Γρεβενά – ΝΕΑ- ΕΙΔΗΣΕΙΣ – news- GREVENA TV

O No 1 Ραδιοφωνικός σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τα Γρεβενά

Ζητούνται φιλόλογοι, φυσικοί και μαθηματικοί σε σχολεία δεύτερης ευκαιρίας – Τα κριτήρια

1 Φεβρουαρίου, 2014 by Χρήστος Μίμης

Ζητούνται φιλόλογοι, φυσικοί και μαθηματικοί σε σχολεία δεύτερης ευκαιρίας - Ποια είναι τα κριτήρια επιλογήςMια σειρά ειδικοτήτων φαίνεται πως θα προκηρυθεί για την κάλυψη θέσεων σε σχολεία δεύτερης ευκαιρίας και το υπουργείο Παιδείας αναμένεται να προκηρύξει σύντομα σχετικό διαγωνισμό. Οι κενές θέσεις αφορούν φιλολόγους, φυσικούς, μαθηματικούς, καθηγητές αγγλικών και πολλές άλλες ειδικότητες.

 • Ποιες ειδικότητες ζητούνται;
 1. Φιλόλογοι(ΠΕ02)
 2. Μαθηματικοί(ΠΕ03)
 3. Φυσικοί (ΠΕ04.01), Χημικοί (ΠΕ04.02), Βιολόγοι (ΠΕ04.04), Γεωλόγοι (ΠΕ04.05)
 4. Κοινωνιολόγοι (ΠΕ10), Νομική(ΠΕ13), Οικονομολόγοι(ΠΕ09)
 5. Πληροφορικής(ΠΕ19/20)
 6. .Μουσικής(ΠΕ16.01/16.02/ΤΕ16), Καλλιτεχνικών(ΠΕ08), Δραματικής Τέχνης (ΠΕ18.41), Θεάτρου(ΠΕ32)
 7. Χημικοί Μηχανικοί(ΠΕ12.08), Γεωπόνοι(ΠΕ14.04), Δασολογίας(ΠΕ14.05), Φυσικοί –Ραδιοηλεκτρολόγοι (ΠΕ12.10)
 •  Πόσο χρόνο θα εργαστούν

Όσοι προσληφθούν θα υπογράψουν σύμβαση για το 2013-14 καθώς και για το 2014-15 ανάλογα με τις ανάγκες των σχολείων.

 •  Πόσες ώρες εργασίας θα εργάζονται και τι σύμβαση θα υπογράψουν;

Ανώτατο όριο διδακτικών ωρών ανά εκπαιδευτή ενηλίκων στα ΣΔΕ ορίζονται οι δεκαπέντε (15) διδακτικές ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαίως συνολικά. Η σύμβαση των εκπαιδευτών που θα επιλεγούν είναι σύμβαση μίσθωσης έργου.

 • Πόσα σχολεία μπορούν να δηλώσουν και πόσα γνωστικά αντικείμενα;

Οι υποψήφιοι εκπαιδευτές επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση για μία και μόνο Περιφέρεια και για ένα μόνο γνωστικό αντικείμενο. Η επιλογή περισσότερων της μίας Περιφέρειας ή περισσότερων του ενός γνωστικού αντικειμένου αποτελεί λόγο αποκλεισμού από τη διαδικασία επιλογής εκπαιδευτών. Με την αίτησή τους οι υποψήφιοι θα δηλώσουν με σειρά προτεραιότητας τα ΣΔΕ μίας και μόνο Περιφέρειας

 •  Πού κατατίθενται οι αιτήσεις;

Η αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλεται υποχρεωτικά σε ηλεκτρονική μορφή και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται σε αυτή την αίτηση – δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986). Η αίτηση θα διατίθεται από την ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (www.inedivim.gr, στο σύνδεσμο προκηρύξεις) και θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://sde.ideke.edu.gr.

Αιτήσεις που δεν υποβάλλονται με την ανωτέρω (ηλεκτρονική) μορφή και αποστέλλονται ταχυδρομικά, με e-mail ή με fax δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

 •  Μέχρι πότε είναι η προθεσμία των αιτήσεων;

Προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων: από 30/01/2014 έως και 13/02/2014 (ώρα 15:00).

 • Υποβολή δικαιολογητικών

Δεν αρκεί μόνο η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης. Παράλληλα με την ηλεκτρονική τους αίτηση οι υποψήφιοι θα καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους εντός σφραγισμένου φακέλου διάστασης Α4.

Τα δικαιολογητικά θα αποσταλούν ταχυδρομικώς ή θα υποβληθούν ιδιοχείρως από 30/01/2014 έως και 17/02/2014 (ημερομηνία λήξης υποβολής δικαιολογητικών), ώρες 10:00 έως 15:00, στη διεύθυνση:

Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης,

Αχαρνών 417 & Κοκκινάκη, 111 43 Αθήνα,

(Κεντρική Γραμματεία – 2ος Όροφος)

Για την υπ’ αριθμ. πρωτ. 660/2/3463 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Επιλογή Εκπαιδευτών με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας.

This entry was posted on Σάββατο, 1 Φεβρουαρίου, 2014 at 22:22 and is filed under ΕΡΓΑΣΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply