Ημέρα: 26 Δεκεμβρίου 2012

Κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών σε οφειλέτες του Δημοσίου

Συστάσεις ΔΝΤ και Ευρωπαϊκής Επιτροπής Την κατάσχεση τραπεζικών λογαριασμών οφειλετών του Δημοσίου, την τοποθέτηση πρόσθετου προσωπικού για τον έλεγχο μεγάλων