Γρεβενά – ΝΕΑ- ΕΙΔΗΣΕΙΣ – news- GREVENA TV

O No 1 Ραδιοφωνικός σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τα Γρεβενά

Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Γρεβενών

3 Αυγούστου, 2012 by Χρήστος Μίμης

33 θέματα στην ημερήσια διάταξη

Την Τετάρτη 8 Αυγούστου 2012 και ώρα 19:00 θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημοτικό Κατάστημα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

1. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Γρεβενών – Συζήτηση και ψήφιση του Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού.

2. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Διαμόρφωση Δημοτικού Καταστήματος».

3. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση – επέκταση Δημοτικού Κοιμητηρίου».

4. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση πλατειών και κοινόχρηστων χώρων Δημοτικών Διαμερισμάτων (έτους 2010)».

5. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή κωδωνοστασίου Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Δ.Δ. Σαρακήνας».

6. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή οδού Νεοχώρι – Δίπορο».

7. Παράταση προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης: «Μελέτη Πράξης Εφαρμογής πολεοδομικής μελέτης επέκτασης Δήμου Γρεβενών».

8. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Γήπεδο Κιβωτού».

9. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση φθορών ασφαλτοστρώσεων οδών νοτίου τμήματος Δήμου Γρεβενών».

10. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση πλατειών και κοινοχρήστων χώρων Δημοτικών Διαμερισμάτων (έτους 2010)».

11. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση-Συντήρηση δικτύου όμβριων υδάτων (έτους 2011)».

12. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 67.740,34 € και αναμόρφωση του προϋπολογισμού 2012, για την εκτέλεση του έργου «Διαμόρφωση εισόδου Κοινότητας Σαμαρίνας» από το Ταμείο Πράσινης Ανάπτυξης του ΥΠΕΚΑ.

13. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού ως προς πίστωση 25.000,00 € και εγγραφή της πίστωσης στον Κ.Α. 30-7423.001 των εξόδων για την συνέχιση εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΡΥΜΟΤΟΜΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ».

14. Τροποποίηση προϋπολογισμού.

15. Εφάπαξ καταβολή οικονομικής ενίσχυσης από το πρόγραμμα «Α’ Κοινωνικών Βοηθειών / Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις».

16. Έγκριση ή μη εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «Συντήρηση – Βελτίωση δημοτικών χώρων – κτιρίων (προμήθεια υλικών)» με διαδικασία μέσω απ’ ευθείας ανάθεση.

17. Έγκριση ή μη εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια λιπαντικών και φίλτρων λαδιού για τα οχήματα – μηχανήματα του Δήμου Γρεβενών (έτους 2012)», με διαδικασία μέσω απ’ ευθείας ανάθεσης.

18. Απευθείας ανάθεση της εργασίας με τίτλο «Συντήρηση – Επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων έργου Δήμου Γρεβενών (έτους 2012)» από το Δημοτικό Συμβούλιο λόγω άγονου διαγωνισμού, που διενεργήθηκε.

19. Δωρεάν παραχώρηση για χρήση του λεωφορείου με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 1069, στην Δημοτική Επιχείρηση Κοινωφελούς Έργου Γρεβενών (ΔΕΚΕΓ).

20. Επί αιτήματος Αθλητικών Συλλόγων για επιχορήγηση.

21. Επί αιτήματος Πολιτιστικών Συλλόγων για επιχορήγηση.

22. Συγκρότηση των επιτροπών του άρθρου 28 του ΕΚΠ-ΟΤΑ.

23. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «ΜΙΚΡΟ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΙΣΧΥΟΣ 9,525 MW».

24. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «ΜΙΚΡΟ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΦΕΛΛΙΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 10,4 MW».

25. Εισήγηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, στα πλαίσια της διαδικασίας Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, του έργου: «Μικρό υδροηλεκτρικό έργο ΥΗΣ Σπηλαίου» ισχύος 1,16 MW στον ποταμό Βενέτικο, στο Τ.Δ. Σπηλαίου της Δ.Ε. Θεοδώρου Ζιάκα στο Νομό Γρεβενών.

26. Εισήγηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, στα πλαίσια της διαδικασίας Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 14,00 MW» στη θέση “Πέρδικα” των Τ.Κ. Σαμαρίνας – Δοτσικού του Δήμου Γρεβενών.

27. Έγκριση εκμίσθωσης περισσεύματος βοσκής έτους 2012 Τ.Κ. Μυρσίνας.

28. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικών αγροτεμαχίων οικισμού Λειψίου Τοπικής Κοινότητας Κυδωνιών.

29. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικών αγροτεμαχίων Συν/σμού Ασπροκάμπου της Τοπικής Κοινότητας Μυρσίνης.

30. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης κτιρίων των οικισμών Πιστικού και Μικροκλεισούρας της Τοπικής Κοινότητας Κνίδης Δήμου Γρεβενών στο Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Αθλητισμού Δήμου Γρεβενών».

31. Ανάκληση της αρ. 152/2006 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την απευθείας εκποίηση δημοτικής έκτασης εμβαδού (19.831,829) τ.μ. αγρ/τος Μυρσίνης στους κ.κ. Γεώργιο Κρικέλη και Αργύριο Κρικέλη για ίδρυση και εγκατάσταση Βιομηχανίας-Επεξεργασίας Ελαιοκράμβης.

32. α) Επί της αρ. 32.653/27-07-2012 αιτήσεως της Δερίλα Χρυσούλας του Ζήση, β) Κήρυξη εκπτώτου της εγγύησης (Νο 16770/2006 Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού 192,00 €) της Δερίλα Χρυσούλας μισθώτρια του Δημοτικού αναψυκτηρίου στο πάρκο «ΜΕΡΑΣ», γ) επί των οφειλομένων μισθωμάτων και τυχόν υποχρεώσεων που έχουν σχέση με το μίσθιο.

33. Συζήτηση επί αιτήσεως της Γούτα Σουλτάνας του Δημητρίου για παραχώρηση χρήσης για το χρονικό διάστημα από 9/8/2012 έως 16/8/2012 του πρώτου ορόφου του κοινοτικού καταστήματος Σμίξης με σκοπό τη διενέργεια έκθεσης ειδών λαϊκού πολιτισμού.

This entry was posted on Παρασκευή, 3 Αυγούστου, 2012 at 20:45 and is filed under ΓΡΕΒΕΝΑ, ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply