48 δόσεις για τα χρέη – ΦΑΠ με 50 ευρώ το μήνα

Ολόκληρο το πολυνομοσχέδιο 117 σελίδων που δόθηκε από την κυβέρνηση προς διαβούλευση στα κόμματα κατατέθηκε αργά χθες βράδυ στη Βουλή.

Το πολυνομοσχέδιο το οποίο έχει προκαλέσει τριγμούς στην κυβέρνηση έχει δεκάδες προβλέψεις οι οποίες θα αλλάξουν τον τρόπο ζωής μας και αφορούν τις ρυθμίσεις για τα χρέη προς το δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία, το νέο χαράτσι για το 2013, οι απολύσεις στο δημόσιο και το άνοιγμα των λεγόμενων κλειστών επαγγελμάτων.

Με αυτό το πολυνομοσχέδιο η κυβέρνηση θα επιχειρήσει να πείσει την τρόικα έτσι ώστε να ξεκλειδώσουν οι δόσεις προς την Ελλάδα, με τους βουλευτές να καλούνται να το ψηφίσουν στη Βουλή την Κυριακή.

1. Ρυθμίσεις χρεών στο δημόσιο

– Ελάχιστη δόση 50 ευρώ το μήνα, για όσους χρωστούν έως 5.000 ευρώ σε φόρους και εισφορές προς τα ασφαλιστικά ταμεία (πλην ΝΑΤ) και 48 δόσεις για τις άλλες περιπτώσεις.

– Μισθωτοί και συνταξιούχοι -αλλά όχι επιτηδευματίες- που χρωστούν στην εφορία, μπορούν να εξοφλήσουν σε περισσότερες ισόποσες μηνιαίες δόσεις χωρίς όμως το ευεργέτημα της απαλλαγής των προσαυξήσεων ανάλογα
με τα εισοδήματά τους.

– Οσοι βρίσκονται ήδη σε ρύθμιση χρεών, εξαιρούνται από τη νέα.
– Οι ληξιπρόθεσμες έως την 31.12.2012 οφειλές από φόρους και δασμούς ρυθμίζονται σε έως και 48 ισόποσες μηνιαίες δόσεις και πάντως όχι πέραν της 31. 6.2017.

– Δίνονται εκπτώσεις στις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης -όπως έχουν διαμορφωθεί την 1.1.2013- ως εξής:

α) Απαλλαγή 50% από τις προσαυξήσεις, εφόσον η καταβολή πραγματοποιηθεί εφάπαξ έως και την30.6.2013,

β) Απαλλαγή 40% επί των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, εφόσον η οφειλή εξοφληθεί έως και την 30.6.2014,

γ) Απαλλαγή ποσοστού 35% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, εφόσον η υπαχθείσα στη ρύθμιση οφειλή εξοφληθεί έως και την 30.6.2015,

δ) Απαλλαγή 30% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, εφόσον η υπαχθείσα στη ρύθμιση οφειλή εξοφληθεί έως και την 30.6.2016.

ε) Απαλλαγή 25% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, εφόσον η υπαχθείσα στη ρύθμιση οφειλή εξοφληθεί έως και την 30.6.2017.

– Οι οφειλέτες πρέπει να έχουν υποβάλει τις φορολογικές τους δηλώσεις καθώς και να είναι ενήμεροι για τις οφειλές τους με ημερομηνία καταβολής από την 1.1.2013.

– Σε κάθε περίπ τωση και ανεξαρτήτως ποσού οφειλής, χορηγείται η ρύθμιση μόνο εφόσον ο αιτών αποδεικνύει ότι μπορεί να ανταποκριθεί στο ύψος της μηνιαίας δόσης.

– Για ποσό βασικής οφειλής άνω των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ απαιτείται η προσκόμιση στοιχείων που αποδεικνύουν ότι δεν δύνανται να αποπληρώσουν την οφειλή τους αλλά μπορούν να ανταποκριθούν σε συγκεκριμένο πρόγραμμα δόσεων.

– Η βασική οφειλή από την 1.1.2013 τοκίζεται με επιτόκιο Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής, πλέον 8 μονάδων ετησίως. Φτάνει δηλαδή στο 8,75% με τα σημερινά δεδομένα.

– Εξαιρούνται και δεν υπάγονται στη ρύθμιση οφειλές που ήταν σε νομοθετική ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, αλλά χάθηκε μετά την ημερομηνία κατάθεσης του πολυνομοσχεδίου στη Βουλή ή αν οι οφειλέτες έχουν καταδικαστεί ή έχει ασκηθεί κατ’ αυτών ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή.

– Η «πάγια» ρύθμιση με τις έως 48 δόσεις για χρέη που έμειναν ληξιπρόθεσμα από το 2013 και μετά, αντικαθίσταται με νέα με 12 δόσεις, που μπορεί να διπλασιάζονται σε 24, για έκτακτους λόγους.

– Η νέα ρύθμιση χάνεται και απαιτείται άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής, εάν ο οφειλέτης:

α) δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα μία δόση της ρύθμισης πέραν της μίας φοράς,

β) καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης της ρύθμισης για
χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μηνός,

γ) δεν υποβάλλει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και του φόρου
προστιθέμενης αξίας, καθ’ όλο το διάστημα της ρύθμισης καταβολής των
οφειλών του και μέχρι την εξόφλησή τους,

δ) δεν είναι ενήμερος στις οφειλές του από την ημερομηνία υπαγωγής στη
ρύθμιση και μετά,

ε) έχει υποβάλει ελλιπή ή αναληθή στοιχεία προκειμένου να του
χορηγηθεί η ρύθμιση.

Πότε ασκούνται διώξεις

Αυξάνεται το όριο για άσκηση ποινικής δίωξης για χρέη στο κράτος, σε 10.000 ευρώ αντί 5.000 που ισχύει σήμερα

«Χαράτσι» ακινήτων – ΕΕΤΑ

Από τον Ιούνιο αρχίζει η πληρωμή του ΕΕΤΑ (ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ) όπως μετονομάζεται το ΕΕΤΗΔΕ, για να εξοφληθεί σε 5 διμηνιαίες δόσεις έως τον Φεβρουάριο του 2014 μέσω των λογαριασμών ρεύματος.

Το «χαράτσι» επιβάλλεται σε όλα ακίνητα, εφόσον έως την 1/5/2013 ήταν ηλεκτροδοτούμενα ακόμα και εάν ήταν ημιτελή και όχι τελειωμένα.

Ισχύει οριζόντια μείωση 15% από το ΕΕΤΗΔΕ του 2012, ενώ για την ειδική κατηγορία των ευπαθών ομάδων που φορολογούνται με πολύ χαμηλό συντελεστή μπαίνουν κριτήρια ανάλογα με εκείνα που ίσχυαν και παλαιότερα στο ΕΕΤΗΔΕ.

Για την εφαρμογή του μειωμένου συντελεστή απαιτείται να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

α) η τιμή ζώνης του ακινήτου να μην υπερβαίνει τις 3.000 ευρώ,

β) το οικογενειακό εισόδημα, κατά το οικονομικό έτος 2013, να μην υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ,

γ) το εμβαδόν του ακινήτου να μην υπερβαίνει τα 120 τ.μ., τα οποία προσαυξάνονται κατά 20 τ.μ. για κάθε προστατευόμενο τέκνο και μέχρι τα 200 τ.μ.

δ) η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας έτους 2010 του πολύτεκνου να μην υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ, οι οποίες προσαυξάνονται κατά δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο.

Αν το ακίνητο ανήκει κατά ποσοστό στους δύο συζύγους ή μόνο στη σύζυγο και ζητείται ο υπολογισμός του Ε.Ε.Τ.Α. με την εφαρμογή του μειωμένου συντελεστή και από τους δύο συζύγους ή μόνο από τη σύζυγο αντίστοιχα, η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας έτους 2010 και των δύο συζύγων δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ, οι οποίες προσαυξάνονται κατά 10.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο.

ε) Αν το ακίνητο ανήκει σε ένα ή περισσότερα από τα προστατευόμενα τέκνα, λόγω θανάτου του ενός εκ των γονέων τους, η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας έτους 2010 του πολύτεκνου και των προστατευόμενων τέκνων δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ, οι οποίες προσαυξάνονται κατά 10.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο.

– Δεν οφείλεται ΕΕΤΑ για ακίνητα που κατέχουν επιδοτούμενοι και μακροχρόνια άνεργοι .

– Μειωμένο συντελεστή δικαιούνται και όσοι έχουν αναπηρία 67%, ασχέτως της πάθησης, για μία ιδιοκατοικούμενη κατοικία.

– Για τη διόρθωση τυχόν λαθών στα στοιχεία της επιφάνειας, της τιμής ζώνης και της παλαιότητας του ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου, όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο αυτή, οι ενδιαφερόμενοι προσέρχονται μέχρι
την 15η Μαΐου 2013 στον αρμόδιο δήμο υποβάλλοντας σχετικό αίτημα, άλλως θεωρείται ότι αποδέχονται τα στοιχεία ως ακριβή.

– Δ.Ε.Η. και οι εναλλακτικοί προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος θα εισπράττουν ποσοστό 0,25% επί του φόρου.

ΦΑΠ με 50 ευρώ το μήνα

Για τα έτη 2011, 2012 και 2013 ο φόρος καταβάλλεται σε 7 ίσες μηνιαίες δόσεις, καθεμιά από τις οποίες δεν μπορεί να είναι μικρότερη των πενήντα (50) ευρώ, με εξαίρεση την τελευταία, οι οποίες καταβάλλονται από Ιούνιο μέχρι Φεβρουάριο .

Πότε διαγράφονται τα χρέη

Γίνεται διάκριση ληξιπρόθεσμων οφειλών σε εισπράξιμες και σε ανεπίδεκτες είσπραξης.

– Ως ανεπίδεκτες είσπραξης χαρακτηρίζονται, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά προϋποθέσεις όπως: αν μετά από έρευνα σε Ελλάδα και εξωτερικό διαπιστώθηκε παντελής έλλειψη περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη και των συνυποχρέων, αν έχει υποβληθεί αίτηση ποινικής δίωξης, για συνολική βασική οφειλή άνω των 10.000 ευρώ κλπ. Έως τότε παρακολουθούνται από την εφορία μήπως γίνει εφικτή η είσπραξη, αλλοιώς διαγράφονται.

– Η καταχώριση της οφειλής ως ανεπίδεκτης είσπραξης παραμένει για 10 χρόνια. Παρακολουθείται από την εφορία και αν δεν γίνει εφικτό να εισπραχθούν, διαγράφονται.
– διαγραφή των οφειλών προς το Δημόσιο προβλέπεται και για περιπτώσεις όπως:

α. οφειλές αποβιωσάντων που δεν καταλείπουν οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο και των οποίων οι κληρονόμοι αποποιήθηκαν την επαχθείσα κληρονομιά,

β. χρέη που έχουν γεννηθεί προ του 1993 και η αρχική βασική οφειλή ήταν κάτων από 200 ευρώ ανά φορολογούμενο, υπό τον όρο ότι δεν υφίστανται άλλες βασικές οφειλές του ίδιου προσώπου.

Τμηματική πληρωμή ΦΠΑ

1η περίπτωση:

– Υποβολή περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ με καταβολή ελάχιστου ποσού 10 ευρώ
– Το υπόλοιπο ποσό θα εξοφλείται σε δυο δόσεις
– Στο τέλος του ίδιου μήνα θα καταβάλλεται η πρώτη δόση
– Στο τέλος του επόμενου μήνα θα εξοφλείται η δεύτερη δόση προσαυξημένη κατά 2%

2η περίπτωση

– Καταβολή του 50% του ΦΠΑ με την υποβολή της δήλωσης
– Το υπόλοιπο ποσό θα εξοφλείται στο τέλος του επόμενου μήνα

Φορολογία 18άρηδων

– Δεν θα υποβάλουν φορολογική δήλωση τα προστατευόμενα τέκνα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν εισοδήματα. Υποχρεωτικά όμως θα λάβουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου.

– Δεν θα υποβάλλουν δήλωση όσοι νέοι έχουν περιουσιακά στοιχεία (αυτοκίνητο, ακίνητο) και είναι προστατευόμενα τέκνα

– προβλέπεται ειδική εξαίρεση από τα τεκμήρια συνδικαιούχων σε τραπεζικούς λογαριασμούς

Δημόσιοι υπάλληλοι

– 15.000 υποχρεωτικές αποχωρήσεις ως τα τέλη του 2014, εκ των οποίων 4.000 φέτος
– Θα ισχύσει ο κανόνας για κάθε μία αποχώρηση θα γίνεται μία πρόσληψη με αυστηρά και αξιοκρατικά κριτήρια.

– Σε περίπτωση κατάργησης θέσεων σε ΝΠΙΔ, προβλέπεται καταγγελία της σύμβασης εργασίας των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

– Η πειθαρχική δίωξη αρχίζει είτε με την κλήση του υπαλλήλου σε απολογία από το μονομελές πειθαρχικό όργανο είτε με την παραπομπή του στο πειθαρχικό συμβούλιο. Η πειθαρχική διαδικασία ολοκληρώνεται το αργότερο εντός δύο μηνών από την κλήση σε απολογία είτε με την έκδοση πειθαρχικής απόφασης μονομελούς οργάνου είτε με παραπομπή ενώπιον
πειθαρχικού συμβουλίου. Σε περίπτωση παραπομπής ενώπιον του πειθαρχικού συμβουλίου, η πειθαρχική διαδικασία ολοκληρώνεται εντός δύο μηνών από την παραπομπή εκτός αν απαιτείται η διεξαγωγή ανάκρισης οπότε ολοκληρώνεται εντός τεσσάρων μηνών.

Ενσταση ασκείται μέσα σε προθεσμία 20 ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά 20 ημέρες για εκείνους που διαμένουν στο εξωτερικό.

Επαγγέλματα

Αλλάζουν οι όροι αδειοδότησης και λειτουργίας για δεκάδες επαγγέλματα, όπως του λογιστή-φορτεχνικού, αρχαιοπώλη, γεωπόνου, κτηνιάτρου, πρατηρίου βενζίνης, λαϊκές αγορές, ενώ αυξάνονται οι ώρες διδασκαλίες εκπαιδευτικού σε ιδιωτικά σχολεία. Επίσης αναμένεται να ενταχθεί και ρύθμιση για να μπορούν να πωλούν ζεστό ψωμί τα σούπερ-μάρκετ,

Με άλλες διατάξεις:

– αλλάζει ο τρόπος κανονισμού του μερίσματος στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων

– περνά ο φοροεισπρακτικός μηχανισμός του υπουργείου Οικονομικών στον ανεξάρτητο Γραμματέα Εσόδων, από τις 31 Οκτωβρίου 2013.

Με προκαταβολή 50% οι φορολογικές διαφορές

Δυσκολότερη γίνεται η προσφυγή των φορολογουμένων στη δικαιοσύνη, σε περιπτώσεις φορολογικών διαφορών με την εφορία, καθώς για να προχωρήσει κάποιος στην άσκηση προσφυγής, θα πρέπει να καταβάλλει το 50% του αμφισβητούμενου ποσού της πράξης επιβολής στην οποία έχει προχωρήσει η φορολογική αρχή.

Όπως προκύπτει από τη σχετική διάταξη που έχει συμπεριληφθεί στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, ο υπόχρεος, εφόσον αμφισβητεί οποιαδήποτε πράξη που έχει εκδοθεί σε βάρος του από τη φορολογική αρχή, οφείλει να υποβάλει ενδικοφανή προσφυγή με αίτημα την επανεξέταση της πράξης στο πλαίσιο διοικητικής διαδικασίας από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

Η αίτηση υποβάλλεται στη φορολογική αρχή που εξέδωσε την πράξη και πρέπει να αναφέρει τους λόγους και τα έγγραφα στα οποία ο υπόχρεος βασίζει το αίτημά του. Η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται από τον υπόχρεο εντός 30 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της πράξης σ’ αυτόν.

Η φορολογική αρχή αποστέλλει την ενδικοφανή προσφυγή του υπόχρεου, συνοδευόμενη από σχετικά έγγραφα και τις απόψεις αυτής, εντός 7 ημερών από την υποβολή, στην Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, προκειμένου η τελευταία να αποφανθεί.

Με την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής βεβαιώνεται άμεσα από τη φορολογική αρχή και καταβάλλεται ποσοστό 50% του αμφισβητούμενου ποσού της πράξης, το οποίο καταβάλλεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Ο υπόχρεος έχει δικαίωμα να υποβάλει, ταυτόχρονα με την ενδικοφανή προσφυγή και αίτημα αναστολής της καταβολής.

Η Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης δύναται να αναστείλει την εν λόγω πληρωμή, μέχρι την κοινοποίηση της απόφασής της στον υπόχρεο, μόνο στην περίπτωση κατά την οποία η πληρωμή θα είχε ως συνέπεια ανεπανόρθωτη βλάβη για τον υπόχρεο. Εάν δεν εκδοθεί απόφαση εντός 20 ημερών από την υποβολή της αίτησης στη φορολογική αρχή, η αίτηση αναστολής θεωρείται ότι έχει απορριφθεί. Τυχόν αναστολή της πληρωμής δεν απαλλάσσει τον υπόχρεο από την υποχρέωση καταβολής προσαυξήσεων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής του φόρου.

Εντός 60 ημερών από την υποβολή της ενδικοφανούς προσφυγής στην αρμόδια φορολογική αρχή, η Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης εκδίδει απόφαση, την οποία κοινοποιεί στον υπόχρεο, λαμβάνοντας υπόψη την προσφυγή, τις πληροφορίες που έλαβε από τον υπόχρεο και τις απόψεις της αρμόδιας φορολογικής αρχής, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που σχετίζεται με την υπόθεση. Εάν η Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης το κρίνει απαραίτητο, δύναται να καλέσει τον υπόχρεο σε ακρόαση. Σε περίπτωση που προσκομισθούν νέα στοιχεία στην Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης ή γίνει επίκληση νέων πραγματικών περιστατικών, ο υπόχρεος πρέπει να καλείται σε ακρόαση.

Οι νέες διατάξεις θα ισχύσουν για πράξεις που εκδίδονται από 1.8.2013, ενώ οι ισχύουσες διατάξεις αφορούν σε πράξεις που εκδίδονται μέχρι 31.7.2013.

Όσον αφορά στο ύψος της φορολογικής διαφοράς, αν το ποσό είναι μικρότερο των 300.000 ευρώ, η κατάθεση της αίτησης προς την Ε.Δ.Ε.Φ.Δ. (Επιτροπή Διοικητικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών) την καθιστά αποκλειστικά αρμόδια για τη διοικητική επίλυση της διαφοράς και συνιστά παραίτηση του αιτούντος από προγενέστερη αίτηση που τυχόν έχει υποβάλει για τη διοικητική επίλυση αυτής ενώπιον άλλου διοικητικού οργάνου με βάση άλλες διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Εφόσον η αμφισβητούμενη από τον υπόχρεο διαφορά του κύριου φόρου, τέλους, εισφοράς ή προστίμου υπερβαίνει το ποσό των 300.000 ευρώ, η Επιτροπή είναι αποκλειστικά αρμόδια για τη διοικητική επίλυση της διαφοράς.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

www.newsit.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.