Ημέρα: 20 Οκτωβρίου 2012

Καταργούνται εφορίες και αντικαθίστανται από Κέντρα Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων…

Θα στεγάζονται στους χώρους των υπαρχόντων ΚΕΠ και στους Δήμους Καταργούνται εφορίες και αντικαθίστανται από Κέντρα Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων που θα

Καρατομούνται όλοι οι διευθυντές εφοριών ΣΔΟΕ και τελωνείων

Τώρα θυμήθηκαν;... Λήγει η θητεία προϊσταμένων, υποδιευθυντών και διευθυντών Εφοριών, ΣΔΟΕ, Τελωνείων και Ελεγκτικών Κέντρων, όπως προβλέπεται σε τροπολογία που κατατέθηκε