα θα μοριοδοτούνται και τα τυπικά χαρακτηριστικά των υποψηφίων (πτυχία , προυπηρεσία κτλ) Στην περίπτωση των γενικών διευθυντών, η τελική επιλογή θα γίνεται αποκλειστικά με συνέντευξη, αφού έχουν περάσει το τεστ των γραπτών εξετάσεων ενώ οι διευθυντές θα επιλέγονται κατά 30% από γραπτές εξετάσεις και 70% από τη συνέντευξη και οι τμηματάρχες κατά 50% από γραπτές εξετάσεις και 50% από συνέντευξη

Μείωση της Γραφειοκρατίας: μαχαίρι στο χαρτοβασίλειο του Δημοσίου έχει μπεί με την κατάργηση των επικυρωμένων αντιγράφων στις συναλλαγές των πολιτών και των επιχειρήσεων με το κράτος καθώς και στην αναβαθμισμένη λειτουργία των ΚΕΠ. Με πρόσφατο νόμο θεσμοθετήθηκε η κατάργηση των επικυρωμένων αντιγράφων στις συναλλαγές των πολιτών και των επιχειρήσεων με το κράτος και αντικατάστασή τους με απλές φωτοτυπίες και η κατάργηση της υποχρέωσης δημοσίευσης των ισολογισμών των εταιρειών ΑΕ και ΕΠΕ καθώς και των τροποποιήσεων των καταστατικών τους σε ΦΕΚ .Οι συναλλαγές των πολιτών και των επιχειρήσεων με το Δημόσιο εκτιμάται ότι θα αποσυμφορηθούν, καθώς έχει υπολογισθεί ότι ετησίως πραγματοποιούνται περίπου 50 εκατομμύρια επικυρώσεις αντιγράφων και απαιτείται μέσος χρόνος 3 λεπτά για την κάθε μία από αυτές. Απαιτούνται δηλαδή 2,5 εκατομμύρια εργατοώρες, 312.500 εργάσιμες ημέρες, 1.420 υπάλληλοι ανά έτος με αποκλειστική πλήρη απασχόληση σε αυτή τη δραστηριότητα, χωρίς να συνυπολογίζεται η ταλαιπωρία και η σπατάλη πόρων (χρόνου, χρήματος) για τους συναλλασσόμενους.

Νέο σύστημα ετήσιας αξιολόγησης των υπαλλήλων με ποσοστά: καταργήθηκε το καθεστώς με το οποίο όλοι οι υπάλληλοι βαθμολογούνταν με άριστα από τους προϊσταμένους τους και με νόμο το κράτους προβλέπεται η ποσόστωση στην αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων που ξεκινά από φέτος η οποία προβλέπει ότι με βαθμούς 9 έως 10 αξιολογείται ποσοστό έως και 25% των υπαλλήλων, με τους βαθμούς 7 έως 8 αξιολογείται ποσοστό έως και 60% των υπαλλήλων και με βαθμούς 1 έως 6 αξιολογείται ποσοστό έως και 15% των υπαλλήλων.

Τέλος στην χρηματοδότηση ΝΠΙΔ που δεν απογράφονται: με τον πολυνόμο που ψήφισε η βουλή διακόπτεται η κρατική χρηματοδότηση αλλά και επιβάλλονται κυρώσεις στα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των νομικών προσώπων που δεν εντάσσονται στο σύστημα πληρωμών της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (ΕΑΠ), και δεν απογράφουν το προσωπικό στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου.

Αποζημίωση απόλυσης και επίδομα ανεργίας : για πρώτη φορά στον πολυνόμο του υπουργείου Οικονομικών προβλέπεται αποζημίωση απόλυσης και επίδομα ανεργίας μέσω ΟΑΕΔ για ένα χρόνο στους δημοσίους υπαλλήλους που απολύονται λόγω διαθεσιμότητας. Οι υπάλληλοι που απολύονται θα δικαιούνται επίδομα ανεργίας 360 ευρώ μηνιαίως για ένα χρόνο από τον ΟΑΕΔ καθώς επίσης και τις παροχές ιατροφαρμακευτική περίθαλψης. Προβλέπεται επίσης παράταση διαθεσιμότητας για τι εγκύους δημοσίους υπαλλήλους για 12 μήνες μετά την γέννηση. Ισχύει πλέον στο δημόσιο ό,τι προβλέπεται για την απόλυση υπαλλήλου στον ιδιωτικό τομέα. Το ανώτατο όριο της αποζημίωσης θα είναι 15.000 ευρώ και θα συνυπολογίζεται και ένα τμήμα των αποδοχών της διαθεσιμότητας.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.