Ημέρα: 2 Μαρτίου 2013

Όλες οι κρίσεις των Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας και οι τοποθετήσεις τους

Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος ο Αντιστράτηγος Δημήτρης Τσακνάκης - Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής στην Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έγινε ο