Με αφορμή την ανάθεση του έργου με ΣΔΙΤ της ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας από την εταιρία «ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις – Ηλέκτωρ», η  Βουλευτής ΠΕ Κοζάνης κ. Ραχήλ Μακρή και Τομεάρχης Περιβάλλοντος, Ανάπτυξης και Υποδομών, κατέθεσε την υπ. αριθμ. 5217/ 646/7/1/2014  Ερώτηση -ΑΚΕ στις με θέμα «Υφίσταται πραγματικό όφελος για την Δυτική  Μακεδονία και τους κατοίκους της από την  απόφαση σύμβασης έργου διαχείρισης απορριμμάτων ;»

Με την ερώτηση η  Βουλευτής Ν. Κοζάνης ζητά από τον  Υπουργό Ανάπτυξης, κ. Κωστή Χατζηδάκη να διευκρινίσει πλήρως το νομικό και επιχειρηματικό πλαίσιο που θα κινηθεί η διαδικασία καθώς η διαχείριση των απορριμμάτων από τους ΟΤΑ είναι μεγάλης  σημασίας και επηρεάζει άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών και αφορά μεγάλα ποσά δημοσίου χρήματος.

Η εκκίνηση του εγχειρήματος από τη ΔΙΑΔΥΜΑ, που αποτελεί πρότυπο φορέα διαχείρισης γεννά πολλά ερωτηματικά σχετικά με τις προθέσεις της κυβέρνησης, την ώρα που είναι διάχυτη η φημολογία ότι πολλές αρμοδιότητες των ΟΤΑ, όπως είναι η αποκομιδή, η εκμετάλλευση και η διαχείριση των απορριμμάτων θα παραχωρηθούν σε ιδιώτες με πολλαπλά οφέλη για τους ανάδοχους των έργων.

   Ακολουθεί η πλήρης ερώτηση, όπως τέθηκε από την κα Μακρή:

ΜΑΚΡΗ ΡΑΧΗΛ

 Βουλευτής  Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ –  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

Υπεύθυνη Τομέα Κοινοβουλευτικής Ευθύνης Περιβάλλοντος, Ενέργειας, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας                                                                                    

ΕΡΩΤΗΣΗ – ΑΚΕ

Προς τους κκ. Υπουργούς Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας  Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής

ΘΕΜΑ: «Υφίσταται πραγματικό όφελος για την Δυτική  Μακεδονία και τους κατοίκους της από την απόφαση ανάθεσης του έργου ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων στην εταιρία ΑΚΤΩΡ – ΕΛΛΑΚΤΩΡ» ;

Σύμφωνα με το από 24.12.2013 δημοσίευμα του ηλεκτρονικού τύπου e-Ptolemaios <<Από το ΔΣ της ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ Α. η οποία αποτελεί το θεσμοθετημένο Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων (Φόδρα) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ), ανακοινώθηκε, ότι με την υπ’ αριθμόν 1/172/18-12-2013 απόφασή του, ανακήρυξε την Ένωση Εταιρειών ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις Α.Ε. – ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. ως Προσωρινό Ιδιωτικό Φορέα Σύμπραξης (ΙΦΣ) αναφορικά με το έργο «Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή, Συντήρηση και Λειτουργία Υποδομών του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΣΔΑ) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με ΣΔΙΤ» (εφεξής το «Έργο») το οποίο δημοπρατήθηκε με τη μέθοδο του Δημόσιου Διεθνή Διαγωνισμού με Προεπιλογή στα πλαίσια του Ν. 3389/2005 περί ΣΔΙΤ. Η απόφαση αυτή έρχεται κατόπιν μιας συντονισμένης προσπάθειας 6 ετών (από την υπαγωγή του συγκεκριμένου έργου στις διατάξεις του Ν. 3389/2005 περί ΣΔΙΤ τον Αύγουστο 2007) η οποία αναμένεται να ευοδωθεί εντός του 2014 με την έναρξη κατασκευής των δύο (2) νέων υποδομών του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΣΔΑ) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

•Μια υπερσύγχρονη  Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) δυναμικότητας 120.000 τόνων ετησίως και

•Ένα Χώρο Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ).

οι οποίες έρχονται να συμπληρώσουν και να ολοκληρώσουν τις υφιστάμενες υποδομές ήτοι:
•10 Σταθμούς Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) εκ των οποίων 9 υφιστάμενοι και 1 (μετεγκατάσταση του ΣΜΑ Κοζάνης) αποτελεί νέα υποδομή στο πλαίσιο του Έργου.

•Τις Κεντρικές Εγκαταστάσεις Ολοκληρωμένης Διαχείρισης.
Με την έναρξη λειτουργίας του εν λόγω έργου – η οποία βάσει προσφοράς του Προσωρινού ΙΦΣ αναμένεται σε 24 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης Σύμπραξης – η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας θα πετύχει πλήρη συμμόρφωση με τις επιταγές της Ελληνικής Νομοθεσίας και των αντίστοιχων Ευρωπαϊκών Οδηγιών αναφορικά με τη διαχείριση των Αστικών Σύμμεικτων Απορριμμάτων.

Τονίζεται ότι οι Μονάδες ΟΣΔΑ που θα κατασκευαστούν αναμένεται να αποτελέσουν πρότυπο σε Ευρωπαϊκό επίπεδο δεδομένου ότι θα συμμορφώνονται –βάσει και των απαιτήσεων των Τευχών του Διαγωνισμού – με τις αυστηρότερες προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Το οικονομικό τίμημα της προσφοράς του Προσωρινού Αναδόχου μεταφράζεται σε μία έκπτωση της τάξης του 15,6% σε σχέση με τον προϋπολογισμό του Έργου. Διευκρινίζεται ότι ο εν λόγω προϋπολογισμός αναπτύχθηκε σε στενή συνεργασία με την ΕΓΣΔΙΤ καθώς και την αντίστοιχη υπηρεσία του Ηνωμένου Βασίλειου (Partnerships UK), η οποία διαθέτει τη μεγαλύτερη σωρευμένη εμπειρία και τεχνογνωσία στον τομέα αυτό  διεθνώς.

Βάσει της προσφοράς της Ένωσης Εταιρειών η βασική τιμή  για την επεξεργασία και την τελική διάθεση των υπολειμμάτων ανά τόνο απορριμμάτων που θα κληθεί να πληρώνει ο πολίτης – λαμβάνοντας υπόψη της συνεισφορά (επιδότηση) του Δημοσίου – θα ανέρχεται σε 42,4 ευρώ ανά τόνο κατά τα πρώτα έτη λειτουργίας.
Η προσφορά της Ένωσης Εταιρειών οδηγεί σε χαμηλότερο τέλος συνολικής διαχείρισης των απορριμμάτων ανά πολίτη κατά τουλάχιστον 16.7% συγκρινόμενο με τη σημερινή κατάσταση λαμβάνοντας υπόψη:

•τη συνεισφορά (επιδότηση) του Δημοσίου (έως 50% κατά τα πρώτα έτη λειτουργίας)
•το σημερινό κόστος διαχείρισης της ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ στην οποία πρέπει να προστεθεί η επιβολή ειδικού τέλους ταφής του ν. 4042/2012 (€ 35 / τόνο ανεπεξέργαστου προς ταφή απορρίμματος αυξανόμενο κατά € 5 ετησίως μέχρι το ποσό των € 60)
Σημειώνεται ότι το τέλος της Προσφοράς της Ένωσης δύναται να μειωθεί περεταίρω σε περίπτωση μείωσης του κόστους χρηματοδότησης λόγω συμμετοχής της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του Jessica.

Περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη
Βάσει της προσφοράς του, ο Προσωρινός Ανάδοχος προσφέρει δεσμευτικά (αποδεχόμενος μεγάλες απομειώσεις εσόδων σε περίπτωση μη επίτευξης) το μέγιστο ποσοστό ανάκτησης ανακυκλώσιμων υλικών (35% κατά βάρος σε υγρή βάση επί της ποσότητας Ανακυκλώσιμων Υλικών που θα εισέρχονται στη ΜΕΑ) που προέβλεπαν τα τεύχη καθώς και τη μέγιστη εκτροπή Βιοαποδομήσιμων Αποβλήτων – ΒΑΑ (80% κατά βάρος σε υγρή βάση των ΒΑΑ από τα Συμβατικά Απόβλητα που θα εισέρχονται στη ΜΕΑ).
Το εν λόγω έργο αναμένεται να συνδράμει στην βελτίωση της αναπτυξιακής προοπτικής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας δεδομένου ότι στις Μονάδες ΟΣΔΑ αναμένεται να απασχοληθούν άμεσα (περίοδο κατασκευής – 2 έτη) τουλάχιστον 150 εργαζόμενοι. Στην περίοδο λειτουργίας αναμένεται να δημιουργηθούν περισσότερες από 130 θέσεις εργασίας μόνιμου χαρακτήρα και σε βάθος χρόνου 25 ετών.
Πρόσθετες θέσεις εργασίας δύναται να δημιουργηθούν μέσω της ανάπτυξης παράλληλων δραστηριοτήτων όπως παραδείγματος χάριν η εμπορία ανακυκλώσιμων υλικών, η διάθεση δευτερογενών προϊόντων, θέσεις εργασίας σχετιζόμενες με μεταφορικό αντικείμενο, διοικητικές θέσεις κ.ο.κ.>>.

Με αφορμή την ανακήρυξη του αναδόχου πραγματοποιήθηκε  ειδική εκδήλωση στην Κοζάνη στην οποία παρέστη ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας  και στην οποία σύμφωνα με το από 22.12.2013 Δελτίο τύπου του Υπουργείου  ανακοινώθηκε ότι:

 • Το έργο της διαχείρισης απορριμμάτων της Δυτικής Μακεδονίας είναι επένδυση της τάξεως των 45 εκατομμυρίων ευρώ και θα υλοποιηθεί με ιδιωτικούς πόρους.
 • Θα δημιουργηθούν περισσότερες από 120 μόνιμες θέσεις εργασίας κατά την 25ετή τουλάχιστον λειτουργία του, ενώ κατά την διετή περίοδο κατασκευής αναμένεται να δημιουργηθούν περισσότερες από 150 θέσεις εργασίας.
 • Το έργο έχει εγκριθεί επί της αρχής για χρηματοδότηση και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για απευθείας δανειοδότηση του αναδόχου, ενώ στη χρηματοδότηση δύναται να συμβάλλει και το χρηματοδοτικό εργαλείο JESSICA, επιτυγχάνοντας συνολικά χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης, όφελος που θα μετακυλήσει υπέρ των δημοτών.
 • Ο διαγωνισμός, όπως και όλοι οι διαγωνισμοί ΣΔΙΤ διαχείρισης απορριμμάτων, ήταν ανοιχτός στην επιλογή της τεχνολογίας. Η επιλογή του αναδόχου έγινε  στη βάση της χαμηλότερης χρέωσης προς τον πολίτη και με αποδεκτές όλες τις τεχνολογίες που αποδεδειγμένα επιτυγχάνουν τους περιβαλλοντικούς στόχους.

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

 1. Αληθεύουν  τα ανωτέρω αναφερόμενα στο δημοσίευμα;
 2. Γιατί χρειάστηκαν προσπάθειες έξι ετών από την  υπαγωγή του συγκεκριμένου έργου στις διατάξεις του Ν. 3389/2005 περί ΣΔΙΤ τον Αύγουστο 2007, μέχρι την έκδοση της απόφασης;
 3. Ποιές ενέργειες έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια, ποια  είναι τα εμπόδια που παρουσιάστηκαν και ποιος είναι υπεύθυνος γι αυτά;
 4. Ποιο είναι το πραγματικό ποσό που θα επιβαρύνεται ο πολίτης μετά την παύση της επιχορήγησης κατά 50% από το Ελληνικό Δημόσιο;
 5. Το κόστος για τον πολίτη χωρίς της επιχορήγηση  θα είναι μεγαλύτερο ή μικρότερο από το σημερινό;
 6. Εάν το κόστος είναι μεγαλύτερο γιατί προκρίθηκε η συγκεκριμένη λύση και δεν επιδοτήθηκε απευθείας ο φορέας διαχείρισης (ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ) για την ανάπτυξη των έργων υποδομής;
 7.  Σε ποιες θέσεις εργασίας, με ποια προσόντα και ποιές διαδικασίες θα προσληφθούν οι εργαζόμενοι στην εν λόγω επένδυση;
 8. Εξασφαλίζεται το κριτήριο της εντοπιότητας στους όρους της σύμβασης προκειμένου να απασχοληθούν Έλληνες εργαζόμενοι από τις περιοχές της Πτολεμαΐδας και της Κοζάνης;
 9. Αν όχι γιατί καταδικάζετε ακόμη μια φορά την περιοχή στην ανεργία, ενώ ξοδεύετε δημόσιο χρήμα;

10. Αφού το  έργο θα υλοποιηθεί με ιδιωτικούς πόρους όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης στο Δελτίο Τύπου του γιατί υπάρχει η κρατική χρηματοδότηση κατά 50%;

11. Είναι σύννομη η απόφαση με τις διατάξεις περί  ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

 1. Το δάνειο που δύναται να λάβει  ο ιδιώτης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα γίνει με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου;
 2. Eαν ναι, ποιο είναι το όφελος του δημοσίου στην περίπτωση που ο ιδιώτης αρνηθεί να αποπληρώσει το δάνειό του;
 3. Σε αυτή την περίπτωση γιατί δεν δανειοδοτείται απευθείας ο  φορέας διαχείρισης ο οποίος ελέγχεται και εποπτικά από το Ελληνικό Κράτος;
 4. Πώς αποδεικνύεται ότι η προσφορά της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις Α.Ε. – ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. ήταν η πλέον συμφέρουσα για το ελληνικό δημόσιο;

Επίσης ζητείται η κατάθεση στην Εθνική αντιπροσωπεία όλων των απαιτούμενων εγγράφων που τεκμηριώνουν τις απαντήσεις στα παραπάνω καθώς και όλα τα σχετικά έγγραφα της σύμβασης του έργου «Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή, Συντήρηση και Λειτουργία Υποδομών του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΣΔΑ) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με ΣΔΙΤ» μεταξύ της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις Α.Ε. – ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. και του Ελληνικού Δημοσίου.

Αθήνα,  7/1/2014

Η ερωτώσα Βουλευτής,

          Μακρή Ραχήλ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.