Ημέρα: 15 Σεπτεμβρίου 2012

80.000 ιδιοκτήτες οχημάτων θα πληρώσουν διπλό το τέλος κυκλοφορίας

Το ποσό θα συμπεριληφθεί στο εκκαθαριστικό Στην «τσιμπίδα» της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών έχουν πιαστεί 80.000 ιδιοκτήτες οχημάτων

Οι πίνακες κατάταξης, σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου στον Δήμο Γρεβενών

Το Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας (Ι.Π.Α.Δ.Μ.), ήταν αρμόδιο για την διεκπεραίωση του Προγράμματος Ο Δήμος Γρεβενών ανακοινώνει ότι από