Κρίσιμη για το μέλλον του ομίλου η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Για ρεκόρ συνδρομητών μιλάει η ForthnetΓια ρεκόρ νέων συνδρομητών μιλά πλέον ο όμιλος Forthnet, καθώς σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα του εννεαμήνου του 2013, ξεπέρασε το φράγμα του ενός εκατ. συνδρομητών, χάρη στην αυξημένη ζήτηση υπηρεσιών Nova 3Play.

Ωστόσο, η οικονομική κατάσταση του ομίλου, όπως προκύπτει από την έκθεση των ορκωτών λογιστών, είναι ιδιαίτερα πιεστική, αφού οι ζημιές συνεχίζονται, και, ως φαίνεται, όλα θα κριθούν από την επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και τις πιθανές μετοχικές εξελίξεις. Σημειωτέον ότι η WIND άμεσα και έμμεσα ελέγχει το 32% της εταιρίας.

Το Nova 3Play έφερε πελάτες

Σύμφωνα με την Forthnet, στο 3ο τρίμηνο του 2013 το μερίδιο αγοράς σε νέους συνδρομητές LLU ανήλθε στο 183%, ενώ στο τέλος Σεπτεμβρίου σημειώθηκε ιστορικό υψηλό σε συνδρομητές Pay TV. Σύμφωνα με την εταιρία, η μείωση της πτώσης των εσόδων επετεύχθη λόγω της εμπορικής επιτυχίας του Nova 3Play.

Όπως αναφέρεται, οι συνολικές συνδρομές έφτασαν το 1,029 εκατ. αντί 0,892 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, σημειώνοντας άνοδο 15,3%. Τα νοικοκυριά με συνδυαστικές υπηρεσίες αυξήθηκαν κατά 77,7%, φτάνοντας τα 251.892, αντί 141.734 το εννεάμηνο του 2012. Τόσο οι συνδρομητές broadband όσο και PayTv αυξήθηκαν κατά 16,0% (609.870 αντί 525.738) και κατά 14,3% (419.839 αντί 367.157) αντίστοιχα.

«Στο 3ο τρίμηνο, οι νέοι συνδρομητές Nova 3Play έφτασαν σε επίπεδα ρεκόρ καθώς ανήλθαν τους 47 χιλιάδες, σημειώνοντας πολύ μεγάλη αύξηση συγκρινόμενοι με τους 2 χιλιάδες της αντίστοιχης περυσινής περιόδου. Το μερίδιο των συνδρομητών Nova 3Play στο σύνολο της συνδρομητικής βάσης της Forthnet διαρκώς αυξάνει. Η τάση αυτή βελτιώνει το Μέσο Έσοδο ανά Συνδρομητή καθώς και την πιστότητά τους στην υπηρεσία» σημειώνεται.

Παράλληλα, οι Ενεργοί συνδρομητές LLU αυξήθηκαν κατά 15,2% σε 571.436 αντί 496.202, εκ των οποίων νέοι συνδρομητές ήταν 22.204, ανεβάζοντας το μερίδιο αγοράς από το 28,3% στο 30,7%. Στις Υπηρεσίες Συνδρομητικής Τηλεόρασης υπήρξε αύξηση κατά 14,3%, πιάνοντας, σύμφωνα με τον όμιλο, το «ιστορικό υψηλό των 420 χιλιάδων νοικοκυριών».

«Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών για το 9μηνο του 2013, ανήλθε στα 285,4εκ. €, μειωμένος σε σχέση με το 9μηνο του 2012, κυρίως λόγω της συμπίεσης των τιμών. Η μείωση του τζίρου, προσαρμοσμένη όσον αφορά τον λογιστικό χειρισμό των εσόδων, στα οποία η εταιρεία λειτουργεί ως ενδιάμεσος πάροχος, είναι στο επίπεδο του 6,3%» σημειώνεται. Ωστόσο, «η μείωση των εσόδων επιβραδύνεται» διαπιστώνει η εταιρία. Από τα στοιχεία προκύπτει ότι η υπηρεσία 3play έφερε νέα έσοδα ύψους 7,6 εκατ. ευρώ που δεν υπήρχαν στις περυσινές οικονομικές καταστάσεις.

Καθαρές ζημιές 42 εκατ. ευρώ

Πάντως, στο εννεάμηνο ο κύκλος εργασιών μειώθηκε σε 280 εκατ. ευρώ από 302 εκατ. ευρώ, ενώ οι καθαρές ζημίες έφτασαν 42 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 46 εκατ. ευρώ πέρυσι. Έτσι, οι συσσωρευμένες ζημιές του ομίλου αυξήθηκαν σε 579 εκατ. ευρώ αντί 537 εκατ. ευρω την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Το σύνολο των υποχρεώσεων του ομίλου μειώθηκε από 698 εκατ. ευρώ σε 694 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων βραχυπρόθεσμες είναι 558 εκατ. ευρώ και μακροπρόθεσμες 135 εκατ. ευρώ. Για τόκους πληρώθηκαν καθάρα 15 εκατ. ευρώ αντί 22 εκατ. ευρώ το 2012.

Παράλληλα, οι εμπορικές απαιτήσεις αυξήθηκαν από 102 εκατ. ευρώ σε 107 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων επισφαλείς είναι τα 42 εκατ. ευρώ (αντί 38 εκατ. ευρώ). Τα χρηματικά διαθέσιμα μειώθηκαν σε 11,6 εκατ. ευρώ από 32 εκατ. ευρώ. Ο όμιλος αξιώνει στα δικαστήρια 48 εκατ. ευρώ από τρίτους.

«Παρά τις δύσκολες μακροοικονομικές συνθήκες, η εταιρεία εφήρμοσε με επιτυχία τη στρατηγική της να επεκταθεί σε νέες αγορές. Η υπηρεσία Nova 3Play γνωρίζει μεγάλη αποδοχή από το καταναλωτικό κοινό από την αρχή του λανσαρίσματός της. Η σημαντική αύξηση της συνδρομητικής βάσης το πρώτο 9μηνο του 2013, αντικατοπτρίζει τις τωρινές τάσεις ενώ ταυτόχρονα υποδεικνύει τις μελλοντικές προοπτικές. Μετά από δύο χρόνια εσωτερικής αναδιοργάνωσης και ανάπτυξης νέων προϊόντων, η εταιρεία είναι πλέον σε θέση να επωφεληθεί από την αύξηση της συνδρομητικής βάσης» δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, κ. Πάνος Παπαδόπουλος.

Εν αναμονή για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Όπως αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις, στις 29 Νοεμβρίου 2013 «η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το ενημερωτικό δελτίο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου» κι «εκκρεμεί να κατατεθεί παράρτημα το οποίο θα περιλαμβάνει τις ενδιάμεσες συνοπτικές εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εννεάμηνης περιόδου που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2013», έπειτα από δύο χρόνια αναμονής.

«Η Εταιρεία προχωρά τις διαδικασίες αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου μέχρι το ποσό των €30 εκατ. με σκοπό την ενίσχυση της κεφαλαιουχικής της βάσης και κατά συνέπεια του κεφαλαίου κίνησης της» επισημαίνει ο όμιλος.

Ωστόσο, σημειώνεται ότι «δεδομένης της ανεπάρκειας κεφαλαίου κίνησης, ο Όμιλος εκτιμά πως δεν θα είναι σε θέση να καλύψει τις συμβατικές του υποχρεώσεις που απορρέουν από τα ομολογιακά δάνεια μέχρι την 30 Σεπτεμβρίου 2014, οι οποίες περιλαμβάνουν αποπληρωμές κεφαλαίου ύψους € 100,5 εκατ.».

Σύμφωνα με τους ορκωτούς ελεγκτές, «η ικανοποιητική κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και η επάρκεια κεφαλαίου κίνησης του Ομίλου και της Εταιρείας, δεν μπορούν να διασφαλιστούν και εξαρτώνται από την επιτυχή ολοκλήρωση της αναχρηματοδότησης των δανειακών τους υποχρεώσεων με τις δανείστριες τράπεζες».

Όπως σημειώνεται, «στις 14 Νοεμβρίου 2013 έγινε δεκτό από τις δανείστριες τράπεζες το αίτημα ανοχής (waiver) του Ομίλου, που καλύπτει την περίοδο 1 Οκτωβρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013» για «την πληρωμή δόσης ύψους € 12,5 εκατ. των δανείων της Forthnet Media Holdings Α.Ε. που ήταν πληρωτέα την 30 Σεπτεμβρίου 2013» και την «πληρωμή δόσης ύψους € 10,0 εκατ. των δανείων της Forthnet Α.Ε. που ήταν πληρωτέα την 30 Σεπτεμβρίου 2013, υπό τον όρο της καταβολής αμοιβής (waiver fee) ποσού € 50 χιλιάδες, ήτοι 0,5% επί του ποσού της μετατιθέμενης δόσης».

Τα «αιτήματα ανοχής (waivers) έγιναν αποδεκτά από την κοινοπραξία των δανειστριών τραπεζών χωρίς περαιτέρω προϋποθέσεις για την θέση τους σε ισχύ» επισημαίνεται.

Οι ορκωτοί καταλήγουν ότι το «ενδεχόμενο μη επιτυχούς ολοκλήρωσης της διαδικασίας αναχρηματοδότησης του συνόλου των δανείων του Ομίλου, και μη ικανοποιητικής κάλυψης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, ώστε να συμβαδίζει με τις προοπτικές ρευστότητας του Ομίλου και να επιλύει τις εκκρεμότητες σχετικά με τους χρηματοοικονομικούς δείκτες και τις λοιπές υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις δανειακές του συμβάσεις,  υποδηλώνουν την ύπαρξη σημαντικής αβεβαιότητας σχετικά με τη δυνατότητα ομαλής συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρείας και του Ομίλου».

Χεκίμογλου Αχιλλέας

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.