Γρεβενά – ΝΕΑ- ΕΙΔΗΣΕΙΣ – news- GREVENA TV

O No 1 Ραδιοφωνικός σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τα Γρεβενά

Εξοφλείστε τα χρέη προς το Δημόσιο με ακίνητο για να γλιτώσετε τη φυλακή

2 Οκτωβρίου, 2013 by Χρήστος Μίμης

ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΟΦΕΙΛΩΝ
Εξοφλείστε τα χρέη προς το Δημόσιο με ακίνητο για να γλιτώσετε τη φυλακή

Με ακίνητα που θα «δωρίζουν» στο Δημόσιο οι φορολογούμενοι θα μπορούν να εξοφλούν – συμψηφίζουν τις οφειλές τους προς την εφορία προκειμένου να αποφύγουν τις ποινικές διώξεις και τη… φυλακή. Διάταξη, που αναμένεται να περιληφθεί στο υπό κατάρτιση νομοσχέδιο του Ενιαίου Φόρου Ακινήτου, θα επιτρέπει στους φορολογούμενους που αδυνατούν να εξοφλήσουν το σύνολο ή μέρος των οφειλόμενων φόρων με μετρητά:

1. Να μεταβιβάζουν σε τρίτον την πλήρη κυριότητα του ακινήτου με ταυτόχρονη εκχώρηση της απαίτησης καταβολής του τιμήματος ή μέρους αυτού στο ελληνικό δημόσιο. Δηλαδή ο νέος ιδιοκτήτης του ακινήτου αναλαμβάνει να εξοφλήσει τις οφειλές που είχε προς το Δημόσιο ο προηγούμενος ιδιοκτήτης-οφειλέτης του Δημοσίου.

2. Να μεταβιβάζουν στο ελληνικό δημόσιο την πλήρη κυριότητα ακινήτου ίσης τουλάχιστον αξίας με το ποσό του εξοφλούμενου φόρου. Μάλιστα, σε περίπτωση μεταβίβασης της πλήρους κυριότητας του ακινήτου στο ελληνικό Δημόσιο, η τυχόν διαφορά υπέρ του ελληνικού δημοσίου μεταξύ της αξίας του ακινήτου που μεταβιβάζεται και του οφειλόμενου φόρου δεν επιστρέφεται.

Η διαδικασία εξόφλησης του φόρου με τη μεταβίβαση ακινήτων του οφειλέτη θα καθορίζεται με απόφαση του γενικού γραμματέα Δημοσίων Εσόδων. Με το μέτρο αυτό ανοίγει ο δρόμος για την εκχώρηση ακινήτων στο Δημόσιο για όσους χρωστούν στην εφορία και αδυνατούν να εξοφλήσουν τις οφειλές τους με μετρητά. Σημειώνεται ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο υπερβαίνουν τα 60 δισ. ευρώ, με τα νέα ληξιπρόθεσμα χρέη, δηλαδή αυτά που δημιουργήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2013, να ξεπερνούν τα 5,37 δισ. ευρώ. Την ίδια ώρα αντιμέτωποι με την επιβολή προστίμου 5.000 ευρώ θα βρίσκονται συμβολαιογράφοι, φύλακες μετεγγραφών και οι προϊστάμενοι των κτηματολογικών γραφείων αν προχωρήσουν σε υπογραφή συμβολαίων μεταβίβασης ακινήτων, μεταγράψουν τίτλους ή καταχωρήσουν ακίνητα των οποίων οι υπόχρεοι δεν θα έχουν πληρώσει τον Ενιαίο Φόρο Ακινήτων, ο οποίος θα επιβληθεί από την 1η Ιανουαρίου 2014.

Αν δεν έχει πληρωθεί ο φόρος, οι συμβολαιογράφοι μπορούν να κάνουν κανονικά τα συμβόλαια, μόνο αν καταβάλλουν οι ίδιοι, μέσα σε τρεις ημέρες από την υπογραφή του συμβολαίου, τον οφειλόμενο φόρο ακινήτων. Σε διαφορετική περίπτωση απειλούνται με πρόστιμο 5.000 ευρώ.

Τι προβλέπει
Η διάταξη όπως έχει διαμορφωθεί προβλέπει τα εξής:

Απαγορεύεται, επί ποινή ακυρότητας του συμβολαιογραφικού εγγράφου, η σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου με το οποίο μεταβιβάζεται ή δημιουργούνται εμπράγματα δικαιώματα σε αυτό ή γίνεται σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας ή εγγράφεται υποθήκη επί ακινήτου, αν δεν επισυναφθεί από τον συμβολαιογράφο στο συμβόλαιο που συντάσσει, πιστοποιητικό της Φορολογικής Διοίκησης με το οποίο να πιστοποιείται ότι το ίδιο ακίνητο, με τα ίδια στοιχεία, περιλαμβάνεται στη δήλωση του Ενιαίου Φόρου Ακινήτων, καθώς και ότι ο φορολογούμενος έχει καταβάλλει ή νόμιμα απαλλαγεί από τον ΕΝΦΑ για το συγκεκριμένο ακίνητο και έχει καταβάλλει, ρυθμίσει ή νόμιμα απαλλαγεί για τα υπόλοιπα ακίνητα για τα οποία είναι υπόχρεος, κατά τα προηγούμενα έτη.

Οι συμβολαιογράφοι, φύλακες μετεγγραφών και οι προϊστάμενοι των κτηματολογικών γραφείων που παραβαίνουν τις παραπάνω υποχρεώσεις υπόκεινται σε πρόστιμο που ορίζεται σε 5.000 ευρώ για κάθε παράβαση.

Μαρία Βουργάνα

This entry was posted on Τετάρτη, 2 Οκτωβρίου, 2013 at 17:51 and is filed under ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply