Γρεβενά – ΝΕΑ- ΕΙΔΗΣΕΙΣ – news- GREVENA TV

O No 1 Ραδιοφωνικός σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τα Γρεβενά

Μειωμένα δίδακτρα στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο

22 Αυγούστου, 2012 by Χρήστος Μίμης

Τα κλειδιά της εισαγωγής για 3.900 θέσεις σε προπτυχιακές και 3.800 θέσεις σε μεταπτυχιακές σπουδές Ηλεκτρονικές αιτήσεις συμμετοχής από 1 Νοεμβρίου έως 10 Δεκεμβρίου

http://p-nstatic.doldigital.net/taneawebstatic/1E2D8C7068E4C580B88544BC9EBE0C02.jpgΤη μείωση των διδάκτρων που θα πληρώνουν οι φοιτητές στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο από το νέο ακαδημαϊκό έτος στα 550 ευρώ ανά θεματική ενότητα για τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών και στα 700 ευρώ ανά θεματική ενότητα για τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών αποφάσισε το υπουργείο Παιδείας, ενώ η διοίκηση του ΕΑΠ αποφάσισε για το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος να δοθούν 3.900 θέσεις για τις προπτυχιακές σπουδές και 3.800 θέσεις για τις μεταπτυχιακές.

Κάθε χρόνο 60.000 – 70.000 νέοι και νέες απολυτηριούχοι λυκείου και πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης καταθέτουν από 1 Νοεμβρίου έως 10 Δεκεμβρίου ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής σε κάποιο από τα προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά προγράμματα του ΕΑΠ.

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Στο ΕΑΠ η προσφορά των σπουδών γίνεται με τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως διδασκαλίας, ενώ η επιλογή των φοιτητών γίνεται με δημόσια και ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία (κλήρωση). Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει αίτηση συμμετοχής μόνο για ένα πρόγραμμα. Αν κάποιος υποβάλει περισσότερες από μία αιτήσεις, στον έλεγχο που θα γίνει θα απορριφθεί, ακόμα και αν μετά την ηλεκτρονική κατάταξη βρίσκεται μεταξύ των προσωρινώς επιλεγέντων. Η επιλογή των φοιτητών θα γίνει με δημόσια και ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία (κλήρωση), η οποία θα διεξαχθεί τον Δεκέμβριο στα γραφεία του ΕΑΠ στην Πάτρα.

Το ΕΑΠ παρέχει πτυχία, μεταπτυχιακά διπλώματα ειδίκευσης (masters), διδακτορικά διπλώματα, πιστοποιητικά προπτυχιακής επιμόρφωσης, πιστοποιητικά μεταπτυχιακής επιμόρφωσης, πιστοποιητικά παρακολούθησης θεματικών ενοτήτων.

Συγκεκριμένα:
Για την απόκτηση πτυχίου απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση τουλάχιστον 12 θεματικών ενοτήτων. Η εγγραφή των φοιτητών προϋποθέτει την κατοχή τίτλου απόλυσης λυκείου ή ισότιμου ή αντίστοιχου τίτλου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

Για την απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης απαιτείται πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτατης Εκπαίδευσης συγγενούς γνωστικού αντικειμένου, επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση τεσσάρων τουλάχιστον θεματικών ενοτήτων και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Τα πιστοποιητικά προπτυχιακής επιμόρφωσης απονέμονται στους προπτυχιακούς φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο ΕΑΠ για να παρακολουθήσουν πρόγραμμα προπτυχιακής επιμόρφωσης συγκεκριμένης διάρκειας, το οποίο περιλαμβάνει από 1 έως 11 θεματικές ενότητες.

Τα πιστοποιητικά μεταπτυχιακής επιμόρφωσης μπορεί να απονέμονται σε πτυχιούχους ή διπλωματούχους Ανώτατης Εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν εισαχθεί στο ΕΑΠ για να παρακολουθήσουν πρόγραμμα μεταπτυχιακής επιμόρφωσης συγκεκριμένης διάρκειας, που ορίζεται με απόφαση της συγκλήτου και πάντως μικρότερης εκείνης που απαιτείται για την απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης. Τα πιστοποιητικά παρακολούθησης θεματικών ενοτήτων παρέχονται σε φοιτητές του ΕΑΠ ύστερα από αίτησή τους και δήλωσή τους ότι δεν επιθυμούν να ολοκληρώσουν κάποιο από τα προγράμματα σπουδών, υπό την προϋπόθεση επιτυχούς εξέτασης σε μία ή περισσότερες θεματικές ενότητες.

ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Ας δούμε τώρα τις προϋποθέσεις εισαγωγής στα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών του ΕΑΠ:

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ. Γίνονται δεκτοί απόφοιτοι λυκείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή ισότιμου ή αντίστοιχου τίτλου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή του εξωτερικού. Η γνώση μιας ξένης γλώσσας, πρωτίστως της αγγλικής, καθώς και η εξοικείωση με τη χρήση Η/Υ, email και Διαδικτύου θα βοηθήσουν σημαντικά στην παρακολούθηση του προγράμματος.

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ. Γίνονται δεκτοί απόφοιτοι λυκείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή ισότιμου ή αντίστοιχου τίτλου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή του εξωτερικού. Η γνώση μιας ξένης γλώσσας, πρωτίστως της αγγλικής, καθώς και η εξοικείωση με τη χρήση Η/Υ, email και Διαδικτύου θα βοηθήσουν σημαντικά στην παρακολούθηση του προγράμματος.

ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ. Γίνονται δεκτοί: α) Απόφοιτοι λυκείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή κάτοχοι ισότιμου ή αντίστοιχου τίτλου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή του εξωτερικού με αποδεδειγμένη γνώση της ισπανικής σε επίπεδο Β2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς και β) Απόφοιτοι ισπανόφωνων Ιδρυμάτων Δευτεροβάθμιας ή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με επάρκεια στην ελληνική. Η γνώση μιας ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση της αγγλικής, καθώς και η εξοικείωση με τη χρήση Η/Υ, email και Διαδικτύου, θα βοηθήσουν σημαντικά στην παρακολούθηση.
Σημείωση: Αν το δίπλωμα που αποδεικνύει τη γνώση της ισπανικής δεν αναγράφει το επίπεδο Β2, παρακαλούνται οι υποψήφιοι να προσκομίσουν βεβαίωση από την ισπανική πρεσβεία ή το Ιnstituto Cervantes που θα δηλώνει την ανωτέρω αντιστοιχία.

Χρήστος Κάτσικας

This entry was posted on Τετάρτη, 22 Αυγούστου, 2012 at 21:17 and is filed under ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply