Ημέρα: 26 Αυγούστου 2013

Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Προ Εργασία»: «Ενθάρρυνση και Υποστήριξη της Απασχόλησης στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης» …

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «Προεργασία» που είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση του έργου «Ενθάρρυνση και Υποστήριξη της Απασχόλησης στην Περιφερειακή

Δείτε όλα τα ονόματα των 71.000 παιδιών που πληρούν τις προϋποθέσεις για τους παιδικούς σταθμούς (μέσω ΕΣΠΑ)

Ανακοινώθηκαν τα τελικά αποτελέσματα Αναρτήθηκαν τα ονόματα των 71.000 παιδιών τα οποία μετά την εκδίκαση των ενστάσεων πληρούν όλες τις