Γρεβενά – ΝΕΑ- ΕΙΔΗΣΕΙΣ – news- GREVENA TV

O No 1 Ραδιοφωνικός σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τα Γρεβενά

Τιμολέων Κοψαχείλης από τον Star-Fm 933 για τα τμήματα του ΤΕΙ στα Γρεβενά: “Δυστυχώς και σήμερα, συνεχίζουν κάποιοι να καταστροφολογούν” …

23 Απριλίου, 2013 by Χρήστος Μίμης

Διαβάστε το Προεδρικό Διάταγμα

http://1.bp.blogspot.com/-TQu62BgyfPk/UXa6vZ3VvSI/AAAAAAAB2KQ/bpVqoH-POgg/s1600/kocaxeilhs+-+%CE%BA%CE%BF%CF%88%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE%B9%CE%BB%CE%B7%CF%82.jpgΣτις τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με το ΤΕΙ στη Δυτική Μακεδονία αλλά και για τα τμήματα που έχουμε στα Γρεβενά, αναφέρθηκε την Τρίτη (23/4) ο Βουλευτής ΠΕ Γρεβενών Τιμολέων Κοψαχείλης μιλώντας ζωντανά στον Star-Fm 933: Βάσει του Προεδρικού Διατάγματος αλλά και του αγώνα που δώσαμε από κοινού και συντονισμένα όλοι:  Δήμαρχος, Αντιπεριφεριάρχης, φορείς αλλά και καθηγητές και σπουδαστές, έχουμε στα Γρεβενά, στην ουσία δύο Τμήματα:
1. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (από το πρώτο εξάμηνο) και
2. Διοίκηση Επιχειρήσεων με δύο κατευθύνσεις (σε προχωρημένο εξάμηνο)
α) Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων και β) Διοίκηση Επιχειρήσεων” …

Είπε ακόμη ακόμη: Δόθηκε μεγάλος και δύσκολος αγώνας για το ΤΕΙ Γρεβενών και μάλιστα κάτω από αντίξοες συνθήκες, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε τα όσα ειπώθηκαν και γράφτηκαν από κάποιους “ειδήμονες” σχετικά, με το κλείσιμο του ΤΕΙ μας. Σε μία κρίσιμη στιγμή για μέλλον του ΤΕΙ Γρεβενών αλλά και για τον τόπο μας, κάποιοι προεξοφλούσαν την καταστροφή. Δυστυχώς και σήμερα, συνεχίζουν κάποιοι να καταστροφολογούν, παρ’ όλο που έχουμε μία ξεκάθαρα θετική εξέλιξη στο θέμα του ΤΕΙ Γρεβενών..

Ακούστε όλη την συνέντευξη:

Δείτε το Προεδρικό Διάταγμα:

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ«Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων – Συγχώνευση Τμημάτων  – Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων – Ίδρυση Σχολής – Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1.   Τις διατάξεις:

α)  Του  άρθρου  7  του  ν.  4009/2011  «Δομή,  λειτουργία,  διασφάλιση  της  ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α’ 195), όπως  τροποποιήθηκε  με  το  άρθρο  1  του  ν.  4076/2012  «Ρυθμίσεις  θεμάτων  των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις» (Α’ 159), την παράγραφο 2 του άρθρο 6 του ν. 4132/2013 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» (Α´59) και την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 4241/2013 (Α’ 83), «Αρχή    Διασφάλισης      της     Ποιότητας     στην     Πρωτοβάθμια      και    Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.ΔΕ.)»   καθώς και της παραγράφου 7 του άρθρου 76 και της παρ.1 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011.

β)  Της  περίπτ.  γ  της  παρ.  1   του  άρθρου  3  του  ν.  3027/2002  (Α´  152)  «Ρύθμιση θεμάτων   Οργανισμού      Σχολικών     Κτιρίων,    ανώτατης      εκπαίδευσης      και    άλλες διατάξεις».

γ)   Του   Π.Δ.   86/2012   «Διορισμός   Υπουργών,   Αναπληρωτών   Υπουργών   και Υφυπουργών»     (Α’     141) και       του    Π.Δ.  90/2012   «Διορισμός     Υπουργού      και Υφυπουργών» (Α’ 144).

δ) Του Π.Δ. 85/2012 (Α’ 141) «Ίδρυση και Μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών».

ε)      Του    Π.Δ.    65/2011     (Α’   147)    «Διάσπαση       του    Υπουργείου      Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β)  Διοικητικής  Μεταρρύθμισης  και  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης  της  Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς».

στ)  Του  άρθρου  4  παρ.  1  του  ν.  1404/1983  (Α’  173)  «Δομή  και  λειτουργία  των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) και του άρθρου 4 του ν. 2916/2001 (Α’   114)   «Διάρθρωση   της   Ανώτατης   Εκπαίδευσης   και   ρύθμιση   θεμάτων   του Τεχνολογικού Τομέα αυτής».

ζ)   Του   άρθρου   2   του   ν.   3255/2004   (Α΄   138)   «Ρυθμίσεις   θεμάτων   όλων   των εκπαιδευτικών βαθμίδων»,  του  Π.Δ. 5/1996 (Α΄ 3) «Τροποποίηση του  Π.Δ.  178/95 «Ίδρυση  Παραρτημάτων  των  Τμημάτων  Τεχνολογικών  Εκπαιδευτικών  Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)  και  ρύθμιση  θεμάτων  οργάνωσης  και  λειτουργίας  τους  (Α΄  94),  του  Π.Δ.200/1999  (Α´  179),   «Ίδρυση  Παραρτημάτων,  Σχολής  και  Τμημάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών   Ιδρυμάτων   (Τ.Ε.Ι.),   μετονομασία   Τ.Ε.Ι.   και   Τμήματος,   ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και  λειτουργίας τους  και  σύσταση θέσεων προσωπικού», του Π.Δ.                          247/2003       (Α´    222):       «Ίδρυση                  Παραρτημάτων,    Σχολής       και      Τμημάτων Τεχνολογικών   Εκπαιδευτικών   Ιδρυμάτων   (Τ.Ε.Ι.),   μετονομασία   Τμημάτων   Τ.Ε.Ι., ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και  λειτουργίας τους,  σύσταση θέσεων  προσωπικού των  Τ.Ε.Ι.  και  της  Ανώτατης  Σχολής  Παιδαγωγικής  και  Τεχνολογικής  Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)»,   του   Π.Δ.   23/2009   (Α´   44):   «Ίδρυση   Σχολών   και   Τμημάτων Τεχνολογικών           Εκπαιδευτικών     Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), καθορισμός          περιεχομένου σπουδών  αυτών,  ρύθμιση  θεμάτων  οργάνωσης  και  λειτουργίας  τους,  σύσταση θέσεων  προσωπικού»,  του  Π.Δ.  64/2008  (Α΄  92)  «Ίδρυση Τμήματος  Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού   Ιδρύματος   (Τ.Ε.Ι.),   καθορισμός  περιεχομένου   σπουδών   αυτού, ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας, σύσταση θέσεων προσωπικού», του Π.Δ.  561/1985           (Α΄           199)          «Ίδρυση         παραρτημάτων       και           Τμημάτων      Τ.Ε.Ι.             και καθορισμός  περιεχομένου  σπουδών  και  διάρκειας  φοίτησης  αυτών,  κατάργηση Τμημάτων Τ.Ε.Ι. και ρύθμιση θεμάτων σπουδαστών και οργάνωσης και λειτουργίας τους,  σύσταση  νέων  θέσεων  προσωπικού  στα  Τ.Ε.Ι.»,  του  Π.Δ.  178/1995  (Α΄  94) «Ίδρυση  Παραρτημάτων  και  Τμημάτων  Τεχνολογικών  Εκπαιδευτικών  Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) και ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας τους», του Π.Δ. 234/2000 (Α´   198):   «Ίδρυση   Παραρτήματος   και   Τμημάτων   Τεχνολογικών   Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας τους και σύσταση θέσεων  προσωπικού»  και  των  Ε5/652/1984  (Α΄  99)          «Τμήματα  και  κατευθύνσεις των  Τ.Ε.Ι.» και Ε5/1419/1984 (Α΄ 187)  «Ιδρύσεις   γενικών Τμημάτων   στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα» Υπουργικών Αποφάσεων.

η)  του  άρθρου  90 του  Κώδικα  Νομοθεσίας  για  την  Κυβέρνηση  και  τα  Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).

2.   Την  αριθμ.  Υ48/9-7-2012   απόφαση    του     Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων  του  Αναπληρωτή  Υπουργού  Οικονομικών  Χρήστου  Σταϊκούρα»  (Β´2105)

3.   Το  αριθμ.  1240/6-2-2013  έγγραφο  του  Υπουργού  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού προς το Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, για τη διατύπωση  γνώμης  επί  των  προτεινόμενων  μεταβολών  στο  Ίδρυμα,  στο  πλαίσιο του    Σχεδίου          «ΑΘΗΝΑ»    για       την      αναδιάρθρωση  των   Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης και  το αριθμ.  3311/1-3-2013 σχετικό  με  το οποίο  συμπληρώνεται  και επικαιροποιείται το προαναφερόμενο.

4.   Την  υπ.  αρ.  ΦΓΠ.6.1/404/1-3-2013  γνώμη  του  Συμβουλίου  του  Τ.Ε.Ι.  Δυτικής Μακεδονίας.

5.   Το  αριθμ.  1257/6-2-2013  έγγραφο  του  Υπουργού  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων, Πολιτισμού  και  Αθλητισμού  προς  την  Αρχή  Διασφάλισης  και  Πιστοποίησης  της Ποιότητας  στην Ανώτατη  Εκπαίδευση  (Α.ΔΙ.Π.)  για  τη  διατύπωση  γνώμης  επί  των προτεινόμενων μεταβολών στο Ίδρυμα, στο πλαίσιο του Σχεδίου «ΑΘΗΝΑ» για την αναδιάρθρωση των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης.

6.   Τις από 30/11/2012, 8/3/2013 και 18/3/2013 γνώμες της Α.ΔΙ.Π..

7.   Την  αριθμ.  977/2012  (153541/6-12-2012/ΙΒ)  ανάληψη  υποχρέωσης  για  το  οικ. έτος 2013 (με ΑΔΑ Β4Μ99-5ΑΗ).

8.   Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη η   οποία   θα   καλυφθεί   από   τις   πιστώσεις   του   τακτικού   προϋπολογισμού   του Ιδρύματος  (η  αριθμ.  195/12-4-2013  απόφαση  ανάληψης  υποχρέωσης  με  ΑΔΑ: ΒΕΑΤ46914Β-Π0Φ στον ΚΑΕ 1899).

9.   Την  υπ’ αριθμ.  …  γνωμοδότηση  του  Συμβουλίου  της  Επικρατείας,  με  πρόταση των   Υπουργών   Διοικητικής   Μεταρρύθμισης   και   Ηλεκτρονικής   Διακυβέρνησης, Οικονομικών     και    Παιδείας    και    Θρησκευμάτων,      Πολιτισμού    και    Αθλητισμού, αποφασίζουμε :

Άρθρο 1

Ίδρυση Σχολής

Ιδρύεται  Σχολή  Επαγγελμάτων Υγείας  και  Πρόνοιας στο Τ.Ε.Ι. Δυτικής  Μακεδονίας  με έδρα την Πτολεμαΐδα.

Άρθρο 2

Μετονομασία Σχολής

Η  Σχολή  Τεχνολογίας  Γεωπονίας  του  Τ.Ε.Ι.  Δυτικής  Μακεδονίας  μετονομάζεται  σε Σχολή  Τεχνολογίας  Γεωπονίας  και  Τεχνολογίας  Τροφίμων  και  Διατροφής  του  Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας.

Άρθρο 3

Μετονομασία Τμημάτων

1.    α) Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας του Παραρτήματος Καστοριάς του  Τ.Ε.Ι.  Δυτικής  Μακεδονίας  με  έδρα  την  Καστοριά  μετονομάζεται  σε  Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Καστοριά.

β)   Το   Τμήμα   Πληροφορικής   και   Τεχνολογίας   Υπολογιστών   του   Παραρτήματος Καστοριάς  του  Τ.Ε.Ι. Δυτικής  Μακεδονίας  με  έδρα  την  Καστοριά  μετονομάζεται  σε Τμήμα  Μηχανικών  Πληροφορικής  Τ.Ε.  της  Σχολής  Τεχνολογικών  Εφαρμογών  του Τ.Ε.Ι. Δυτικής  Μακεδονίας  με  έδρα  την  Καστοριά  και  κατευθύνσεις  προχωρημένου εξαμήνου:

α. Μηχανικοί Δικτύων Τ.Ε.

β. Μηχανικοί Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τ.Ε. γ. Μηχανικοί Λογισμικού Τ.Ε.

γ) Το Τμήμα Ηλεκτρολογίας της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας     με    έδρα     την    Κοζάνη    μετονομάζεται     σε    Τμήμα    Ηλεκτρολόγων Μηχανικών     Τ.Ε.    της    Σχολής     Τεχνολογικών     Εφαρμογών      του    Τ.Ε.Ι.    Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Κοζάνη.

2.    Οι  φοιτητές  και  το  πάσης  φύσεως  προσωπικό  εκάστου  εκ  των  παραπάνω Τμημάτων εντάσσονται αυτοδίκαια στο αντίστοιχο μετονομαζόμενο Τμήμα.

3.    Στο γνωστικό αντικείμενο των Τμημάτων που μετονομάζονται ουδεμία μεταβολή επέρχεται.

Άρθρο 4

Συγχώνευση Τμημάτων

1.    α)  Το  Τμήμα  Εφαρμογών  Πληροφορικής  στη Διοίκηση  και  στην  Οικονομία  του Παραρτήματος Γρεβενών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τα Γρεβενά και το Τμήμα   Επιχειρησιακής   Πληροφορικής   του   Παραρτήματος   Γρεβενών   του   Τ.Ε.Ι. Δυτικής   Μακεδονίας   με   έδρα   τα   Γρεβενά   συγχωνεύονται   σε   Τμήμα  Διοίκησης Επιχειρήσεων  της Σχολής Διοίκησης και  Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τα Γρεβενά, και εισαγωγικές κατευθύνσεις με χωριστό αριθμό εισακτέων για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση:

α) Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

β)   Διοίκηση   Επιχειρήσεων,   η   οποία   έχει   κατευθύνσεις   προχωρημένου εξαμήνου:

β.α) Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων β.β) Διοίκηση Επιχειρήσεων

Το  Τμήμα  που  προκύπτει  από  τη  συγχώνευση  έχει  το  γνωστικό  αντικείμενο  των κατευθύνσεών του.

Μέχρι την ανάδειξη Προϊσταμένου στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης  και  Οικονομίας  του  Τ.Ε.Ι.  Δυτικής  Μακεδονίας  με  έδρα  τα  Γρεβενά,  η οποία  θα  πρέπει  να  έχει  ολοκληρωθεί  το  αργότερο  μέχρι  30  Νοεμβρίου  2013, καθήκοντα         Προϊσταμένου                         Τμήματος     ασκεί   ο                       Προϊστάμενος      του                Τμήματος Εφαρμογών  Πληροφορικής  στη  Διοίκηση  και  στην  Οικονομία  του  Παραρτήματος Γρεβενών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τα Γρεβενά .

Τα συλλογικά όργανα του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και  Οικονομίας  του  Τ.Ε.Ι.  Δυτικής  Μακεδονίας  με  έδρα  τα  Γρεβενά  συγκροτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Κατ’  εξαίρεση  οι  φοιτητές  του  Τμήματος  Εφαρμογών  Πληροφορικής  στη  Διοίκηση και στην Οικονομία του Παραρτήματος Γρεβενών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας με έδρα  τα  Γρεβενά  εντάσσονται  κατ’  επιλογήν  και  ύστερα  από  δήλωσή  τους  στο Τμήμα  Διοίκησης  Επιχειρήσεων  της  Σχολής  Διοίκησης  και  Οικονομίας  του  Τ.Ε.Ι. Δυτικής  Μακεδονίας  με  έδρα  τα  Γρεβενά  ή  στο  Τμήμα  Μηχανικών  Πληροφορικής Τ.Ε.  της  Σχολής Τεχνολογικών  Εφαρμογών  του Τ.Ε.Ι. Δυτικής  Μακεδονίας  με  έδρα την Καστοριά.

Το   Εκπαιδευτικό     Προσωπικό      του    Τμήματος     Εφαρμογών      Πληροφορικής     στη Διοίκηση   και   στην   Οικονομία   του   Παραρτήματος   Γρεβενών   του   Τ.Ε.Ι.  Δυτικής Μακεδονίας με έδρα  τα Γρεβενά  εντάσσεται με διαπιστωτική πράξη  του  προέδρου του Τ.Ε.Ι. στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του   Τ.Ε.Ι.  Δυτικής   Μακεδονίας   με   έδρα   τα   Γρεβενά   ή   στο   Τμήμα   Μηχανικών Πληροφορικής   Τ.Ε.   της   Σχολής   Τεχνολογικών   Εφαρμογών   του   Τ.Ε.Ι.   Δυτικής Μακεδονίας  με  έδρα  την  Καστοριά,  ύστερα  από  αίτησή  του  και  αιτιολογημένη απόφαση  της  συνέλευσης  Τ.Ε.Ι.  ή  των  κατ’αρμοδιότητα  λειτουργούντων  οργάνων του           Ιδρύματος.  Η   Διαπιστωτική        Πράξη  δημοσιεύεται       στην                  Εφημερίδα        της Κυβερνήσεως

β)  Το  Τμήμα  Λογιστικής  της  Σχολής  Διοίκησης  και  Οικονομίας  του  Τ.Ε.Ι.  Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Κοζάνη και το Τμήμα Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Κοζάνη συγχωνεύονται σε Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Κοζάνη.

Το  Τμήμα  που  προκύπτει  από  τη  συγχώνευση  έχει  το  γνωστικό  αντικείμενο  των συγχωνευομένων Τμημάτων.

Μέχρι  την  ανάδειξη  Προϊσταμένου  στο  Τμήμα  Λογιστικής  και  Χρηματοοικονομικής της  Σχολής  Διοίκησης  και  Οικονομίας  του  Τ.Ε.Ι.  Δυτικής  Μακεδονίας  με  έδρα  την Κοζάνη,  η  οποία  θα  πρέπει  να  έχει  ολοκληρωθεί  το  αργότερο  μέχρι  30  Νοεμβρίου 2013,  καθήκοντα  Προϊσταμένου  Τμήματος  ασκεί  ο  Προϊστάμενος  του  Τμήματος Λογιστικής της  Σχολής Διοίκησης και  Οικονομίας  του Τ.Ε.Ι. Δυτικής  Μακεδονίας  με έδρα την Κοζάνη.

Τα συλλογικά όργανα του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης  και  Οικονομίας  του  Τ.Ε.Ι.  Δυτικής  Μακεδονίας  με  έδρα  την  Κοζάνη, συγκροτούνται  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  ν.  4009/2011,  όπως  τροποποιήθηκε και ισχύει.

γ) Το Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού του Παραρτήματος Γρεβενών του Τ.Ε.Ι.  Δυτικής  Μακεδονίας  με  έδρα  τα  Γρεβενά  και  το  Τμήμα  Τυποποίησης  και Διακίνησης   Προϊόντων   του   Παραρτήματος   Κατερίνης   του   Αλεξάνδρειου   Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης                    με    έδρα       την      Κατερίνη                             συγχωνεύονται     σε                Τμήμα                    Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας με έδρα την Κατερίνη.

Το  Τμήμα  που  προκύπτει  από  τη  συγχώνευση  έχει  το  γνωστικό  αντικείμενο  των συγχωνευομένων Τμημάτων.

δ)  Το  Τμήμα  Φυτικής  Παραγωγής,  το  Τμήμα  Ζωικής  Παραγωγής  και  το  Τμήμα Εμπορίας και       Ποιοτικού                     Ελέγχου   Αγροτικών                                   Προϊόντων     του    Παραρτήματος Φλώρινας  της  Σχολής  Τεχνολογίας  Γεωπονίας  του  Τ.Ε.Ι.  Δυτικής  Μακεδονίας  με έδρα  τη  Φλώρινα  συγχωνεύονται  σε  Τμήμα  Τεχνολόγων  Γεωπόνων  της  Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τη Φλώρινα και κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου:

α) Φυτικής Παραγωγής β) Ζωικής Παραγωγής

γ) Αγροτικής Οικονομίας

δ) Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων

Το  Τμήμα  που  προκύπτει  από  τη  συγχώνευση  έχει  το  γνωστικό  αντικείμενο  των κατευθύνσεών του.

Μέχρι  την  ανάδειξη  Προϊσταμένου  στο  Τμήμα  Τεχνολόγων  Γεωπόνων  της  Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας  με  έδρα  τη  Φλώρινα,  η  οποία  θα  πρέπει  να  έχει  ολοκληρωθεί  το αργότερο  μέχρι  30  Νοεμβρίου  2013,  καθήκοντα  Προϊσταμένου  Τμήματος  ασκεί  ο Προϊστάμενος του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής  του Παραρτήματος Φλώρινας της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τη Φλώρινα.

Τα   συλλογικά   όργανα   του   Τμήματος   Τεχνολόγων   Γεωπόνων,   συγκροτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ε)   Το   Τμήμα   Τεχνολογιών   Αντιρρύπανσης   και   το   Τμήμα   Γεωτεχνολογίας   και Περιβάλλοντος            της                         Σχολής   Τεχνολογικών            Εφαρμογών            του  Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας           με                                 έδρα       την Κοζάνη,               συγχωνεύονται       σε    Τμήμα     Μηχανικών Περιβάλλοντος   Τ.Ε.   της   Σχολής   Τεχνολογικών   Εφαρμογών   του   Τ.Ε.Ι.   Δυτικής Μακεδονίας  με  έδρα  την  Κοζάνη  και  εισαγωγικές  κατευθύνσεις  με  χωριστό  αριθμό εισακτέων για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση:

α) Μηχανικών Αντιρρύπανσης Τ.Ε.

β) Μηχανικών Γεωτεχνολογίας Περιβάλλοντος Τ.Ε.

Το  Τμήμα  που  προκύπτει  από  τη  συγχώνευση  έχει  το  γνωστικό  αντικείμενο  των κατευθύνσεών του.

Μέχρι  την  ανάδειξη  Προϊσταμένου  στο  Τμήμα  Μηχανικών  Περιβάλλοντος  Τ.Ε.  της Σχολής  Τεχνολογικών  Εφαρμογών  του  Τ.Ε.Ι.  Δυτικής   Μακεδονίας  με  έδρα  την Κοζάνη,  η  οποία  θα  πρέπει  να  έχει  ολοκληρωθεί  το  αργότερο  μέχρι  30  Νοεμβρίου 2013,  καθήκοντα  Προϊσταμένου  Τμήματος  ασκεί  ο  Προϊστάμενος  του  Τμήματος Τεχνολογιών  Αντιρρύπανσης     της  Σχολής  Τεχνολογικών  Εφαρμογών   του  Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Κοζάνη.

Τα  συλλογικά  όργανα  του  Τμήματος  Μηχανικών  Περιβάλλοντος  Τ.Ε.  της  Σχολής Τεχνολογικών  Εφαρμογών  του  Τ.Ε.Ι.  Δυτικής  Μακεδονίας  με  έδρα  την  Κοζάνη, συγκροτούνται  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  ν.  4009/2011,  όπως  τροποποιήθηκε και ισχύει.

στ)  Το  Τμήμα  Μηχανολογίας  και  το  Τμήμα  Βιομηχανικού  Σχεδιασμού  της  Σχολής Τεχνολογικών  Εφαρμογών  του  Τ.Ε.Ι.  Δυτικής  Μακεδονίας  με  έδρα  την  Κοζάνη συγχωνεύονται  σε  Τμήμα  Μηχανολόγων  Μηχανικών  και  Βιομηχανικού  Σχεδιασμού Τ.Ε.  της  Σχολής Τεχνολογικών  Εφαρμογών  του Τ.Ε.Ι. Δυτικής  Μακεδονίας  με  έδρα την  Κοζάνη  και  εισαγωγικές  κατευθύνσεις  με  χωριστό  αριθμό  εισακτέων  για  την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση:

α) Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε.

β)  Μηχανολόγων  Μηχανικών  Τ.Ε.,  η  οποία  θα  έχει  και  κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου:

βα) Ενεργειακών Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ββ) Μηχανολόγων Μηχανικών Παραγωγής Τ.Ε.

Το  Τμήμα  που  προκύπτει  από  τη  συγχώνευση  έχει  το  γνωστικό  αντικείμενο  των κατευθύνσεών του.

Μέχρι  την  ανάδειξη  Προϊσταμένου  στο  Τμήμα  Μηχανολόγων  Μηχανικών  Τ.Ε.  της Σχολής  Τεχνολογικών  Εφαρμογών  του  Τ.Ε.Ι.  Δυτικής   Μακεδονίας  με  έδρα  την Κοζάνη,  η  οποία  θα  πρέπει  να  έχει  ολοκληρωθεί  το  αργότερο  μέχρι  30  Νοεμβρίου 2013,  καθήκοντα  Προϊσταμένου  Τμήματος  ασκεί  ο  Προϊστάμενος  του  Τμήματος Μηχανολογίας     της                             Σχολής               Τεχνολογικών     Εφαρμογών          του    Τ.Ε.Ι.    Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Κοζάνη.

Τα  συλλογικά  όργανα  του  Τμήματος  Μηχανολόγων  Μηχανικών           Τ.Ε.  της  Σχολής Τεχνολογικών  Εφαρμογών  του  Τ.Ε.Ι.  Δυτικής  Μακεδονίας  με  έδρα  την  Κοζάνη, συγκροτούνται  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  ν.  4009/2011,  όπως  τροποποιήθηκε και ισχύει.

2.    Οι φοιτητές εντάσσονται αυτοδίκαια στο εκάστοτε Τμήμα που προκύπτει από τη συγχώνευση με διαπιστωτική πράξη του Προέδρου.

3.    Το  Εκπαιδευτικό  Προσωπικό  των  συγχωνευόμενων  Τμημάτων  εντάσσεται  στο εκάστοτε  Τμήμα  που  προκύπτει  από  τη  συγχώνευση,  με  διαπιστωτική  πράξη  του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

4.    Η διαδικασία ένταξης ολοκληρώνεται έως την 31η Αυγούστου 2013.

Άρθρο 5

Κατάργηση Παραρτημάτων

1.    Το Παράρτημα Γρεβενών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας καταργείται.

2.    Το Παράρτημα Καστοριάς του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας καταργείται.

3.    Το Παράρτημα Φλώρινας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας καταργείται.

Άρθρο 6

Κατάργηση Τμημάτων και Κ.Ξ.Γ.Φ.Α.

1.    Το Τμήμα Εργοθεραπείας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας το οποίο από ιδρύσεώς του δε λειτούργησε καταργείται.

2.    Το  Τμήμα  Γενικό  Τμήμα  Θετικών  Επιστημών  του  Τ.Ε.Ι. Δυτικής  Μακεδονίας  με έδρα την Κοζάνη καταργείται.

3.    Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Φυσικής Αγωγής του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Κοζάνη καταργείται.

4.   α) Τα μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού που υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος στα καταργούμενα Τμήματα εντάσσονται με πράξη του Προέδρου του Τ.Ε.Ι.   Δυτικής             Μακεδονίας,  η      οποία              δημοσιεύεται      στην        Εφημερίδα   της Κυβερνήσεως,                   ύστερα            από      αίτησή             τους          και      αιτιολογημένη             απόφαση           της Συνέλευσης   του   Τ.Ε.Ι.   ή   των   κατ’   αρμοδιότητα   λειτουργούντων   οργάνων   στα υπόλοιπα Τμήματα με βάση τις λειτουργικές ανάγκες του Ιδρύματος.

β) Τα μέλη του Ε.ΔΙ.Π., ΕΡ.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Π. που υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος  στα  καταργούμενα  Τμήματα  εντάσσονται  με  πράξη  του  Προέδρου  του Τ.Ε.Ι.                    Δυτικής             Μακεδονίας,          η            οποία  δημοσιεύεται  στην    Εφημερίδα          της Κυβερνήσεως,      ύστερα από             αίτησή     τους                    και    αιτιολογημένη                   απόφαση  της Συνέλευσης Τ.Ε.Ι.  ή των  κατ’ αρμοδιότητα  λειτουργούντων  οργάνων στα  υπόλοιπα Τμήματα με βάση τις λειτουργικές ανάγκες του Ιδρύματος.

γ) Η διαδικασία ένταξης ολοκληρώνεται έως την 31η Αυγούστου 2013.

δ)  Με  απόφαση  της  Συνέλευσης  Τ.Ε.Ι.  ή  των  κατ’  αρμοδιότητα  λειτουργούντων οργάνων μεταφέρεται στο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας ο υφιστάμενος εξοπλισμός, τα εργαστήρια, το αρχείο και η βιβλιοθήκη των Τμημάτων.

ε)   Οι   διαδικασίες   εκλογής,   εξέλιξης   και   μονιμοποίησης   μελών   Εκπαιδευτικού Προσωπικού  των  καταργούμενων  Τμημάτων,  οι  οποίες  έχουν  ξεκινήσει  πριν  τη δημοσίευση  του  παρόντος  διατάγματος,  συνεχίζονται  κανονικά  με  τα  Εκλεκτορικά Σώματα  όπως  αυτά  είχαν  συγκροτηθεί  πριν  την  κατάργηση  των  Τμημάτων  και ολοκληρώνονται από τα αρμόδια όργανα των Τμημάτων, στα οποία εντάσσονται οι υποψήφιοι.

στ)  Οι  εκκρεμείς διαδικασίες  κρίσης  και  μονιμοποίησης μελών  ΕΡ.ΔΙ.Π.,  Ε.ΔΙ.Π  και Ε.Τ.Π. ολοκληρώνονται από τα όργανα του Τμήματος στο οποίο εντάσσονται

ζ) Τα προπτυχιακά μαθήματα Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, των οποίων η  διδασκαλία  έχει  ανατεθεί  στα  καταργούμενα  Τμήματα,  συνεχίζονται  σύμφωνα  με το  καθορισμένο  πρόγραμμα  σπουδών  τόσο  των  Τμημάτων  αυτών  όσο  και  των καταργούμενων  Τμημάτων  μέχρι  την  ολοκλήρωση  των  εξαμήνων  αλλά  και  των εξετάσεων  και  την  αναμόρφωση  των  προγραμμάτων  σπουδών  των  Τμημάτων, σύμφωνα  με   τις   ισχύουσες   διατάξεις   και   ανεξάρτητα   από   την  ένταξη    του Εκπαιδευτικού Προσωπικού των καταργούμενων Τμημάτων στα Τμήματα στα οποία εντάσσονται.

η) Διαδικαστικές  και  άλλες  λεπτομέρειες  που  ανακύπτουν  από  την  κατάργηση  των Τμημάτων  και  δεν  προβλέπονται  από  τις  διατάξεις  του  παρόντος  ρυθμίζονται  με απόφαση της Συνέλευσης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

θ)  Για  όσα  θέματα  δεν  ρυθμίζονται  ειδικά  με  το  διάταγμα  αυτό,  εφαρμόζονται  οι κείμενες διατάξεις όπως κατά περίπτωση ισχύουν.

Άρθρο 7

Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας

Το Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας αποτελείται από τις εξής Σχολές:

1.   ΣΧΟΛΗ   ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ   ΚΑΙ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,   με   έδρα   τα   Γρεβενά,   η   οποία συγκροτείται από τα εξής Τμήματα:

1)           Τμήμα  Διοίκησης  Επιχειρήσεων  με  έδρα  την  Κοζάνη  και  κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου:

α) Διοίκηση Επιχειρήσεων β) Μάρκετινγκ

2)           Τμήμα Διοίκησης  Επιχειρήσεων  με  έδρα  τα  Γρεβενά  με  χωριστό  αριθμό εισακτέων για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση:

α) Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

β) Διοίκηση Επιχειρήσεων, η οποία θα έχει και κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου:

β.α) Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων β.β) Διοίκηση Επιχειρήσεων

3)           Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής με έδρα την Κοζάνη

2.   ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, με έδρα την Πτολεμαΐδα, η οποία συγκροτείται από το εξής Τμήμα:

1)           Τμήμα Μαιευτικής με έδρα την Πτολεμαΐδα

3.   ΣΧΟΛΗ   ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ   ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ   ΚΑΙ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ   ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, με έδρα τη Φλώρινα, η οποία συγκροτείται από το εξής Τμήμα:

1)           Τμήμα  Τεχνολόγων  Γεωπόνων  με  έδρα  τη  Φλώρινα  και  κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου

α) Φυτικής Παραγωγής β) Ζωικής Παραγωγής

γ) Αγροτικής Οικονομίας

δ) Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων

4.   ΣΧΟΛΗ   ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ   ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ,   με   έδρα   την   Κοζάνη,   η   οποία συγκροτείται από τα εξής Τμήματα:

1)           Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. με έδρα την Κοζάνη :

2)           Τμήμα  Μηχανολόγων  Μηχανικών  και  Βιομηχανικού  Σχεδιασμού  Τ.Ε  με έδρα την Κοζάνη  και εισαγωγικές κατευθύνσεις με χωριστό αριθμό εισακτέων για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση:

α) Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε.

β)  Μηχανολόγων  Μηχανικών  Τ.Ε.,  η  οποία  θα  έχει  και  κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου:

βα) Ενεργειακών Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ββ) Μηχανολόγων Μηχανικών Παραγωγής Τ.Ε.

3)           Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Τ.Ε. με έδρα την Κοζάνη και εισαγωγικές κατευθύνσεις με χωριστό αριθμό εισακτέων για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση:

α) Μηχανικών Αντιρρύπανσης Τ.Ε.

β) Μηχανικών Γεωτεχνολογίας Περιβάλλοντος Τ.Ε.

4)           Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας Τ.Ε. με έδρα την Καστοριά

5)           Τμήμα   Μηχανικών   Πληροφορικής   Τ.Ε.   με   έδρα   την   Καστοριά   και κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου:

α) Μηχανικοί Δικτύων Τ.Ε.

β) Μηχανικοί Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τ.Ε. γ) Μηχανικοί Λογισμικού Τ.Ε.

Άρθρο 8

Μεταβατικές Διατάξεις

1.   Το   Τμήμα  Διεθνούς   Εμπορίου   του   Τ.Ε.Ι.  Δυτικής   Μακεδονίας   με   έδρα   την Καστοριά  εξακολουθεί  να  λειτουργεί  με  την  υφιστάμενη  μορφή  του  μέχρι  την  31η Οκτωβρίου  2018,  οπότε  και  καταργείται.  Έκτοτε  οι  φοιτητές  και  το  εκπαιδευτικό προσωπικό  του  Τμήματος  Διεθνούς  Εμπορίου  του  Τ.Ε.Ι.  Δυτικής  Μακεδονίας  με έδρα την Καστοριά αυτοδίκαια εντάσσονται στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής   Διοίκησης   και   Οικονομίας   του   Τ.Ε.Ι.   Δυτικής   Μακεδονίας   με   έδρα   τα Γρεβενά.

2.   Με   πράξη   του   Προέδρου   του  Τ.Ε.Ι.       Δυτικής   Μακεδονίας   διαπιστώνεται   ο αριθμός  των  φοιτητών  και  του  προσωπικού  που  εντάσσονται  στα  νέα  Τμήματα καθώς και η εκπαιδευτική και ακαδημαϊκή κατάστασή τους.

3.   Οι   εκκρεμείς   διαδικασίες   εκλογής,   εξέλιξης   και   μονιμοποίησης   των   μελών Εκπαιδευτικού  Προσωπικού  των  Τμημάτων  που  συγχωνεύονται,  ολοκληρώνονται από               τα       αρμόδια         όργανα του      εκάστοτε               Τμήματος που    προκύπτει   από              τη συγχώνευση.

4.   Οι   εκκρεμείς   διαδικασίες   εκλογής   των   μελών   Ε.Τ.Π.   των   Τμημάτων   που συγχωνεύονται  ολοκληρώνονται  από  τα  αρμόδια  όργανα  του  εκάστοτε  Τμήματος που προκύπτει από τη συγχώνευση και διορίζονται σε αυτό.

5.   Με  πράξη  του  Προέδρου  του  Τ.Ε.Ι. Δυτικής  Μακεδονίας  ρυθμίζονται  τα  θέματα Διοικητικού Προσωπικού.

6.   Ο παρεχόμενος τίτλος σπουδών στους φοιτητές που έχουν εισαχθεί μέχρι και το ακαδημαϊκό   έτος   2012-2013   σε   Α.Ε.Ι.   ή   Σχολή   ή   Τμήμα   που   συγχωνεύεται, μετονομάζεται  ή  καταργείται  φέρει  τον  υφιστάμενο  κατά  το  χρόνο  εισαγωγής  τίτλο και τύπο.

7.   Για  τη  διεξαγωγή  των  εκπαιδευτικών  και  εξεταστικών  διαδικασιών,  την  παροχή τίτλων  σπουδών,  την  έκδοση  πιστοποιητικών  και  πάσης  φύσεως  βεβαιώσεων,  για φοιτητές ή αποφοίτους οι οποίοι έχουν εισαχθεί μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2012- 2013    στα    Τμήματα     που     μετονομάζονται     ή    συγχωνεύονται      ή    καταργούνται, εξουσιοδοτούνται τα καθ’ ύλην αρμόδια όργανα των νέων Τμημάτων.

8.   Τα  μαθήματα  (η  εκπαιδευτική  διαδικασία)  των  Προγραμμάτων  Μεταπτυχιακών Σπουδών           όσων      Τμημάτων           καταργούνται,     συγχωνεύονται                    ή       μετονομάζονται, συνεχίζονται μέχρι την ολοκλήρωσή τους, σύμφωνα με το καθορισμένο πρόγραμμα σπουδών.                   Στους                  αποφοίτους          των                ΠΜΣ      απονέμεται                  μεταπτυχιακό      δίπλωμα ειδίκευσης με τον υφιστάμενο κατά το χρόνο εισαγωγής τους τίτλο και τύπο.

Άρθρο 9

Τελικές διατάξεις

1.   Τα    εκδοθέντα     Προεδρικά     Διατάγματα      που     αφορούν      στα    επαγγελματικά δικαιώματα  των  πτυχιούχων  των Τμημάτων  που  συγχωνεύονται,  μετονομάζονται  ή καταργούνται παραμένουν σε ισχύ.

2.   Οι    παρεχόμενοι      τίτλοι    σπουδών      των     Τμημάτων     που     προκύπτουν      από μετονομασία ή συγχώνευση είναι ισότιμοι με τους τίτλους σπουδών των Τμημάτων που συγχωνεύονται, μετονομάζονται ή καταργούνται.

3.   Τα   καταργούμενα   Τμήματα   συνεχίζουν   τη   λειτουργία   τους   έως   την   31η Αυγούστου 2013.

Άρθρο 10

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος άρχεται από τη δημοσίευσή του.

Η   εκπαιδευτική   λειτουργία   των   Τμημάτων   που   προκύπτουν   από   συγχώνευση   ή μετονομασία άρχεται το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, ήτοι την 1η  Σεπτεμβρίου 2013.

Στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Μαρούσι,                   2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

This entry was posted on Τρίτη, 23 Απριλίου, 2013 at 20:03 and is filed under ΓΡΕΒΕΝΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

1 response about “Τιμολέων Κοψαχείλης από τον Star-Fm 933 για τα τμήματα του ΤΕΙ στα Γρεβενά: “Δυστυχώς και σήμερα, συνεχίζουν κάποιοι να καταστροφολογούν” …”

  1. Πετρόπουλος Μανώλης said:

    Αν σκεφτόταν τα παιδιά του και τα παιδιά μας, -όπως ανέφερε- δεν έπρεπε να υπογράψει μνημόνιο και μεταρρυθμίσεις μπορούσαν να γίνουν και χωρίς μνημόνιο.

Leave a Reply