Ημέρα: 2 Ιανουαρίου 2013

Περιφέρειες προσέφυγαν στο ΣτΕ για ακύρωση απολύσεων υπαλλήλων τους

Σημειώνουν ότι ο τρόπος κατάργησης θέσεων είναι πασίδηλα αντισυνταγματικός Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγαν η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (με έδρα την