programmataΣΗΜΕΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΙΩΡΓΟΥ ΔΑΚΗ

Αντικείμενο της συνέντευξης τύπου είναι η παρουσίαση της έναρξης της καμπάνιας ενημέρωσης για τις επιχειρήσεις που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού – Εμπορίου & Υπηρεσιών».

Όπως γνωρίζετε το συγκεκριμένο πρόγραμμα προκηρύχθηκε στις αρχές του 2013. Ήταν συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 456 εκ. ευρώ. Στη Δυτική Μακεδονία ο διαθέσιμος προϋπολογισμός ήταν 22,5 εκ ευρώ. Το πρόγραμμα έδινε τη δυνατότητα να ενταχθούν όλα τα μεγέθη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων καθώς επίσης από άποψης δραστηριότητας υπό σύσταση , νεοσύστατες-νέες, και υφιστάμενες επιχειρήσεις σε μία αναλογία 70% για τις υφιστάμενες και 30% για τις νέες-υπό σύσταση. Παράλληλα το ποσοστό επιχορήγησης ειδικά για τις Πολύ Μικρές και Μικρές επιχειρήσεις που είναι σχεδόν το σύνολο των επιχειρήσεων της Περιφέρειάς μας ήταν στο 50% και χωρίς καμία εξ αρχής δέσμευση για την τεκμηρίωση κάλυψης της ιδίας συμμετοχής.

Σε μία δύσκολη εποχή για τη χώρας μας, το πρόγραμμα αποτελούσε σημαντικό κίνητρο για την ώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδιαίτερα σε περιοχές όπως η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας η οποία μαστίζεται από την ανεργία. Για το λόγο αυτό η Περιφέρειά μας σε συνεργασία με την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, τα Επιμελητήρια και την ΑΝΚΟ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση του προγράμματος. Άλλωστε οι Περιφέρειες αποτέλεσαν σημαντικό παράγοντα τόσο στη διαμόρφωση όρων και προϋποθέσεων του προγράμματος αλλά και στις διαδικασίες αξιολόγησής του.

Οι ενέργειές μας πιστεύω ότι έπιασαν τόπο. Απόδειξη το γεγονός ότι υποβλήθηκαν μαζικά 482 προτάσεις (επενδυτικά σχέδια) από ισάριθμες επιχειρήσεις με δημόσια δαπάνη 30,2 εκ. ευρώ ξεπερνώντας την αρχικά διαθέσιμη. Ήταν ένα σημαντικά αισιόδοξο μήνυμα για την Περιφέρειά μας. Ιδιαίτερα μάλιστα στέκομαι στο γεγονός ότι ποσοστό 30% αφορούσε σε υπό σύσταση και νέες επιχειρήσεις. Νέους ανθρώπους κατά κύριο λόγο οι οποίοι θέλησαν να στραφούν στην επιχειρηματικότητα.

Επισημαίνω ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας για την Περιφέρειά μας μετά το 2009, από πλευράς διάθεσης κονδυλίων, που συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και αφορά στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.

Η αξιολόγηση του προγράμματος υπήρξε μία ιδιαίτερη επίπονη διαδικασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας να κατέχει πρωτεύοντα ρόλο στην τελική κρίση επί των προτάσεων.

Με απόλυτη διαφάνεια, ταχύτητα, υπευθυνότητα και τηρώντας απολύτως τις οδηγίες της ΕΥΔ/ΕΠΑΕ για τον τρόπο αξιολόγησης των επενδύσεων καταλήξαμε να εντάξουμε συνολικά 343 προτάσεις (επενδυτικά σχέδια) από ισάριθμες επιχειρήσεις συνολικού προϋπολογισμού €41.825.157,75, επιχορηγούμενου προϋπολογισμού € 40.649.221,39 και Δημόσιας Δαπάνης (επιχορήγησης) € 20.097.497,11.

Με λίγα λόγια εγκρίθηκε το 71% των επιχειρήσεων που υπέβαλλαν πρόταση. Σημειώνω ότι η Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας είναι η μοναδική περιφέρεια όπου όλα τα επενδυτικά σχέδια που έλαβαν βαθμολογία πάνω από 50 μονάδες ενταχθήκαν για χρηματοδότηση.
Στατιστικά στοιχεία από την ένταξη σας έχουμε διανείμει και ο κ. Σκοτίδας θα αναφερθεί εν συντομία σε ορισμένα εξ αυτών.

Παράλληλα θέλω να υπογραμμίσω ότι η Περιφέρεια βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ και το Υπουργείο Ανάπτυξης προκειμένου οι επιχειρήσεις που δεν εντάχθηκαν στο πρόγραμμα και υπέβαλλαν αίτημα θεραπείας να αξιολογηθούν όσο το δυνατό νωρίτερα προκειμένου να γνωρίζουν το αποτέλεσμα. Όπως έχω ενημερωθεί η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί αρχικά από την Επιτροπή σε ένα μεγάλο ποσοστό, καθώς απομένουν ελάχιστες που μάλιστα απεστάλησαν πρόσφατα.

Βασικό στοιχεία για την επιτυχία του προγράμματος είναι οι επενδύσεις που εντάχθηκαν να πραγματοποιηθούν προκειμένου αφενός να βοηθήσουν τις ίδιες τις επιχειρήσεις και αφετέρου να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της Περιφέρειας δημιουργώντας θέσεις απασχόλησης που είναι καθοριστικό σημείο ανάκαμψης της οικονομίας μας.
Πιστεύουμε στο πρόγραμμα αυτό, όπως πίστεψαν και πολλοί μικρομεσαίοι. Για να δούμε σύντομα τα απτά μετρήσιμα αποτελέσματα πρέπει οι Επιχειρήσεις αυτές να βοηθηθούν στην προσπάθεια υλοποίησης των επιχειρηματικών τους σχεδίων.
Γι’ αυτό πρέπει να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, τόσο τα Τραπεζικά Ιδρύματα χορηγώντας δάνεια ή και Εγγυητικές Επιστολές για λήψη προκαταβολών, όσο και οι Σύμβουλοι των Επιχειρήσεων με συνεχή στήριξη των ΜΜΕ και παρακολούθηση των ενταγμένων Επιχειρηματικών Σχεδίων.

Για το λόγο αυτό σε συνεργασία με την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ αποφασίσαμε με τη βοήθεια και της ΑΝΚΟ και των Τοπικών Επιμελητηρίων να διοργανώσουμε ειδικές θεματικές εκδηλώσεις με σκοπό την ενημέρωση των επενδυτών για το τι πρέπει να προσέξουν κατά την υλοποίηση του έργου τους προκειμένου αυτά να ολοκληρωθούν στον απαιτούμενο χρόνο και με χωρίς απώλειες της επιχορήγησης που δικαιούνται.
Για το λόγο αυτό θεωρώ σημαντικό επιχειρήσεις με τους συμβούλους τους να συμμετάσχουν ακόμη και στις εν λόγω εκδηλώσεις.
Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων το έχετε μέσα στους φακέλους που σας έχουμε διανείμει. Επισημαίνω ότι σήμερα το απόγευμα ξεκινάμε με την Κοζάνη (182 επιχειρήσεις), αύριο Τρίτη είμαστε στα Γρεβενά στα γραφεία του Επιμελητηρίου (35 επιχειρήσεις), την Τετάρτη στη Φλώρινα (51 επιχειρήσεις) στο Επιμελητήριο Φλώρινας και την Πέμπτη 13/2/2014 κλείνουμε τον κύκλο ενημέρωσης στην Καστοριά (75 επιχειρήσεις) πάλι στα γραφεία του Επιμελητηρίου.
Ο κ. Σκοτίδας θα αναφερθεί περισσότερο σε σχέση με αυτές τις εκδηλώσεις και κυρίως θα μας δώσει εν συντομία τη μέχρι τώρα εξέλιξη του προγράμματος.
Η επιχειρηματικότητα αποτελεί βασική προτεραιότητα για την Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας. Το ανθρώπινο δυναμικό, τα Επιμελητήρια που αποτελούν τους κεντρικούς θύλακες της επιχειρηματικότητας, το Πανεπιστήμιο και το ΤΕΙ της περιοχής θα είναι οι άμεσοι συνεργάτες μας στην προσπάθεια στήριξης της επιχειρηματικότητας και διαμόρφωσης μίας δυναμικής ταυτότητας των επιχειρήσεων της Δυτικής Μακεδονίας με εξωστρεφή προσανατολισμό και καινοτόμα χαρακτηριστικά.
Το ΕΣΠΑ σήμερα και το νέο ΣΕΣ αύριο αποτελούν τα βασικά εργαλεία χρηματοδότησης της ανάπτυξης.
Ήδη την περίοδο αυτή υλοποιούνται σημαντικά έργα στον Αναπτυξιακό Νόμο.
Έχουν υπαχθεί στον Αναπτυξιακό Ν. 3908/2011 το 2011 και το 2012, 32 επιχειρηματικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 46.564.872,63 € και συνολικής επιχορήγησης 11.907.988,92 €, με πρόβλεψη δημιουργίας 100 Νέων Θέσεων Εργασίας.
Έχουν υποβληθεί την 1η Περίοδο του 2013, 20 επιχειρηματικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 17.893.162,35 € και συνολικής αιτούμενης επιχορήγησης 8.221.464.31 € με πρόβλεψη δημιουργίας 43 Νέων Θέσεων Εργασίας, για τα οποία εκδόθηκε ο προσωρινός πίνακας κατάταξης. Στις επόμενες μέρες ολοκληρώνεται η διαδικασία ένταξης των επενδυτικών σχεδίων αυτής της περιόδου.
Και τέλος έχουν υποβληθεί κατά την 2η Περίοδο του 2013, 17 Φάκελοι συνολικού προϋπολογισμού 21.502.934,37 € και αιτούμενη επιχορήγηση ποσού 9.981.942,77 €, με πρόβλεψη δημιουργίας 62 Νέων Θέσεων εργασίας.
Στο σημείο αυτό πρέπει να τονίσουμε ιδιαίτερα ότι η ημερομηνία υποβολής φακέλων για τον Αναπτυξιακό Νόμο Ν. 3908/2011 για την 1η Περίοδο του 2014 λήγει τέλος Φεβρουαρίου.
Πέρα από την επιχειρηματικότητα δίνουμε έμφαση στην ολοκλήρωση σημαντικών υποδομών που συντελούν καθοριστικά στην ανάπτυξη τους.
Αξιοποιούμε τα κονδύλια του ΕΣΠΑ με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ήδη στις 31/12/2013 το ποσοστό απορρόφησης του ΠΕΠ Μακεδονίας –Θράκης στο οποίο ανήκει και η ΠΔΜ ανήλθε σε περίπου 80% και μέχρι το τέλος του 2015 που λήγει το ΕΣΠΑ θα τα απορροφήσουμε πλήρως.
Παράλληλα προετοιμαζόμαστε εντατικά για την περίοδο 2014-2020. Ήδη κάνουμε συνεχείς συνεδριάσεις και εκδηλώσεις για την διαμόρφωση των πολιτικών της έξυπνης εξειδίκευσης που αποτελεί το βασικό στοιχείο διαμόρφωσης της αναπτυξιακής πολιτικής της Περιφέρειας. Η καινοτομία, η εξωστρέφεια, το περιβάλλον, η ενέργεια και η κοινωνική συνοχή αποτελούν τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης στη νέα περίοδο σύμφωνα με τις επιταγές της Ε.Ε.
Ως Περιφέρεια συνεργαζόμαστε με όλο το δυναμικό της περιοχής μας. Διεκδικούμε την αυτόνομη διαχείριση κονδυλίων σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο. Όπως δήλωσε και ο Υπουργός Ανάπτυξης από την Κοζάνη για την καινούργια προγραμματική περίοδο, οι πόροι θα είναι αυξημένοι σε σχέση με τη σημερινή κατά 15%. Επίσης, η Περιφέρεια δεν θα διαχειριστεί έργα μόνο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης όπως συνέβαινε μέχρι τώρα. Αλλά και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για την αντιμετώπιση της ανεργίας καθώς και έργα του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου που αφορούν στον πρωτογενή τομέα.
Ιδιαίτερα στον τομέα της επιχειρηματικότητας.
Μέχρι στιγμής έχει ανακοινωθεί ότι 300 εκ. ευρώ αμιγώς κοινοτικοί πόροι (χωρίς συμμετοχή δημοσίου και ιδιωτική συμμετοχή) αναλογούν στην περιφέρεια μας.
Σχεδιάζουμε με γνώση των αναγκών μας και με προσήλωση στα οφέλη της κοινωνίας και των συμπολιτών μας.
Ολοκληρώνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, το Επιμελητήριο, την ΑΝΚΟ για την αγαστή συνεργασία μας, η οποία υφίσταται επί πολλά χρόνια με επιτυχή αποτελέσματα και ευελπιστώ να συνεχιστεί και στη νέα περίοδο.

Σημεία Ομιλίας Λιάνας Παπατέρπου, Υπεύθυνης Τμήματος Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας ΑΝΚΟ Α.Ε.

Η ΑΝΚΟ για σειρά ετών, μαζί με τα Επιμελητήρια, αποτελεί το βασικό «κατώφλι» της ενημέρωσης και παράλληλα της συμβουλευτικής υποστήριξης των επιχειρήσεων και των νέων ανθρώπων, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, που αναζητούν διέξοδο στα επαγγελματικά τους σχέδια μέσω της επιχειρηματικότητας.

Αποτελεί επίσης, μέσα από μια πολύχρονη και εποικοδομητική συνεργασία με την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, τον δίαυλο της ενημέρωσης για την αξιοποίηση των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ κατά την περίοδο 2007-2013 προς όφελος των υφιστάμενων αλλά και των νέων & υπό σύσταση επιχειρήσεων της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Η σημερινή απογευματινή εκδήλωση στο Εκθεσιακό Κέντρο Κοζάνης αποτελεί το τελευταίο, τυπικά, μέρος ενός βασικού τρίπτυχου προσπαθειών που κάνουν όλοι οι φορείς μαζί για την αποτελεσματική υλοποίηση και την επιτυχή ολοκλήρωση των επενδυτικών σχεδίων που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα «Ενίσχυση ΜΜΕ στους τομείς μεταποίησης, χονδρικού εμπορίου, τουρισμού και υπηρεσιών» του ΕΣΠΑ, του οποίου τα αποτελέσματα ανακοινώθηκαν στο τέλος Οκτωβρίου του 2013. Στο πλαίσιο αυτό προηγήθηκε σειρά ενημερωτικών εκδηλώσεων, συνεντεύξεων αλλά και δράσεων ενημέρωσης και εκπαίδευσης των συμβούλων- μελετητών ώστε να αποφευχθούν, στο μέγιστο δυνατό, λάθη και παραλείψεις κατά την υποβολή των επενδυτικών σχεδίων.

Σήμερα αποβλέπουμε στην ενημέρωση και καθοδήγηση των ενταγμένων στο πρόγραμμα  πλέον, επιχειρήσεων της ΠΕ Κοζάνης, συνολικά 182 στον αριθμό, έτσι ώστε να γίνει κατανοητός και να ακολουθηθεί με συνέπεια ο Οδηγός Υλοποίησης των έργων των Δικαιούχων με στόχο να αποφευχθούν λάθη, παρανοήσεις και παραλείψεις  που συχνά οδηγούν σε καθυστερήσεις και απώλεια πόρων.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ/ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ
Πίνακας 1 Κατανομή Εγκεκριμένων Επιχειρήσεων ανά Νομό στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
Νομός Αριθμός Επιχειρήσεων Συνολικός Εγκεκριμένος Επιλέξιμος Προϋπολογισμός (€) Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός (€) Δημόσια Επιχορήγηση (€)
Γρεβενών 35 4.100.772,45 4.027.998,48 2.007.456,26
Καστοριάς 75 8.819.587,22 8.723.884,33 4.320.746,00
Κοζάνης 182 21.581.726,36 20.791.386,52 10.249.159,33
Φλώρινας 51 7.323.071,72 7.105.952,06 3.520.135,51
Σύνολο 343 41.825.157,75 40.649.221,39 20.097.497,11
Πίνακας 2 Κατανομή Εγκεκριμένων Επιχειρήσεων ανά Θεματική Ενότητα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Αριθμός Επιχειρήσεων Συνολικός Εγκεκριμένος Επιλέξιμος Προϋπολογισμός (€) Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός (€) Δημόσια Επιχορήγηση (€)
Εμπόριο – Υπηρεσίες 147 9.490.221,68 9.083.690,28 4.485.909,30
Μεταποίηση 161 25.863.247,61 25.146.266,41 12.405.030,57
Τουρισμός 35 6.471.688,46 6.419.264,70 3.206.557,24
Συνολο 343 41.825.157,75 40.649.221,39 20.097.497,11
Πίνακας 3 Κατανομή Εγκεκριμένων Επιχειρήσεων ανά Θεματική Ενότητα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Αριθμός Επιχειρήσεων Συνολικός Εγκεκριμένος Επιλέξιμος Προϋπολογισμός (€) Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός (€) Δημόσια Επιχορήγηση (€)
Υφιστάμενες 215 26.387.359,16 25.782.898,94 12.783.884,96
Νέες 67 6.767.552,26 6.563.378,72 3.212.512,42
Υπό Σύσταση 61 8.670.246,33 8.302.943,73 4.101.099,73
Συνολο 343 41.825.157,75 40.649.221,39 20.097.497,11

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.