Αναλυτικός πίνακας
Ποιοι και πότε φεύγουν από το Δημόσιο το 2014

Ολοκληρώθηκε ο κυβερνητικός σχεδιασμός για την έξοδο 11.400 εργαζομένων από το Δημόσιο εντός του 2014. Το πλάνο θα αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης με την τρόικα στο τέλος του μηνός, οπότε αναμένεται η έλευσή της. Η αποσυμφόρηση θα υλοποιηθεί με καταργήσεις και συγχωνεύσεις οργανισμών αλλά και απομάκρυνση προσωπικού.

Από καταργήσεις και συγχωνεύσεις οργανισμών του Δημοσίου αλλά και απομακρύνσεις υπαλλήλων που θα έχουν τεθεί ή πρόκειται να τεθούν σε διαθεσιμότητα και θα ολοκληρώνουν την 8μηνη παραμονή τους στο ιδιότυπο καθεστώς χωρίς να καταφέρουν να μετακινηθούν θα πραγματοποιηθούν οι 11.400 απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων το 2014 που προβλέπονται από το Μνημόνιο.

Ο τελικός σχεδιασμός έχει την έγκριση του Μεγάρου Μαξίμου και έχει προέλθει από τη συνεργασία όλων των μελών του υπουργικού συμβουλίου, ενώ ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκος Μητσοτάκης θα διαπραγματευτεί με την τρόικα στα τέλη Ιανουαρίου που αναμένεται να έρθει στην Αθήνα, καθώς το σχέδιο τελεί υπό την έγκριση των δανειστών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Εθνους», ενδέχεται να ξεπεραστεί το εμπόδιο των τριμηνιαίων στόχων που έχουν τεθεί στις υποχρεωτικές απομακρύνσεις εάν τελικώς επιτευχθεί ο τελικός στόχος των 15.000 απολύσεων που έχει τεθεί για τη διετία 2013-1014.

Για το 2013 η ελληνική κυβέρνηση θα παρουσιάσει τις 3.635 απολύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί έναντι του στόχου των 4.000 υποχρεωτικών απομακρύνσεων, αναμένοντας να «σφραγιστεί» η επίτευξη του στόχου με την επισήμανση ότι το 2014 θα ολοκληρωθούν οι 15.000 απομακρύνσεις για τη διετία 2013-2014 που αποτελούν μνημονιακή δέσμευση.

Συγκεκριμένα το 2013 απομακρύνθηκαν 2.500 υπάλληλοι με το κλείσιμο της ΕΡΤ, 700 εργαζόμενοι στο Δημόσιο λόγω ανικανότητας για ιατρικούς λόγους ύστερα από γνωμοδότηση των υγειονομικών επιτροπών, 300 επίορκοι υπάλληλοι με τελεσίδικες αποφάσεις των πειθαρχικών συμβουλίων και αναμένεται να απομακρυνθούν επίσης 135 υπάλληλοι από την κατάργηση των 21 φορέων που παρουσιάζονται στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης το οποίο έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.

Ο κυβερνητικός σχεδιασμός προβλέπει για το 2014 ότι θα απομακρυνθούν 6.000 υπάλληλοι από τους 25.000 που έχουν τεθεί ή θα τεθούν σε διαθεσιμότητα και 5.400 εργαζόμενοι στον στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα που θα προέλθουν από διάφορες κατηγορίες.

Πιο συγκεκριμένα, ο κυβερνητικός σχεδιασμός για τις 11.400 απολύσεις του 2014 προβλέπει την απομάκρυνση:

  • 500 επίορκων που εκτιμάται ότι θα απομακρυνθούν με τελεσίδικες αποφάσεις με βάση τις υποθέσεις που εξετάζουν τα πειθαρχικά συμβούλια μετά την επιτάχυνση των διαδικασιών που επιβλήθηκε από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης με την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου.
  • 1.000 εργαζομένων στο Δημόσιο οι οποίοι υπολογίζεται ότι θα απομακρυνθούν λόγω ανικανότητας ύστερα από εισήγηση των αρμόδιων υγειονομικών επιτροπών. Το 2013 απομακρύνθηκαν 700 υπάλληλοι λόγω ψυχικής ή σωματικής ανικανότητας να υπηρετήσουν στις θέσεις για τις οποίες είχαν προσληφθεί.
  • Σε αυτούς περιλαμβάνονται 250 ένστολοι και 200 εκπαιδευτικοί που παραπέμφθηκαν από τους προϊσταμένους τους στις υγειονομικές επιτροπές, οι οποίες αποφάσισαν την οριστική απομάκρυνσή τους λόγω ανικανότητας να υπηρετήσουν στις θέσεις τους καθώς και αδυναμίας να μεταταχθούν σε άλλες θέσεις.
  • 1.500 υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που θα χαρακτηριστούν πλεονάζοντες λόγω κατάργησης ή συγχώνευσης νομικών προσώπων και μείωσης των δομών σε ΔΕΚΟ και δημοτικές επιχειρήσεις.
  • 2.400 γιατροί από τον ΕΟΠΥΥ οι οποίοι υπολογίζεται ότι δεν θα αποδεχτούν την επιλογή να εργαστούν στον ασφαλιστικό φορέα και θα αποχωρήσουν διαλέγοντας την εξωτερική συνεργασία με τον οργανισμό.
  • Οι 6.000 απομακρύνσεις υπαλλήλων που έχουν τεθεί ή θα τεθούν σε διαθεσιμότητα και θα ολοκληρώσουν το 8μηνο που προβλέπει ο νόμος χωρίς να έχουν καταφέρει να τοποθετηθούν σε άλλη θέση θα πραγματοποιηθούν:
  • Στις 22 Μαρτίου 2014, οπότε και αναμένεται να απομακρυνθούν 2.000 μόνιμοι υπάλληλοι που είναι σε διαθεσιμότητα από τον Ιούνιο του 2013. Θα είναι οι πρώτες απολύσεις μονίμων δημοσίων υπαλλήλων ύστερα από 103 χρόνια από τη θεσμοθέτηση της μονιμότητας επί Ελευθερίου Βενιζέλου που ψηφίστηκε το 1911. θα συμπεριληφθούν 1.600 σχολικοί φύλακες και 400 εκπαιδευτικοί.
  • Από τον Μάιο έως τον Ιούνιο του 2014, οπότε θα απομακρυνθούν 3.000 υπάλληλοι από όλα τα υπουργεία που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο του 2013 (500 καθαρίστριες του υπουργείου Οικονομικών, 120 δημοτικοί αστυνομικοί, 650 διοικητικοί υπάλληλοι πανεπιστημίων, 1.730 υπάλληλοι υπουργείων διαφόρων ειδικοτήτων).
  • Τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο του 2014 που αναμένεται να απολυθούν 1.000 υπάλληλοι από τον ΕΟΠΥΥ και τους δήμους οι οποίοι θα τεθούν σε διαθεσιμότητα μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου.

Η ΤΡΟΪΚΑ ΘΑ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ
Ο τελικός σχεδιασμός έχει την έγκριση του Μεγάρου Μαξίμου και έχει προέλθει από τη συνεργασία όλων των μελών του υπουργικού συμβουλίου, ενώ ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκος Μητσοτάκης θα διαπραγματευτεί με την τρόικα στα τέλη Ιανουαρίου που αναμένεται να έρθει στην Αθήνα, καθώς το σχέδιο τελεί υπό την έγκριση των δανειστών.

ΝΙΚΟΣ Β. ΤΣΙΤΣΑΣ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ – ΤΡΟΪΚΑΣ
Μία πρόσληψη από τους επιτυχόντες ΑΣΕΠ για κάθε απόλυση

Η κυβέρνηση έχει συμπεριλάβει στη συμφωνία με την τρόικα ότι για κάθε απόλυση θα πραγματοποιείται μία πρόσληψη, κυρίως από τη δεξαμενή των επιτυχόντων από διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ. Υπολογίζεται ότι περίπου 10.000 προσοντούχοι επιτυχόντες σε διαγωνισμούς από το 2008 αναμένουν τον διορισμό τους στο Δημόσιο. Το υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης αναμένεται να παρουσιάσει στην τρόικα και τον σχεδιασμό για τις προσλήψεις το 2014 που προκύπτουν από τις αναλογίες «μία πρόσληψη για κάθε πέντε συνταξιοδοτήσεις» και «μία πρόσληψη για κάθε απόλυση».

Στην Υγεία το μεγάλο κύμα κινητικότητας – απολύσεων

Το μεγαλύτερο βάρος όσον αφορά τους στόχους της κινητικότητας και των απολύσεων «σηκώνει» το υπουργείο Υγείας. Ο αρμόδιος υπουργός Αδωνις Γεωργιάδης έχει ανακοινώσει ότι θα τεθούν σε κινητικότητα περίπου 8.500 διοικητικοί υπάλληλοι και γιατροί.

Παράλληλα, η κυβέρνηση έχει εκφράσει την πρόθεση να καταργηθούν διάφορες ειδικότητες γιατρών που υφίστανται σήμερα στον ΕΟΠΥΥ, ενώ υπάρχουν προτάσεις να τεθεί το δίλημμα στο ιατρικό προσωπικό του ασφαλιστικού οργανισμού προκειμένου να επιλέξει εάν επιθυμεί να εργάζεται στον νέο φορέα πρωτοβάθμιας υγείας και περίθαλψης με αποκλειστική σχέση εργασίας χωρίς να διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο ή να συμβληθεί με τον νέο ασφαλιστικό φορέα ως συνεργαζόμενο προσωπικό επ΄ αμοιβή.

Σε μία τέτοια περίπτωση εκτιμάται ότι ένας σημαντικός αριθμός γιατρών του σημερινού ΕΟΠΥΥ που μπορεί και να ξεπεράσουν τους 2.400 γιατρούς όλων των ειδικοτήτων θα επιλέξει να διατηρήσει το ιδιωτικό ιατρείο και να συμβληθεί με τον οργανισμό προκειμένου να έχει τη δυνατότητα άσκησης του ιδιωτικού επαγγέλματος. Η επιλογή αυτή των γιατρών θα εκληφθεί ως απομάκρυνση από τον οργανισμό και θα προσμετρηθεί στον τελικό αριθμό των απολύσεων.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις κυβερνητικών στελεχών, θα παραμείνουν στον νέο ασφαλιστικό φορέα γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων οι οποίοι βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση ενώ οι νεότεροι θα επιλέξουν να συμβληθούν με τον οργανισμό.

Από το δεύτερο κύμα της κινητικότητας των 12.500 υπαλλήλων, οι 8.500-9.000 υπάλληλοι θα τεθούν σε διαθεσιμότητα για ένα μικρο χρονικό διάστημα και κατόπιν η συντριπτική πλειοψηφία θα επανατοποθετηθεί σε νέες θέσεις στο Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας που έχει σχεδιάσει η πολιτική ηγεσία του αρμόδιου υπουργείου.

Λουκέτο σε ανύπαρκτες δημοτικές επιχειρήσεις

Τον δρόμο των απολύσεων από τις δημοτικές επιχειρήσεις άνοιξε με δηλώσεις του χτες ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Λεωνίδας Γρηγοράκος.

Σε δημόσιες δηλώσεις του o κ Γρηγοράκος σημείωσε ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί η κατάσταση με τις ανύπαρκτες εταιρείες των δήμων που δεν αποστέλλουν στοιχεία στο υπουργείο και προειδοποίησε ότι θα μπει «λουκέτο» σε δημοτικές επιχειρήσεις που δεν ενημερώνουν το υπουργείο για την οικονομική τους δραστηριότητα με αποτέλεσμα να απολυθούν οι εργαζόμενοι που υπηρετούν σε αυτές.

Ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών επανέφερε το θέμα των δημοτικών ραδιοφώνων σημειώνοντας ότι θα παραμείνουν εάν οι δήμοι μπορούν να τα στηρίξουν οικονομικά. Υπογράμμισε ότι δεν θα γίνουν απολύσεις από τις κεντρικές υπηρεσίες των δήμων και τα ΝΠΔΔ, αλλά μόνο κινητικότητα υπαλλήλων και τόνισε ότι το πρόβλημα με τους δήμους εντοπίζεται στα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου και κυρίως στις αναπτυξιακές επιχειρήσεις, επισημαίνοντας ότι «υπάρχουν οργανισμοί με 5 εργαζόμενους και 7 μέλη Διοικητικού Συμβουλίου που πληρώνονται. Υπάρχουν πολλές τέτοιες περιπτώσεις».

Το χαρτί των συμβασιούχων που έχει λήξει η σύμβασή τους και εργάζονται με προσωρινές διαταγές θέλει να θέσει ξανά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με την τρόικα η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Υπολογίζεται ότι ξεπερνούν τις 4.000 περιπτώσεις και το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης ζήτησε πρόσφατα να διαγραφούν από τις καταστάσεις μισθοδοτούμενων όλοι οι συμβασιούχοι αυτής της κατηγορίας που δεν έχουν ολοκληρωθεί οι δικαστικές διαδικασίες μέχρι την 1η Νοεμβρίου όπως προβλέπει νόμος του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Η κυβέρνηση θα πιέσει την τρόικα προκειμένου να συνυπολογιστούν στις απολύσεις του 2014 οι περιπτώσεις των συμβασιούχων που εργάζονται με ασφαλιστικά μέτρα και με προφανή στόχο να μειώσει τον αριθμό των «διαθέσιμων» υπαλλήλων που θα τεθούν εκτός Δημοσίου.

έθνος

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.