Γρεβενά – ΝΕΑ- ΕΙΔΗΣΕΙΣ – news- GREVENA TV

O No 1 Ραδιοφωνικός σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τα Γρεβενά

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για τη ΝΕΡΙΤ – Δείτε ποιά είναι η νέα ΕΡΤ

4 Ιουλίου, 2013 by Χρήστος Μίμης

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για τη ΝΕΡΙΤ (Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία Internet Τηλεόραση) το οποίο υπογράφεται από τους υπουργούς Οικονομικών, Ανάπτυξης, Πολιτισμού, Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Εργασίας, Υποδομών και Επικρατείας. το νομοσχέδιο δεν αναφέρει ούτε αριθμό καναλιών ή ραδιοφωνικών σταθμών ούτε και αριθμό εργαζομένων. Θα συζητηθεί στις 16 και 17 Ιουλίου και θα ψηφιστεί στις 17 του μηνός.

Αιτιολογική Έκθεση στο σχέδιο νόμου «Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση»

Α’

Επί της αρχής

1. Ο πρώτος νόμος για τη ραδιοτηλεόραση που ψηφίσθηκε μετά τη θέση σε ισχύ του νέου Συντάγματος (άρθρο 15 παρ.2) ήταν ο ν. 230/1975 «Περί ιδρύσεως της υπό την επωνυμίαν “Ελληνική Ραδιοφωνία-Τηλεόρασις” Ανωνύμου Εταιρείας» (ΦΕΚ Α’ 272). Η βασική καινοτομία του ήταν η μετατροπή του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης (Ε.Ι.Ρ.Τ.) από νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου σε ανώνυμη εταιρία, ανήκουσα στο κράτος και υπό την εποπτεία του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης. Πλήθος διατάξεων επιβεβαίωνε τον κυβερνητικό έλεγχο επί της ραδιοτηλεόρασης: τόσο σε ό,τι αφορά το διορισμό των ανά πάσα στιγμή ανακλητών μελών του επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή και των δύο βοηθών Γενικών Διευθυντών, όσο και ως προς τη διαμόρφωση των προγραμμάτων της.

2. Ο νόμος 1288/1982 (ΦΕΚ Α’ 120) μετέτρεψε την Υπηρεσία Ενημέρωσης Ενόπλων Δυνάμεων (Υ.ΕΝ.Ε.Δ.) από στρατιωτικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα σε πολιτικό. Η Υ.ΕΝ.Ε.Δ. μετονομάστηκε σε ΕΡΤ-2 και αποτέλεσε αποκεντρωμένη δημόσια υπηρεσία του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης, υπό τη διοίκηση πενταμελούς συμβουλίου, το οποίο διόριζε ο Υπουργός που καθόριζε και τη διάρκεια της θητείας του. Με σειρά εξουσιοδοτήσεων ο Υπουργός Προεδρίας αναλάμβανε να ρυθμίσει πλήθος θεμάτων που δεν αντιμετωπίζονταν στο νόμο.

3. Ακολούθησε ο ν.1730/1987 “Ελληνική Ραδιοφωνία-Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ.Α.Ε.), ο οποίος δεν εξασφάλιζε την ευελιξία και την ανεξαρτησία της από κομματική επιρροή και την κυβερνητική κηδεμονία.

4. To νομοσχέδιο ενσωματώνει βασικό μέρος του σχεδίου, που συνέταξε επιτροπή υπό την προεδρία του καθηγητή του Συνταγματικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών κ. Ν.Κ. Αλιβιζάτου και με συμμετοχή του κ. Γ. Ιωάννου, καθηγητή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, της κ. Στ. Κτιστάκη, Παρέδρου ΣτΕ,  του κ. Α. Οικονόμου, διδάκτορα Νομικής, ειδικού επιστήμονα στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης,  της κας. Μ. Ρήγου, δημοσιογράφου,  μέλους του ειδικού εργαστηριακού και διδακτικού προσωπικού στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, του κ. Γ. Τασόπουλου, αναπληρωτή καθηγητή του Δημοσίου Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και του κ. Α. Τσεβά, επίκουρου καθηγητή του δικαίου των μέσων ενημέρωσης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

5. Ζητούμενο για τη δημόσια ραδιοτηλεόραση στην Ελλάδα ήταν και είναι η μετατροπή της από κυβερνητική/κρατική σε δημόσια και η δημιουργία ενός σύγχρονου μοντέλου διοίκησης που θα επιτρέπει την βέλτιστη αξιοποίηση του ανταποδοτικού τέλους επ’ ωφελεία του πολίτη. Γι’ αυτό δεν αρκεί η μετατροπή της ΕΡΤ Α.Ε. Χρειάζεται ανεξάρτητος νέος φορέας που να υπηρετεί τη δημοκρατική αρχή, η οποία επιτάσσει η κρατική δράση να είναι απόρροια και  όχι χειραγωγός της λαϊκής βούλησης. Η τελευταία, μόνον όταν ο λαός είναι ενημερωμένος και ταυτόχρονα διασφαλίζεται η έκφραση όλων των φιλοσοφικών, πολιτικών και ιδεολογικών ρευμάτων μπορεί να είναι υπεύθυνη. Σε τούτο, η σημασία της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, που δεν δρα για την εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων ούτε για να προβάλει τις απόψεις μόνο των εκάστοτε κυβερνώντων,  είναι  κρίσιμη σε όλες τις σύγχρονες φιλελεύθερες και πλουραλιστικές δημοκρατίες.

6. Ο φορέας που συνιστάται με το ανά χείρας σχέδιο νόμου είναι όχι μόνον διαφορετικός από την ΕΡΤ Α.Ε. του ν. 1730/1987, αλλά ριζικά νέος. Η  ΝΕΡΙΤ Α.Ε δεν αποτελεί διάδοχο νομικό πρόσωπο της καταργηθείσας ΕΡΤ Α.Ε. αλλά νέα νομική προσωπικότητα που επιδιώκει την εξυπηρέτηση των σκοπών του άρθρου 15 του Συντάγματος .Η ΕΡΤ Α.Ε. υπαγόταν στον ασφυκτικό έλεγχο του κράτους, που εκδηλωνόταν με διαφόρων ειδών πολιτικές παρεμβάσεις ιδίως ως προς την πρόσληψη προσωπικού και δημοσιογράφων, τον υπουργικό καθορισμό των όρων παροχής των υπηρεσιών και της αμοιβής του διευθύνοντος συμβούλου και των γενικών διευθυντών καθώς και των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τον διαχειριστικό και οικονομικό έλεγχο από τους αρμόδιους Υπουργούς και τον έλεγχο της πληροφορίας. Με τον τρόπο αυτό η ΕΡΤ Α.Ε. υπέκειτο σε πολιτικό – κομματικό έλεγχο όσον αφορά τη διοίκησή της, τους εργαζομένους της, τις σχέσεις της με τους προμηθευτές της και ακόμη τις σχέσεις της με τους ιδιωτικούς ραδιοτηλεοπτικούς φορείς.

7. Η διάβρωση του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα από τον πολιτικό-κομματικό εναγκαλισμό, η οποία αποτυπωνόταν σε βαθιά ριζωμένες σχέσεις και κατεστημένες πρακτικές δεκαετιών στο εσωτερικό της επιχείρησης, ήταν τόσο βαθιά, ώστε η οποιαδήποτε προσπάθεια δημιουργίας νέας εταιρικής διακυβέρνησης εντός του υπάρχοντος φορέα θα ήταν εκ των προτέρων καταδικασμένη. Υπό τις σημερινές συνθήκες μόνον η δημιουργία ενός νέου φορέα, με διακυβέρνηση που εξ υπαρχής διαθέτει προδιαγραφές καλλιέργειας, αυτοσυνειδησίας, συντακτικής ανεξαρτησίας, με οργανωτικές δομές εξ υπαρχής σχεδιασμένες για την εξυπηρέτηση των δημοκρατικών, κοινωνικών και πολιτιστικών αναγκών της κοινωνίας μέσω της δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας και με προσωπικό που οφείλει την πρόσληψή του στις γνώσεις, τις ικανότητες και την αξία του και είναι προσηλωμένο στην ανεξαρτησία της δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας από πολιτικές και κομματικές επιρροές, μπορεί να επιτύχει τον στόχο που θέτουν για τη δημόσια ραδιοτηλεόραση το Σύνταγμα, η ΕΣΔΑ και το ενωσιακό δίκαιο. Αυτή την ανάγκη εξυπηρετεί το ανά χείρας σχέδιο νόμου.

Β’

Επί των άρθρων

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει 16 άρθρα. Αναλυτικότερα:

8. Με το  άρθρο 1 συνιστάται η νέα ανώνυμη εταιρεία για την ελληνική ραδιοφωνία, διαδίκτυο (ίντερνετ) και τηλεόραση (στο εξής: ΝΕΡΙΤ Α.Ε.), με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, η οποία διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νομοσχεδίου και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α του ν. 3429/2005. Ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας μπορεί να τροποποιηθεί εάν κριθεί απαραίτητο για την καλύτερη προώθησή της μέσα στην αγορά των ραδιοτηλεοπτικών μέσων.

9. Στο άρθρο 2 επισημαίνονται οι σκοποί που υπηρετεί η δημόσια ραδιοτηλεόραση στην Ελλάδα σε συμφωνία με το Πρωτόκολλο στη Συνθήκη του Άμστερνταμ για το σύστημα δημόσιας ραδιοτηλεόρασης στα κράτη μέλη και το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος. Στην κατεύθυνση της αποκομματικοποίησης της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, δίνεται ξεχωριστή έμφαση στην ανεξάρτητη λειτουργία της από το κράτος και άλλους φορείς δημόσιας εξουσίας καθώς και στην πλήρη προγραμματική και συντακτική εξουσία που διαθέτει.

Η εταιρία αποβλέπει στην εκπλήρωση των σκοπών της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης και επιδιώκει την ενημέρωση, μόρφωση και ψυχαγωγία του κοινού χωρίς να αποσκοπεί στην επίτευξη κέρδους. Ορίζεται ρητώς ότι η ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. απευθύνεται προς το ευρύ κοινό και καλύπτει γεωγραφικά το σύνολο της χώρας, καθώς και τον απόδημο ελληνισμό. Παράλληλα, της δίνεται η δυνατότητα να λειτουργεί και σταθμούς τοπικής εμβέλειας, και επισημαίνεται ότι τα ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. απευθύνονται σε όλα τα τμήματα του πληθυσμού της χώρας και λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες ιδιαίτερων κοινωνικών ομάδων ανεξάρτητα από τη θεαματικότητα και ακροαματικότητα των εκπομπών αυτών.

Επίσης, προβλέπεται ότι η ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. προβάλλει τις εργασίες της Βουλής των Ελλήνων σε δικές της ή σε ξεχωριστές συχνότητες, καθώς και ότι μπορεί να ιδρύει θυγατρικές εταιρίες και να συμμετέχει σε υφιστάμενες είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Σημειώνεται ότι για να μην αλλοιωθεί η αδρή διατύπωση των σκοπών της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. στον κορμό του νομοσχεδίου, οι σκοποί της και τα μέσα επίτευξης αυτών εξειδικεύονται περαιτέρω στο Παράρτημα Α’.

Επιπλέον, η ΝΕΡΙΤ Α.Ε. ως δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας προβλέπεται ότι έχει το αναπαλλοτρίωτο προνόμιο της πραγματοποίησης ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών εθνικής εμβέλειας στην ελληνική επικράτεια ενώ ως πάροχος περιεχομένου και πάροχος δικτύου κατά την έννοια του ν. 3592/2007 για την μετάδοση των προγραμμάτων της, απαλλάσσεται από την υποχρέωση λήψης κάθε σχετικής άδειας. Τέλος δίδεται η δυνατότητα αναμετάδοσης από την ΝΕΡΙΤ Α.Ε. διεθνών προγραμμάτων άλλων δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών φορέων.

10. Στο άρθρο 3 αναλύονται οι γενικές αρχές προγράμματος που μαζί με την ισχύουσα ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία διέπουν τις εκπομπές της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. Οι γενικές αυτές αρχές είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες της σημερινής εποχής. Αναφέρεται η υποχρέωση της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. για καταβολή ιδιαίτερης μέριμνας για την πλήρη και αντικειμενική παρουσίαση του προεκλογικού αγώνα των κομμάτων και των υποψηφίων όχι μόνο κατά τις βουλευτικές εκλογές, αλλά και κατά τις εκλογές για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τους Ο.Τ.Α., καθώς και κατά την κάλυψη των απόψεων που διατυπώνονται κατά την περίοδο που προηγείται της διεξαγωγής δημοψηφισμάτων. Προβλέπεται ότι η ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. μεριμνά για την παρουσίαση θεμάτων και δραστηριοτήτων ενώσεων, συλλογικών φορέων κλπ. και καθιερώνεται η υποχρέωσή της να υποβάλλει στη Βουλή των Ελλήνων και το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κατά το πρώτο τρίμηνο κάθε ημερολογιακού έτους έκθεση για την τήρηση των υποχρεώσεων που της ανατίθενται με το άρθρο αυτό.

11. Το άρθρο 4 εισάγει σημαντική καινοτομία που αποβλέπει στο να αλλάξει η μέχρι σήμερα πρακτική βραχυπρόθεσμου μόνο σχεδιασμού, χωρίς τη θέση μακρόχρονων στόχων, για την εταιρία.  Στην κατεύθυνση αυτή, καθιερώνεται υποχρέωση του Εποπτικού Συμβουλίου (ΕΣ) να καταρτίζει, με εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, το στρατηγικό σχέδιο της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. Πρόκειται για ένα δεκαετές σχέδιο που αφορά τους γενικότερους στόχους της εταιρίας, τα μέσα για την επίτευξή τους, το συνολικό κόστος των δραστηριοτήτων της Εταιρίας και τον τρόπο χρηματοδότησής του. Τέλος, ορίζεται ότι στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου και με εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, το ΕΣ αποφασίζει για την ίδρυση νέων και την κατάργηση υφιστάμενων τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών, καθώς και για το χαρακτήρα, το περιεχόμενο, την εμβέλεια και τις ειδικότερες προγραμματικές υποχρεώσεις του νέου σταθμού.

12. Το άρθρο 5 προβλέπει την κατάρτιση από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ετήσιου επιχειρησιακού σχεδίου, το οποίο συνιστά την εφαρμογή του στρατηγικού σχεδίου που κατήρτισε το ΕΣ. Το επιχειρησιακό σχέδιο εγκρίνεται από το Διοικητικό και το Εποπτικό Συμβούλιο της εταιρίας, και πρέπει να περιέχει ένα ελάχιστο, σε συμφωνία με το στρατηγικό σχέδιο, περιεχόμενο.

13. Στο άρθρο 6 αναφέρεται το μετοχικό κεφάλαιο της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. και απαριθμούνται οι πόροι της εταιρίας. Το ύψος του ανταποδοτικού τέλους και τα υπόχρεα για την καταβολή του πρόσωπα καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και του εκάστοτε αρμόδιου για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης, λαμβάνοντας υπόψη την κοινοτική νομοθεσία για τις κρατικές ενισχύσεις στη δημόσια ραδιοτηλεόραση (βλ. την από 27.10.2009 ανακοίνωση της Επιτροπής).Ο προϋπολογισμός της ΝΕΡΙΤ Α.Ε. εγκρίνεται με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών

14. Το άρθρο 7 αναφέρεται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε., στις αρμοδιότητές της και στους Υπουργούς που την απαρτίζουν. Ο Υπουργός που είναι αρμόδιος για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης ασκεί καθήκοντα Προέδρου, ενώ δίνεται η δυνατότητα στα άλλη δύο μέλη της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή τον Υπουργό Οικονομικών και τον Υπουργό που είναι εκάστοτε αρμόδιος για θέματα Πολιτισμού, να εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση από τους νόμιμους εκπροσώπους τους.

15. Το άρθρο 8 εισάγει ίσως τη σημαντικότερη καινοτομία του σχεδίου, προβλέποντας ένα νέο όργανο της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε., το Εποπτικό Συμβούλιο. Καθορίζονται οι αρμοδιότητές του, ο τρόπος διορισμού των μελών του και τα ασυμβίβαστα με την ιδιότητα του μέλους προκειμένου να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία του και το ότι θα λειτουργεί με κριτήριο το βέλτιστο συμφέρον της εταιρίας.

Το ΕΣ αποβλέπει στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της εταιρίας από κάθε μορφή κυβερνητικής ή άλλης παρέμβασης και μεριμνά για τη λειτουργία της σύμφωνα με το δημόσιο συμφέρον. Για το λόγο αυτό, εισάγεται ένας ρηξικέλευθος για τα μέχρι σήμερα δεδομένα τρόπος επιλογής των μελών του, με εχέγγυα διαφάνειας και αξιοκρατίας, καθώς ιδιαίτερη σημασία δίνεται σε εξειδικευμένους φορείς με διεθνή εμπειρία επιλογής στελεχιακού δυναμικού και σε αναγνωρισμένους επιστημονικούς φορείς ΑΕΙ με διεθνή ερευνητική και συμβουλευτική εμπειρία σε θέματα διοικητικής επιστήμης, προκειμένου να διασφαλισθεί ότι θα επιλεγούν πρόσωπα που συγκεντρώνουν τις αναγκαίες προϋποθέσεις για να ανταποκριθούν με τον βέλτιστο τρόπο στις απαιτήσεις θέσεων ιδιαίτερης ευθύνης, όπως είναι αυτή του μέλους του ΕΣ. Επίσης, προκειμένου να εξασφαλίζεται τόσο η συνέχεια όσο και η ανανέωση, προβλέπεται η τμηματική ανανέωση των μελών του ΕΣ.

Υιοθετούνται ειδικές ρυθμίσεις για την παύση από τα καθήκοντά τους των μελών και του Προέδρου του ΕΣ και για τη νόμιμη συγκρότηση του οργάνου σε περίπτωση έκπτωσης, παύσης, παραίτησης ή μόνιμης αδυναμίας άσκησης καθηκόντων μέλους ή/και μελών του. Τέλος, προβλέπονται τα της σύνθεσης και λειτουργίας του ΕΣ, ο τρόπος εκλογής και οι αρμοδιότητες του Προέδρου του ΕΣ.

16. Το άρθρο 9 αναφέρεται στο κατ’ εξοχήν όργανο διοίκησης της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε., τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ).

Ορίζει τα της σύνθεσης και λειτουργίας του ΔΣ και τις αρμοδιότητες του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου που τον καθιστούν τον κρίσιμο κόμβο της λειτουργικής και επιχειρησιακής δράσης της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε.

Το ΔΣ διορίζεται με απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου για πενταετή, μη ανανεώσιμη θητεία και αποτελείται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τέσσερα μέλη που επιλέγονται ύστερα από ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος. Τα μέλη του ΔΣ ανακαλούνται από το ΕΣ εάν δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι και Πρόεδρος του ΔΣ και η θέση του καθίσταται κεντρικής σημασίας, γιατί, επικουρούμενος από τα μέλη του ΔΣ, είναι αυτός που εφαρμόζει τη στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξης της εταιρίας που έχει αποφασίσει το ΕΣ. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί να ζητεί την έγκριση του ΔΣ για τη λήψη απόφασης σε κάθε θέμα που εμπίπτει στις αρμοδιότητές του και αφετέρου μπορεί να αναθέτει την άσκηση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων του σε άλλα μέλη του ΔΣ.

Η αξιολόγηση και η βαθμολόγηση των υποψηφίων για τις θέσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται από ανεξάρτητο Φορέα Επιλογής με διεθνή εμπειρία σε θέματα επιλογής στελεχιακού δυναμικού, στον οποίο ανατίθεται η υπηρεσία αυτή ύστερα από διαγωνισμό.

Ειδικότερα, ο Φορέας Επιλογής δημοσιεύει ανοιχτές προσκλήσεις ενδιαφέροντος προκειμένου να προσελκύσει το καλύτερο δυναμικό της αγοράς που μπορεί πράγματι να συμβάλει στην βέλτιστη λειτουργία της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε, τηρώντας τα  ασυμβίβαστα με την ιδιότητα του μέλους του ΔΣ που απαριθμεί το σχέδιο νόμου.

Ύστερα από την αξιολόγηση προτείνει κατάλογο όσων συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία στο Εποπτικό Συμβούλιο, το οποίο, ύστερα από ακρόαση, κάνει την τελική επιλογή. Ένα τουλάχιστον μέλος του ΔΣ πρέπει να έχει νομική και ένα οικονομική κατάρτιση προκειμένου το ΔΣ να συγκροτείται από πρόσωπα με τις απαραίτητες γνώσεις για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων του.

Η όλη διαδικασία αποσκοπεί στη διαφάνεια και στην επιλογή προσώπων με τις κατάλληλες γνώσεις και προσόντα.

17. Στο άρθρο 10, σύμφωνα και με το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος, ανατίθεται στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης τόσο ο έλεγχος της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε ως προς το εκπεμπόμενο πρόγραμμα και την τήρηση των προγραμματικών υποχρεώσεων όσο και η εποπτεία της εταιρίας όσον αφορά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων δημοσίας υπηρεσίας σύμφωνα με την από 27.10.2009 Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις.

18. Στο άρθρο 11 προβλέπεται για πρώτη φορά δυνατότητα του Εποπτικού Συμβουλίου να συγκροτεί περισσότερες συμβουλευτικές επιτροπές προγράμματος ανά γεωγραφική περιφέρεια. Έργο των ανωτέρω επιτροπών είναι να μεταφέρουν στο ΕΣ τις απόψεις του κοινού, το οποίο και συνεισφέρει με το ανταποδοτικό τέλος στους πόρους της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε, σχετικά με την τήρηση των προγραμματικών υποχρεώσεων της εταιρίας. Με τον τρόπο αυτό το ΕΣ δεν απομονώνεται από τις γνώμες και προτιμήσεις των τηλεθεατών και ακροατών της εταιρίας και τις λαμβάνει υπόψη κατά τη χάραξη της στρατηγικής του.

19. Το άρθρο 12 αναφέρεται στο Μεσολαβητή της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. στον οποίο ανατίθεται η αρμοδιότητα εξέτασης καταγγελιών, παραπόνων, καθώς και των αιτημάτων απάντησης που προβλέπονται στο άρθρο 28 της Οδηγίας 2010/13/ΕΕ, για όλες τις εκπομπές και προγράμματα της εταιρίας. Ορίζεται ότι ο Μεσολαβητής της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. μετά την εξέταση των ανωτέρω, απευθύνει συστάσεις και γνώμες προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τους επικεφαλής των αρμοδίων Διευθύνσεων της εταιρίας. Τέλος, προβλέπονται τα της επιλογής, θητείας και αποζημίωσής του.

20. Στο άρθρο 13 προβλέπεται η συγκρότηση από το ΕΣ Επιτροπής Δεοντολογίας, η οποία απαρτίζεται από το Μεσολαβητή της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. ως Πρόεδρο και δύο μέλη με σπουδές και εμπειρία σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα. Έργο της Επιτροπής Δεοντολογίας είναι η διατύπωση γνώμης σε θέματα δεοντολογίας ύστερα από ερώτημα του Διευθύνοντος Συμβούλου, η εξέταση κάθε ζητήματος δεοντολογίας, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που ανήκουν σύμφωνα με το άρθρο 12 στην αρμοδιότητα του Μεσολαβητή, και το οποίο υποβάλλει λόγω σπουδαιότητας στην Επιτροπή ο Μεσολαβητής, ο Διευθύνων Σύμβουλος και κάθε μέλος του ΕΣ και, τέλος, η κατάταξη των προγραμμάτων σε κατηγορίες προς το σκοπό της προστασίας των ανηλίκων. Ορίζονται τα της αποζημίωσης των μελών της Επιτροπής για κάθε συνεδρίαση και προβλέπεται ότι συστάσεις, γνώμες και αποφάσεις της σε θέματα δεοντολογίας συνεκτιμώνται από τα αρμόδια όργανα της εταιρίας για τη λήψη αποφάσεων σχεδιασμού του προγράμματος και διενέργειας των εκπομπών. Το έργο που ανατίθεται στην Επιτροπή απαιτεί, συνεπώς, τη στενή συνεργασία της με όλα τα όργανα της διοίκησης της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. προκειμένου να προλαμβάνεται με την άσκηση εσωτερικού ελέγχου η εκπομπή τυχόν αντιδεοντολογικών προγραμμάτων.

21. Στο άρθρο 14 προβλέπεται η έκδοση υπηρεσιακού οργανισμού, κανονισμού προσωπικού και κανονισμού για τους όρους και τις διαδικασίας ανάθεσης μελετών, υπηρεσιών, εκτέλεσης έργων και εργασιών και προμηθειών της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. Τους εν λόγω κανονισμούς καταρτίζει ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε., ο οποίος είναι ο μόνος που δύναται να αξιολογεί σε συνεργασία με τα υπόλοιπα όργανα της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. τις πραγματικές ανάγκες για την εύρυθμη και ανταγωνιστική λειτουργία της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης.

22. Στο άρθρο 15 προβλέπονται οι διαδικασίες πρόσληψης και ανάθεσης έργου καθώς και οι αποδοχές για την κάλυψη των αναγκών της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. Σκοπός είναι η τήρηση των αρχών της διαφάνειας, της αξιοκρατίας, της ισότητας και της ορθολογικής στελέχωσης του νέου φορέα, προκειμένου να λειτουργεί ανταγωνιστικά, εντός του πλαισίου της νομιμότητας.

23. Λόγω της ανάγκης άμεσης λειτουργίας της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε., στο άρθρο 16 προβλέπεται, κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου, ο εκ του νόμου καθορισμός του ΕΣ το οποίο  στη συνέχεια και κατ΄εξαίρεση του άρθρου 9, διορίζει τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΝΕΡΙΤ Α.Ε., η θητεία των οποίων δεν μπορεί να υπερβεί το ένα έτος.

Σχέδιο Νόμου

“Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση”

Άρθρο 1

Σύσταση- Σκοπός- Επωνυμία – Έδρα

 1. Συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου για την ελληνική ραδιοφωνία, διαδίκτυο (ίντερνετ) και τηλεόραση που λειτουργεί με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας και έχει έδρα την Αθήνα.

 

 1. Η επωνυμία της εταιρείας είναι «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ, ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε» (στο εξής: ΝΕΡΙΤ- Α.Ε.). Ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας θα καθοριστεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ύστερα από εισήγηση του Εποπτικού Συμβουλίου, με βάση μελέτες και έρευνα αγοράς  που για το σκοπό αυτό θα διεξάγει.

 

 1. Η ΝΕΡΙΤ Α.Ε είναι δημόσια επιχείρηση που ανήκει στο δημόσιο τομέα και εποπτεύεται από το Κράτος. Έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. Διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ του  ν. 3429/2005.

 

 1. Η ΝΕΡΙΤ Α.Ε αποτελεί τον ενιαίο φορέα στον οποίο μπορεί να ενταχθούν μετά από απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 4, τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, διαδικτυακοί ιστότοποι και άλλες σχετικές με τον σκοπό της εταιρείας δραστηριότητες, ιδίως πολιτιστικές.

 

 

Άρθρο 2

Σκοπός – Αρμοδιότητες

 1. Η ΝΕΡΙΤ Α.Ε. αποβλέπει στην εκπλήρωση των σκοπών της δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας, με την οργάνωση, εκμετάλλευση και λειτουργία  τηλεοπτικών, διαδικτυακών και ραδιοφωνικών σταθμών, καθώς και την παροχή κάθε είδους οπτικοακουστικών υπηρεσιών. Συμβάλλει, χωρίς την επιδίωξη απόκτησης κέρδους στην ενημέρωση, μόρφωση και ψυχαγωγία του κοινού.

 

 1. H δημόσια ραδιοτηλεόραση υπηρετεί τις δημοκρατικές, κοινωνικές και πολιτιστικές ανάγκες της κοινωνίας και συμβάλλει στη διασφάλιση της πολυφωνίας. Έχει σκοπό την αντικειμενική και με ίσους όρους μετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων, καθώς και προϊόντων του λόγου και της τέχνης. Οι οπτικοακουστικές υπηρεσίες που παρέχει πρέπει να έχουν την ποιοτική στάθμη που επιβάλλει η κοινωνική της αποστολή και η πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας και να σέβονται ιδίως την αξία του ανθρώπου και την προστασία της παιδικής ηλικίας και της νεότητας.

 

 1. Η δημόσια ραδιοτηλεόραση, κατά τη λειτουργία της, είναι ανεξάρτητη από το κράτος, άλλους φορείς δημόσιας εξουσίας, φορείς που ελέγχονται από αυτούς και πολιτικά κόμματα. Διαθέτει πλήρη ανεξαρτησία ως προς την κατάρτιση του εκπεμπόμενου προγράμματος, αλλά και τις εκφραζόμενες από τους συντάκτες της απόψεις.

 

 1. Η ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. απευθύνεται προς το ευρύ κοινό,  καλύπτει γεωγραφικά το σύνολο της χώρας και απευθύνεται και προς τον απόδημο ελληνισμό. Προς τούτο, χρησιμοποιεί τον κατάλληλο τεχνικό εξοπλισμό. Η ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. μπορεί να λειτουργεί και σταθμούς τοπικής εμβέλειας.

5. Τα ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. απευθύνονται σε όλες τις κατηγορίες του πληθυσμού της χώρας. Λαμβάνουν υπ’ όψη τις ανάγκες ιδιαίτερων κοινωνικών ομάδων, ανεξάρτητα από τη θεαματικότητα και ακροαματικότητα  των σχετικών εκπομπών.

6. Η ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. προβάλλει τηλεοπτικά, διαδικτυακά και ραδιοφωνικά τις εργασίες της Βουλής των Ελλήνων. Προς τούτο μεταδίδει τις εργασίες της Βουλής και των επιτροπών της στις δικές της ή σε ξεχωριστές συχνότητες.

7. Η ΝΕΡΙΤ-ΑΕ παράγει και εκμεταλλεύεται με οποιοδήποτε τρόπο ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές και οπτικοακουστικό υλικό, δημιουργεί μεταποιητικές μονάδες παραγωγής κάθε είδους αγαθού ή υπηρεσίας σχετικής με τα οπτικά, ακουστικά και οπτικοακουστικά μέσα μαζικής επικοινωνίας  και γενικά ασκεί κάθε δραστηριότητα που συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών της. Μπορεί να ιδρύει θυγατρικές εταιρίες και να συμμετέχει σε άλλες εταιρίες στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή.

8. Τα μέσα που η ΝΕΡΙΤ Α.Ε. μπορεί να χρησιμοποιήσει για την  εκπλήρωση των σκοπών της εξειδικεύονται στο Παράρτημα Α’, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος νόμου.

9.  Η ΝΕΡΙΤ Α.Ε., ως δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας, έχει το προνόμιο της πραγματοποίησης ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών εθνικής εμβέλειας στην Ελληνική Επικράτεια. Το προνόμιο αυτό είναι αναπαλλοτρίωτο και περιλαμβάνει ιδίως την πραγματοποίηση ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών με οποιαδήποτε μορφή, την εγκατάσταση και λειτουργία πομπών, αναμεταδοτών και κάθε άλλου τεχνικού μέσου για την πραγματοποίηση του σκοπού της.

Η ΝΕΡΙΤ Α.Ε. είναι πάροχος περιεχομένου και πάροχος δικτύου κατά την έννοια του ν.3592/2007 για την μετάδοση των προγραμμάτων της και απαλλάσσεται από την υποχρέωση λήψης κάθε σχετικής άδειας. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του αρμόδιου Υπουργού για θέματα Μέσων Ενημέρωσης, εκχωρούνται στην ΝΕΡΙΤ Α.Ε. συχνότητες για την μετάδοση των προγραμμάτων της. Η ΝΕΡΙΤ Α.Ε., μπορεί να αναμεταδίδει διεθνή προγράμματα άλλων δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών φορέων.

 

Άρθρο 3

Γενικές αρχές του προγράμματος

1. Oι εκπομπές της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. διέπονται από την ισχύουσα ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία. Ειδικότερα, οι εκπομπές της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε.:

 

α. Περιλαμβάνουν ποικίλα προγράμματα στους τομείς της ενημέρωσης, της ψυχαγωγίας, του αθλητισμού, του πολιτισμού και της επιμόρφωσης.

β. Μεταδίδουν με  αντικειμενικότητα και πληρότητα  τις ειδήσεις.

 

γ. Διασφαλίζουν την πολυφωνική ανταλλαγή απόψεων, με κάλυψη όλων των πολιτικών ρευμάτων και φορέων σκέψης.

 

δ. Επιδιώκουν την κοινωνική συνοχή, την πολιτιστική πολυμέρεια και καταπολεμούν κάθε είδους διακρίσεις.

 

ε. Αναδεικνύουν τον ελληνικό πολιτισμό και τις παραδόσεις της χώρας.

 

στ. Προβάλλουν την πνευματική και καλλιτεχνική δημιουργία.

 

ζ. Διαφυλάσσουν την ποιότητα της ελληνικής γλώσσας.

 

η. Διευκολύνουν την πρόσβαση σε αυτές των προσώπων με προβλήματα ακοής και όρασης.

 

2. H ΝEΡΙΤ-Α.Ε. καταβάλλει ιδιαίτερη μέριμνα για την πλήρη και αντικειμενική παρουσίαση του προεκλογικού αγώνα των πολιτικών κομμάτων, καθώς και των υποψήφιων συνδυασμών ή προσώπων, κατά τις βουλευτικές εκλογές, τις εκλογές για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τους Ο.Τ.Α., σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις. Καλύπτει επίσης και τις απόψεις που διατυπώνονται κατά την περίοδο που προηγείται της διεξαγωγής δημοψηφίσματος.

 

3. Η ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. μεριμνά για την παρουσίαση θεμάτων και δραστηριοτήτων των πολιτικών κομμάτων, της τοπικής αυτοδιοίκησης, των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και των παραγωγικών τάξεων. Προς τούτο τηρεί την αρχή της αναλογικής ισότητας.

 

4. Η ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. υποβάλλει στη Βουλή και το Ε.Σ.Ρ. κατά το πρώτο τρίμηνο κάθε ημερολογιακού έτους έκθεση για την τήρηση των υποχρεώσεων που της ανατίθενται με το παρόν άρθρο.

 

Άρθρο 4

Στρατηγικό Σχέδιο

1. Με εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, το Εποπτικό Συμβούλιο καταρτίζει το στρατηγικό σχέδιο της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε.

2. Το στρατηγικό σχέδιο είναι δεκαετές και  περιλαμβάνει τους γενικούς αναπτυξιακούς στόχους της Εταιρίας, τα αναγκαία μέσα για την επίτευξή τους, το συνολικό κόστος των δραστηριοτήτων της Εταιρίας και τον τρόπο χρηματοδότησής τους.

3. Στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου και με εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, το Εποπτικό Συμβούλιο αποφασίζει την ίδρυση νέων τηλεοπτικών, διαδικτυακών ιστοτόπων και ραδιοφωνικών σταθμών, καθώς και την κατάργηση υφισταμένων. Με την ίδια απόφαση εξειδικεύονται ο χαρακτήρας και το περιεχόμενο του νέου σταθμού και ιστοτόπου, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι ειδικότερες προγραμματικές υποχρεώσεις τους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το καταστατικό.

Άρθρο 5

Επιχειρησιακό σχέδιο

1. Ο Διευθύνων Σύμβουλος καταρτίζει το επιχειρησιακό σχέδιο της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε., το οποίο εγκρίνεται από το Διοικητικό και από το Εποπτικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

 

2. Το επιχειρησιακό σχέδιο είναι ετήσιο και περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο:

 

α. Τους επιδιωκόμενους στόχους κάθε σταθμού και κάθε δραστηριότητας της Εταιρίας, εκφρασμένους σε ποσά και ποσοστά και το αντίστοιχο προϋπολογιζόμενο κόστος.

 

β. Τις ειδικότερες ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων.

 

γ. Τα αναγκαία κεφάλαια και τον τρόπο κάλυψής τους.

 

δ. Τους ετήσιους χρηματοοικονομικούς, ποιοτικούς και επιχειρησιακούς δείκτες.

 

ε. Τις υποχρεώσεις προς τους καταναλωτές και την πρόβλεψη αποζημιώσεων.

 

στ. Τις προϋποθέσεις και τις παραδοχές επίτευξης των στόχων.

 

ζ. Τις εσωτερικές διαδικασίες παρακολούθησης και ελέγχου της πραγματοποίησης των ανωτέρω στόχων.

 

Άρθρο 6

Μετοχικό Κεφάλαιο – Πόροι

 

 

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. ανήκει αποκλειστικά στο Ελληνικό Δημόσιο, στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί ένας ονομαστικός και αναπαλλοτρίωτος τίτλος. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της ΝΕΡΙΤ- Α.Ε ανέρχεται στο ποσό των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000)€.

 

 

2. Πόροι της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. είναι:

 

α. Έσοδα από ανταποδοτικό τέλος, ως αντιστάθμισμα για την εκπλήρωση του στόχου της δημόσιας υπηρεσίας.

 

β. Έσοδα από διαφημίσεις, και

 

γ. Έσοδα από κάθε άλλη πηγή.

 

3. Με κοινή απόφαση  του Υπουργού Οικονομικών και του εκάστοτε αρμόδιου για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΝΕΡΙΤ Α.Ε., και με την επιφύλαξη της κοινοτικής νομοθεσίας για τις κρατικές ενισχύσεις στη δημόσια ραδιοτηλεόραση, καθορίζεται το ύψος του ανταποδοτικού τέλους, τα υπόχρεα για την καταβολή του πρόσωπα και ο τρόπος είσπραξής του.

 

4. Με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών εγκρίνεται ο προϋπολογισμός της ΝΕΡΙΤ Α.Ε.

 

Άρθρο 7

Γενική Συνέλευση

1. Στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε.  το Ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπείται από: α) τον Υπουργό Οικονομικών, β) τον Υπουργό που είναι εκάστοτε αρμόδιος για θέματα Πολιτισμού και γ) τον Υπουργό που είναι εκάστοτε αρμόδιος για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται  σε τακτική συνεδρίαση εντός εξαμήνου από τη λήξη εκάστης χρήσης και εκτάκτως οποτεδήποτε, με πρωτοβουλία του Υπουργού που είναι αρμόδιος για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης. Ο Υπουργός αρμόδιος για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης απευθύνει τη σχετική πρόσκληση το αργότερο μια εβδομάδα πριν από τη συνεδρίαση.

 

2. Στη Γ.Σ. των μετόχων ο Υπουργός Οικονομικών και ο Υπουργός που είναι εκάστοτε αρμόδιος για θέματα Πολιτισμού παρίστανται αυτοπροσώπως ή δια του νομίμου εκπροσώπου τους. Καθήκοντα Προέδρου ασκεί ο Υπουργός που είναι αρμόδιος για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης.

3. Η Γενική Συνέλευση έχει τις αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης Ανώνυμης Εταιρίας, εκτός από εκείνες που ανατίθενται σε άλλα όργανα της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. από το Καταστατικό της Εταιρίας και  την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Άρθρο 8

Εποπτικό Συμβούλιο

1. Το Εποπτικό Συμβούλιο (ΕΣ) της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. είναι επταμελές και η θητεία των μελών του εννεαετής.

 

2. Τα μέλη του ΕΣ επιλέγονται σύμφωνα με τη διαδικασία που  προβλέπεται στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου και διορίζονται με απόφαση του Υπουργού αρμόδιου για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης.

 

3. Η ιδιότητα του μέλους του ΕΣ της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε είναι ασυμβίβαστη:

 

α. με την ιδιότητα του υπαλλήλου της Εταιρίας ή θυγατρικών της,

 

β. με την ιδιότητα του προμηθευτή ή του εν γένει αντισυμβαλλόμενου της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε με σύμβαση έργου , παροχής υπηρεσιών,

 

γ. με τη συμμετοχή καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε άλλη εταιρία σχετική με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και

 

δ. με την ιδιότητα του μέλους του Υπουργικού Συμβουλίου, του Υφυπουργού, του Γενικού ή Ειδικού Γραμματέα Υπουργείου ή αυτοτελούς Γενικής Γραμματείας, του Βουλευτή, του Δημάρχου, του Περιφερειάρχη, του Αντιπεριφερειάρχη, του Αντιδημάρχου, καθώς και του δημόσιου υπαλλήλου.

 

4. Το ΕΣ εγγυάται την ανεξαρτησία της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. από κάθε μορφή κυβερνητικής ή άλλης παρέμβασης, μεριμνά για τη λειτουργία της σύμφωνα με το δημόσιο συμφέρον και διαμορφώνει τη στρατηγική και την αναπτυξιακή πολιτική της.

 

5. Το ΕΣ έχει ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

α. Με εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, καταρτίζει δεκαετές στρατηγικό σχέδιο λειτουργίας της Εταιρίας, υποκείμενο σε προσαρμογή και αναθεώρηση, το οποίο περιλαμβάνει τους στόχους της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. και τα μέσα για την επίτευξη των στόχων αυτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του παρόντος νόμου.

 

β. Επιλέγει τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με τη διαδικασία της παραγράφου 9 του άρθρου 9 του παρόντος.

γ. Εγκρίνει το Επιχειρησιακό Σχέδιο της Εταιρίας, το οποίο καταρτίζει ετησίως ο Διευθύνων Σύμβουλος και εγκρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

 

δ. Διατυπώνει σύμφωνη γνώμη επί του προϋπολογισμού που έχει καταρτίσει το Διοικητικό Συμβούλιο, πριν από την υποβολή του για έγκριση στη Γενική Συνέλευση.

 

ε. Προάγει την ορθολογική εταιρική διακυβέρνηση για τη διασφάλιση ενός αποτελεσματικού και δημιουργικού περιβάλλοντος της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. και την ανοιχτή λογοδοσία.

 

6. Τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. επιλέγονται ως ακολούθως:

 

α. Με δημόσια πρόσκληση του Διευθύνοντος Συμβούλου , με την επιφύλαξη του άρθρου 16 του παρόντος, καλούνται εξειδικευμένοι φορείς του ιδιωτικού ή του δημοσίου τομέα, με διεθνή εμπειρία σε θέματα επιλογής στελεχιακού δυναμικού, να υποβάλουν προσφορές για την ανάθεση της υπηρεσίας επιλογής των μελών του ΕΣ. Η ανάθεση της υπηρεσίας κατακυρώνεται με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, ύστερα από αξιολόγηση των προσφορών από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

 

β. Ο ανάδοχος της υπηρεσίας επιλέγει με τη σειρά του έναν αναγνωρισμένο επιστημονικό φορέα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος που έχει αποδεδειγμένη διεθνή ερευνητική, καθώς επίσης και συμβουλευτική, εμπειρία σε θέματα διοικητικής επιστήμης. Ο ανάδοχος και ο επιστημονικός φορέας αποτελούν το Φορέα Επιλογής των μελών του ΕΣ της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε., ο οποίος επιτελεί το έργο επιλογής των μελών του ΕΣ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον εννέα (9) συναπτών ετών.

 

 

γ. Ο Φορέας Επιλογής δημοσιεύει ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για πλήρωση των θέσεων των μελών του ΕΣ της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. Η πρόσκληση περιλαμβάνει αναλυτική κατάσταση τυπικών και ουσιαστικών προσόντων  που πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι, προκειμένου να καλύπτουν τα κριτήρια της επιστημονικής γνώσης και της επαγγελματικής εμπειρίας στο αντικείμενο της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε.. Η πρόσκληση αναφέρει επίσης την ακολουθητέα μέθοδο αξιολόγησης των υποψηφίων. Στην πρόσκληση προσδιορίζονται τα καθήκοντα και υποχρεώσεις των μελών. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού αρμόδιου για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης, καθορίζεται η αποζημίωση των μελών για συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Ε.Σ., σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις.

 

δ. Ο Φορέας Επιλογής αξιολογεί τις υποψηφιότητες βάσει των κριτηρίων και της μεθόδου που έχουν ανακοινωθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση γ’ και καταρτίζει πίνακα, στον οποίο κατατάσσονται κατά σειρά αξιολόγησης οι δέκα (10) υποψήφιοι που συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία. Ο κατάλογος των δέκα  (10) υποψηφίων υποβάλλεται στον Υπουργό που είναι αρμόδιος για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης, ο οποίος διορίζει επτά (7) από αυτούς σε θέση μέλους του ΕΣ της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε., χωρίς να δεσμεύεται από τη σειρά αξιολόγησης. Οι υπόλοιποι τρεις υποψήφιοι διορίζονται ως αναπληρωματικά μέλη.

 

7. Η διάρκεια της θητείας των μελών του ΕΣ είναι εννεαετής και ανανεώνεται κατά τρόπο που να διασφαλίζεται η συνέχεια της λειτουργίας του. Ειδικότερα, κατά την πρώτη συγκρότηση του ΕΣ, τρία (3) από τα μέλη του διορίζονται για πλήρη θητεία, δύο (2) διορίζονται για εξαετή θητεία και δύο (2) διορίζονται για τριετή θητεία, με βάση το αποτέλεσμα κλήρωσης που διενεργείται κατά την πρώτη συνεδρίαση του οργάνου, παρουσία του Υπουργού που είναι αρμόδιος για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης ή εκπροσώπου του, και προτού το ΕΣ συγκροτηθεί σε σώμα.

 

8. Το ΕΣ, μετά τη συγκρότησή του σε σώμα, λειτουργεί νόμιμα, ακόμη και αν ένα ή περισσότερα από τα μέλη του εκπέσουν, παυθούν, παραιτηθούν ή βρεθούν σε μόνιμη αδυναμία να ασκούν τα καθήκοντά τους για οποιοδήποτε λόγο, εφ’ όσον τα εναπομένοντα μέλη είναι τουλάχιστον πέντε (5). Στην περίπτωση αυτή, στη θέση του αντικαθιστάμενου μέλους του ΕΣ διορίζεται με  απόφαση του Υπουργού αρμοδίου για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης  πρόσωπο το οποίο υποδεικνύεται από τα εναπομένοντα μέλη, εφ’ όσον αυτά είναι τουλάχιστον πέντε (5), για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Σε διαφορετική περίπτωση, καθώς και σε περίπτωση λήξης της θητείας μέλους του ΕΣ, εφαρμόζεται η προβλεπόμενη από  τον παρόντα νόμο διαδικασία επιλογής. Κανένα μέλος του ΕΣ δεν μπορεί να υπηρετήσει συνολικά περισσότερα από δώδεκα (12) χρόνια.

 

9. Μέλος του ΕΣ της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. μπορεί κατά τη διάρκεια της θητείας του να παυθεί από τα καθήκοντά του με απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, λόγω βαριάς παράβασης των καθηκόντων του ή εάν αποκτήσει ιδιότητα ή ασκήσει δραστηριότητες ασυμβίβαστες, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, με την ιδιότητα μέλους του ΕΣ. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης επιλαμβάνεται μετά από αναφορά του Προέδρου του ΕΣ προκειμένου για μέλη του ΕΣ και του αρμόδιου Υπουργού για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης, προκειμένου για τον Πρόεδρο του ΕΣ.

 

10. Το ΕΣ συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μία φορά ανά τρεις (3) μήνες και εκτάκτως, όποτε τούτο ζητηθεί από τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη του ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Το ΕΣ βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη του και αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Ο Πρόεδρος του ΕΣ συγκαλεί τις συνεδριάσεις του και διευθύνει τις εργασίες του. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε.  μπορεί να συμμετέχει στις συνεδριάσεις του ΕΣ  χωρίς δικαίωμα ψήφου ύστερα από  πρόσκληση του Προέδρου. Το ΕΣ καταρτίζει με απόφασή του τον Κανονισμό Λειτουργίας του.

 

11. Ο Πρόεδρος του ΕΣ εκλέγεται από τα μέλη του  για τριετή θητεία, που δεν μπορεί να ανανεωθεί. Υποψήφιοι για τη θέση του Προέδρου  μπορεί να είναι μόνο μέλη του ΕΣ, που η θητεία τους λήγει τουλάχιστον τρία (3) χρόνια μετά την ημερομηνία της εκλογής τους. Ο Πρόεδρος συγκαλεί το ΕΣ σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και διευθύνει τις εργασίες του. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει το αρχαιότερο μέλος του Συμβουλίου και, μεταξύ συμβούλων με την αυτή αρχαιότητα, ο ηλικιακά πρεσβύτερος.

Άρθρο 9

Διευθύνων Σύμβουλος-Διοικητικό Συμβούλιο

 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. διορίζεται με απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου για πενταετή μη ανανεώσιμη θητεία, η οποία παρατείνεται μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων του από το νέο ΔΣ. Το ΔΣ αποτελείται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, και από τέσσερα (4) μέλη, που διορίζονται σύμφωνα με την διαδικασία επιλογής της  παραγράφου 9 του παρόντος. Ένα (1)  τουλάχιστον μέλος του ΔΣ  έχει νομική και ένα (1) οικονομική κατάρτιση. Ο Διευθύνων Σύμβουλος επιλέγει  ένα (1) μέλος του ΔΣ ως αναπληρωτή του. Ο τελευταίος  αναπληρώνει τον Διευθύνοντα Σύμβουλο απόντα ή κωλυόμενο και ασκεί όλες τις αρμοδιότητές του σε περίπτωση που αυτός παραιτηθεί ή εκλείψει, έως τον διορισμό του διαδόχου του.

 

2. Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι και Πρόεδρος του ΔΣ.  Επικουρούμενος από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εφαρμόζει τη στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξης της Εταιρίας που έχει αποφασίσει  το ΕΣ.

 

3. Το ΔΣ συγκαλείται σε τακτική συνεδρίαση μια φορά τουλάχιστον το μήνα και σε έκτακτη οποτεδήποτε, με πρωτοβουλία του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου. Την πρόσκληση απευθύνει ο Πρόεδρος με τον προσφορότερο κατά τη κρίση του τρόπο. Το ΔΣ βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τρία (3) τουλάχιστον μέλη, συμπεριλαμβανομένου οπωσδήποτε του Προέδρου ή του Αναπληρωτή του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

 

4. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος έχει ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

α. Διοικεί την Εταιρία και προΐσταται όλων των υπηρεσιών της.

 

β. Καταρτίζει ετησίως το  Επιχειρησιακό Σχέδιο της Εταιρίας στο πλαίσιο του δεκαετούς στρατηγικού σχεδιασμού, σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος.

 

γ. Καταρτίζει τον υπηρεσιακό οργανισμό, τον κανονισμό λειτουργίας και τους λοιπούς κανονισμούς της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε.

 

δ. Εγκρίνει το ραδιοτηλεοπτικό πρόγραμμα της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. και εποπτεύει την τήρηση των βασικών αρχών του προγράμματος.

 

ε. Μεριμνά για την πραγματοποίηση των στόχων του προϋπολογισμού της ΝΕΡΙΤ Α.Ε.

 

στ. Παρουσιάζει ετησίως έκθεση πεπραγμένων στο ΕΣ και συμμετέχει στις συνεδριάσεις του, εφόσον προσκληθεί, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

 

ζ. Επιλεγεί τους Γενικούς Διευθυντές της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. εξειδικεύοντας τα προσόντα που καθορίζονται σύμφωνα με την περίπτωση γ’ της παραγράφου 9 του παρόντος άρθρου στα αντικείμενα των Γενικών Διευθύνσεων.

 

η. Μπορεί να ζητήσει τη σύγκληση του Εποπτικού Συμβουλίου σε έκτακτη συνεδρίαση.

 

θ. Καθορίζει δείκτες-κλειδιά απόδοσης με βάση το πλαίσιο της ισόρροπης στοχοθέτησης, οι οποίοι είναι αντικειμενικά μετρήσιμοι και αφορούν τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά στοιχεία της λειτουργίας της Εταιρίας και του προγράμματος, σε όλες τις εκφάνσεις του.

 

ι. Εκπροσωπεί την ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. δικαστικώς και εξωδίκως.

 

5. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί να ζητεί την έγκριση του ΔΣ για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε θέμα εμπίπτει στις κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμοδιότητές του. Μπορεί να  αναθέτει την άσκηση συγκεκριμένων κάθε φορά αρμοδιοτήτων του σε άλλα μέλη του ΔΣ.

 

6. Το ΔΣ είναι αρμόδιο για κάθε ζήτημα που αφορά τη διοίκηση της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε., το οποίο το Καταστατικό της και η ισχύουσα νομοθεσία δεν αναθέτουν στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή άλλο όργανο της Εταιρίας.

 

7. Η ιδιότητα του μέλους του ΔΣ της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. είναι ασυμβίβαστη:

 

α. Με την ιδιότητα του προμηθευτή ή του εν γένει αντισυμβαλλόμενου της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. με σύμβαση έργου ή παροχής υπηρεσιών,

 

β. Με τη συμμετοχή καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε άλλη εταιρία σχετική με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και

 

γ. Με την ιδιότητα του μέλους του Υπουργικού Συμβουλίου, του Υφυπουργού, του Γενικού ή Ειδικού Γραμματέα Υπουργείου ή αυτοτελούς Γενικής Γραμματείας, του Βουλευτή, του Δημάρχου, του Περιφερειάρχη, του Αντιπεριφερειάρχη, του περιφερειακού και δημοτικού συμβούλου, του δημοσίου υπαλλήλου, καθώς και με την κατοχή αξιώματος ή θέσης σε οποιοδήποτε πολιτικό κόμμα.

 

8. Δυο (2) το πολύ μέλη του ΔΣ μπορούν να έχουν την ιδιότητα υπαλλήλου της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε.

 

9. Ο Πρόεδρος  και Διευθύνων Σύμβουλος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. επιλέγονται ως ακολούθως:

 

α. Με δημόσια πρόσκληση του ΕΣ καλούνται εξειδικευμένοι φορείς του ιδιωτικού ή του δημοσίου τομέα, με διεθνή εμπειρία σε θέματα επιλογής στελεχιακού δυναμικού, να υποβάλουν προσφορές για την ανάθεση της υπηρεσίας επιλογής του Διευθύνοντος Συμβούλου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η ανάθεση της υπηρεσίας κατακυρώνεται με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

 

β. Ο ανάδοχος της υπηρεσίας, ο οποίος δεν μπορεί να είναι ο ίδιος με εκείνον της παραγράφου 6 του άρθρου 8, αποτελεί το Φορέα Επιλογής του Διευθύνοντος Συμβούλου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε.

 

γ. Ο Φορέας Επιλογής δημοσιεύει χωριστές ανοιχτές προσκλήσεις ενδιαφέροντος για πλήρωση της θέσης του Διευθύνοντος Συμβούλου αφενός και την πλήρωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αφετέρου. Οι προσκλήσεις περιλαμβάνουν αναλυτική κατάσταση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων που πρέπει να διαθέτουν ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς επίσης και τη μέθοδο αξιολόγησης των υποψηφίων. Στις προσκλήσεις προσδιορίζονται τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου Υπουργού για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης καθορίζονται η εκάστοτε προβλεπόμενη αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου και η αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις αντιστοίχως, σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις. Δεν επιτρέπεται η υποβολή υποψηφιότητας από το ίδιο πρόσωπο παραλλήλως για τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου και τη θέση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

δ. Ο Φορέας Επιλογής αξιολογεί τις υποψηφιότητες για τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου βάσει των κριτηρίων και της μεθόδου που έχει ανακοινωθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση γ’ και υποδεικνύει στο ΕΣ τους τρεις (3) υποψηφίους που συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία, τους οποίους το ΕΣ καλεί σε ακρόαση. Ένας εξ αυτών διορίζεται με απόφαση του ΕΣ στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

 

ε. Ο Φορέας επιλογής αξιολογεί τις υποψηφιότητες για τις θέσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βάσει των κριτηρίων και της μεθόδου που έχει ανακοινωθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση γ και υποδεικνύει στο ΕΣ τους οκτώ (8) υποψηφίους που συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία και τους οποίους το ΕΣ καλεί σε ακρόαση. Οι τέσσερις (4) από αυτούς διορίζονται με απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου στη θέση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

10. Το ΕΣ, μετά από πρόταση τουλάχιστον τεσσάρων (4) μελών του, μπορεί να παύσει οποτεδήποτε από τα καθήκοντά του τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφ’ όσον δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τουςΓια την αντικατάστασή τους εφαρμόζεται εκ νέου η διαδικασία της παραγράφου 9.

 

Άρθρο 10

Εποπτεία – Έλεγχος ΝΕΡΙΤ-Α.Ε.

 

1. Ο έλεγχος της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. ως προς το εκπεμπόμενο πρόγραμμα και την τήρηση των προγραμματικών υποχρεώσεων γίνεται από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, το οποίο δημοσιεύει ετησίως σχετική έκθεση.

 

2. Στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ανατίθεται η εποπτεία της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. όσον αφορά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας σύμφωνα με την από 27.10.2009 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις στη δημόσια ραδιοτηλεόραση.

Άρθρο 11

Συμβουλευτικές επιτροπές προγράμματος

Το Εποπτικό Συμβούλιο μπορεί να συγκροτεί περισσότερες συμβουλευτικές επιτροπές προγράμματος ανά γεωγραφική περιφέρεια που προεδρεύονται από μέλη του. Στις επιτροπές συμμετέχουν εθελοντικά ακροατές και τηλεθεατές που αποτελούν το αντιπροσωπευτικό κοινό της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. Έργο των επιτροπών είναι να μεταφέρουν στο ΕΣ τις απόψεις του κοινού ως προς την τήρηση των προβλεπόμενων στα κανονιστικά κείμενα ή άλλες καταστατικές διατάξεις προγραμματικών υποχρεώσεων της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. Με απόφαση του ΕΣ εγκρίνεται ο Κανονισμός Λειτουργίας των επιτροπών αυτών.

 

 

Άρθρο 12

Μεσολαβητής

1. Ο Μεσολαβητής της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. είναι αρμόδιος για την εξέταση καταγγελιών, παραπόνων και αιτημάτων απάντησης για όλες τις εκπομπές και τα προγράμματα της Εταιρίας. Προς τούτο απευθύνει συστάσεις και γνώμες προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τους επικεφαλής των αρμοδίων Διευθύνσεων της Εταιρίας.

2. Τον Μεσολαβητή επιλέγει το ΕΣ από κατάλογο τριών (3) υποψηφίων που καταρτίζει ο Διευθύνων Σύμβουλος από δημοσιογράφους εγνωσμένου κύρους, μέλη της Ε.Σ.Η.Ε.Α. Η θητεία του Μεσολαβητή είναι τριετής και μπορεί να ανανεωθεί μια το πολύ φορά. Η αποζημίωσή του καθορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου Υπουργού για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης, σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 13

Επιτροπή Δεοντολογίας

 

1. Με απόφαση του ΕΣ συγκροτείται Επιτροπή Δεοντολογίας. Η Επιτροπή είναι τριμελής και απαρτίζεται από τον Μεσολαβητή της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. και δύο (2) μέλη, τα οποία επιλέγονται από κατάλογο τεσσάρων (4)  υποψηφίων που καταρτίζει ο Διευθύνων Σύμβουλος, από πρόσωπα με σπουδές και επαγγελματική πείρα στο πεδίο της νομικής επιστήμης, της ψυχολογίας, της κοινωνιολογίας και της παιδαγωγικής. Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο Μεσολαβητής.

 

2. Έργο της Επιτροπής είναι:

 

α. Η διατύπωση γνώμης, ύστερα από ερώτημα του Διευθύνοντος Συμβούλου, σε θέματα δεοντολογίας για όλο το φάσμα των εκπομπών και προγραμμάτων της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε.

 

β. Η εξέταση κάθε ζητήματος δεοντολογίας, που υποβάλλει στην Επιτροπή λόγω σπουδαιότητας ο Μεσολαβητής, ο Διευθύνων Σύμβουλος και κάθε μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου.

 

γ. Η κατάταξη προγραμμάτων σε κατηγορίες προς το σκοπό της προστασίας των ανηλίκων.

 

δ. Η κατάρτιση κώδικα δεοντολογίας για το περιεχόμενο των εκπομπών και κάθε είδους προβολών της ΝΕΡΙΤ Α.Ε.

 

3. Η  αποζημίωση των μελών της Επιτροπής για κάθε συνεδρίαση στην οποία συμμετέχουν καθορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου Υπουργού για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης, σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις.

 

4.Συστάσεις, γνώμες και αποφάσεις της Επιτροπής σε θέματα δεοντολογίας συνεκτιμώνται για τη λήψη των αποφάσεων σχεδιασμού του Προγράμματος και διενέργειας των εκπομπών από τα αρμόδια όργανα της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε.

 

 

Άρθρο 14

Κανονισμοί ΝΕΡΙΤ Α.Ε

 1. Η διάρθρωση και λειτουργία των υπηρεσιών της ΝΕΡΙΤ- Α.Ε καθορίζονται με τον  Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της ΝΕΡΙΤ – Α.Ε., ο οποίος καταρτίζεται  με απόφαση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου και εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και κατόπιν από το Εποπτικό Συμβούλιο.
 2. Με τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικού, ο οποίος καταρτίζεται με απόφαση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου και εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και κατόπιν από το Εποπτικό Συμβούλιο ρυθμίζονται τα θέματα προσωπικού, τα αναγκαία προσόντα για την πρόσληψη, η διαδικασία και κάθε άλλο συναφές ζήτημα.

 

 1. Οι όροι και οι διαδικασίες ανάθεσης μελετών, υπηρεσιών, εκτέλεσης έργων και εργασιών, προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών, αγορών ακινήτων, μισθώσεων, εκμισθώσεων και κάθε άλλου ενοχικού ή εμπραγμάτου δικαιώματος επί κινητών και ακινήτων της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. καθορίζονται με κανονισμό, που καταρτίζεται από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο και εγκρίνεται το Διοικητικό Συμβούλιο και κατόπιν από το Εποπτικό Συμβούλιο .

Άρθρο 15

Προσωπικό- Αποδοχές

Η ΝΕΡΙΤ- Α.Ε. προσλαμβάνει προσωπικό με σύμβαση εργασίας αορίστου και ορισμένου χρόνου, με σύμβαση έμμισθης εντολής, καθώς και με συμβάσεις έργου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ύστερα από σχετική προκήρυξη, τηρώντας τις αρχές της διαφάνειας, της αξιοκρατίας και της ισότητας. Για το βαθμολογικό και μισθολογικό καθεστώς του προσωπικού της παρούσης παραγράφου εφαρμόζονται οι διατάξεις της περ.12 της υποπαρ.Γ1 της παρ.Γ του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012.

 • Κατ’ εξαίρεση, η ΝΕΡΙΤ-Α.Ε., ύστερα από πρόταση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας, μπορεί να αναθέτει απευθείας την εκτέλεση ορισμένου έργου σε δημοσιογράφο, σε επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης, λογοτέχνες ή άλλους καλλιτέχνες, με την επιφύλαξη του κοινοτικού δικαίου. Ο χρόνος εκτέλεσης και οι ειδικότεροι όροι καθορίζονται πάντοτε με τη σύμβαση.
 •  

  Άρθρο 16

  Μεταβατικές διατάξεις

  1. 1. Κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου, η συγκρότηση του Εποπτικού Συμβουλίου γίνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο , ύστερα από εισήγηση του Υπουργού Επικρατείας  και του Υφυπουργού, αρμόδιου για τη Δημόσια Ραδιοτηλεόραση και απαρτίζεται από πρόσωπα εγνωσμένου κύρους. Η θητεία του Συμβουλίου αυτού δε μπορεί να υπερβεί το ένα έτος. Το Εποπτικό Συμβούλιο, στη συνέχεια και  κατ΄ εξαίρεση του άρθρου 9, διορίζει τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΝΕΡΙΤ Α.Ε., η θητεία των οποίων δεν μπορεί να υπερβεί την κατά τα ανωτέρω θητεία των μελών του Ε.Σ.

  2. Μέχρι την έγκριση των κανονισμών που προβλέπονται στα προηγούμενα άρθρα, τα σχετικά ζητήματα διέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες γενικές διατάξεις, με την επιφύλαξη των διατάξεων της κοινοτικής νομοθεσίας για το συντονισμό των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών.

  3. Τα περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στο Δημόσιο δυνάμει της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αριθμό  02/11.6.2013 (Β 1414) όπως ισχύει, μεταβιβάζονται στην  ΝΕΡΙΤ Α.Ε..

  Οι μεταβιβάσεις αυτές καθώς και η τυχόν υπεραξία που προκύπτει, απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά υπέρ οποιουδήποτε. Η απαλλαγή της υπεραξίας που τυχόν προκύπτει από τις μεταβιβάσεις αυτές παρέχεται με την προϋπόθεση εμφάνισης της σε λογαριασμό ειδικού αφορολογήτου αποθεματικού, το οποίο σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησης του φορολογείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 106  του νόμου 2238/1194.

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’

  Μέσα εκπλήρωσης σκοπών ΝΕΡΙΤ-Α.Ε.

   

  1. Στα μέσα εκπλήρωσης των σκοπών της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. περιλαμβάνονται ιδίως:

   

  α) η παραγωγή και μετάδοση ραδιοτηλεοπτικού προγράμματος ελεύθερης λήψης καθώς και συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω δικτύων ευρυεκπομπής για αναλογική εκπομπή,

   

  β) η παραγωγή και μετάδοση ραδιοτηλεοπτικού προγράμματος ελεύθερης λήψης καθώς και συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω δικτύων ευρυεκπομπής για ψηφιακή εκπομπή,

   

  γ) η παραγωγή και μετάδοση ραδιοτηλεοπτικού προγράμματος ελεύθερης λήψης καθώς και συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω ευρυζωνικών δικτύων, για τη λειτουργία των οποίων είτε δεν απαιτείται συχνότητα είτε απαιτείται συχνότητα, αλλά όχι από εκείνες που έχουν χορηγηθεί για την εκπομπή ραδιοτηλεοπτικού σήματος προς το κοινό,

   

  δ) η παροχή ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω διαδικτύου,

   

  ε) η παροχή μη γραμμικών υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων μέσω δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών με συντακτικά διαμορφωμένο περιεχόμενο προς εξυπηρέτηση των δημοκρατικών, κοινωνικών και πολιτιστικών αναγκών της κοινωνίας,

   

  στ) η παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικού οδηγού προγραμμάτων,

   

  ζ) η παροχή υπηρεσιών μετάδοσης και πολυπλεξίας του προγράμματος τηλεοπτικών σταθμών εθνικής, περιφερειακής ή τοπικής εμβέλειας με ψηφιακή τεχνολογία, και

   

  η) η παροχή μεμονωμένων εκπομπών κατά παραγγελία, οπτικοακουστικό υλικό τεκμηρίωσης ή εμβάθυνσης σχετικά με εκπομπές της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε., καθώς και αυτοτελείς οπτικοακουστικές υπηρεσίες, όπως παροχή μετεωρολογικών προβλέψεων, περιβαλλοντικής ή χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, υπηρεσίες ηλεκτρονικού τύπου ή υπηρεσίες διαδικτυακής αναζήτησης.

   

  2. Η παροχή των υπηρεσιών της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. μπορεί να γίνεται με οποιαδήποτε τεχνική μέθοδο και οποιοδήποτε μέσο (ασύρματη ή καλωδιακή, μέσω επίγειων πομπών ή μέσω δορυφόρου, με απευθείας εκπομπή προς το κοινό ή με σταθερή δορυφορική υπηρεσία), σε κινητές ή σταθερές συσκευές και με ίδιο τεχνικό εξοπλισμό.

  Άρθρο 17

  Έναρξη Ισχύος

  Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα,  4   Ιουλίου 2013

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                    Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ   ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

  ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ                                                    ΚΩΣΤΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ                                         Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                                    & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

   

  ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ                                                   ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

   

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ                                                                      Ο YΠΟΥΡΓΟΣ

  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  &ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ                    ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

   

  ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ                                                         ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

  Ο    ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

   

  Αθήνα,   4   Ιουλίου 2013

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                          Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &

  ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

   

  ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ                                                            ΚΩΣΤΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ                                                     Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                                   & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

   

  ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ                                                   ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

   

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ                                                                      Ο YΠΟΥΡΓΟΣ

  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  &ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ             ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

   

  ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ                                                         ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

  Ο    ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

  This entry was posted on Πέμπτη, 4 Ιουλίου, 2013 at 23:52 and is filed under ΕΡΓΑΣΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

  Leave a Reply