Γρεβενά – ΝΕΑ- ΕΙΔΗΣΕΙΣ – news- GREVENA TV

O No 1 Ραδιοφωνικός σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τα Γρεβενά

Προγραμματική Συμφωνία Συνεργασίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και της ΔΕΗ Α.Ε.

9 Ιουνίου, 2012 by Χρήστος Μίμης

deh-panepisthmio (1)

Υπογράφηκε την Παρασκευή (8/6),  η Προγραμματική Συμφωνία μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, για την χορηγία τριών Επώνυμων Εδρών στο ίδρυμα, στα πλαίσια της στήριξης της επιστημονικής του δράσης από την Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού.

Στο πλαίσιο προαγωγής της εκπαίδευσης και της έρευνας στo Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, αλλά και γενικότερα της ανάπτυξης της ανώτατης εκπαίδευσης στον ευρωπαϊκό χώρο, σε αναγνώριση της μακροχρόνιας συνεργασίας της ΔΕΗ με τις τοπικές κοινωνίες της Δυτικής Μακεδονίας για την ανάπτυξη της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και με στρατηγικούς στόχους:

 • την ανάδειξη της Δυτικής Μακεδονίας σε σημαντικό πρότυπο περιφερειακό κέντρο της Ευρώπης για την προαγωγή της εκπαίδευσης και της έρευνας, κυρίως σε θέματα που αφορούν τον τομέα της Ενέργειας, όπως και σε άλλους τομείς,
 • την εκπαίδευση, πρακτική εξάσκηση και εξειδίκευση φοιτητών, έτσι ώστε οι απόφοιτοι να αποτελούν πολύ ικανά και διεθνώς ανταγωνιστικά στελέχη για να καλύψουν τις σύγχρονες και μελλοντικές ανάγκες της ελληνικής οικονομίας,
 • την ενεργό συμβολή στην ενίσχυση του επιπέδου ευημερίας, της απασχόλησης, την ανάπτυξη και την ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της οικονομίας της Δυτικής Μακεδονίας και
 • την αειφόρο ανάπτυξη και την ανάδειξη του πολύπλευρου αναπτυξιακού, περιβαλλοντικού και κοινωνικού έργου του Ομίλου ΔΕΗ.

Τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν κάθε απαραίτητη ενέργεια και πρωτοβουλία για την επίτευξη των ακόλουθων, ενδεικτικά αναφερομένων δράσεων:

 • Συνεργασία σε τομείς όπου υπάρχει εκπαιδευτικό, επιστημονικό και ερευνητικό ενδιαφέρον με γνώμονα την αριστεία, που εμπίπτουν στους επιχειρησιακούς στόχους της ΔΕΗ και συνδέονται με τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιφερειακής οικονομίας της Δυτικής Μακεδονίας.
 • Ανάπτυξη ή/και οργάνωση Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών, που συνδέονται με τα επιχειρησιακά ενδιαφέροντα, τους στρατηγικούς στόχους και την πολιτική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Επιχείρησης.
 • Ανάπτυξη και διοργάνωση Θερινών Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων, με στόχο, μεταξύ άλλων, την κάλυψη αναγκών εκπαίδευσης, εξειδίκευσης κλπ του προσωπικού της Επιχείρησης.
 • Ανάπτυξη ή/και οργάνωση προγραμμάτων εξ αποστάσεως και δια βίου μάθησης.
 • Αξιοποίηση του θεσμού του Επισκέπτη Καθηγητή για τη διοργάνωση διαλέξεων, τη διδασκαλία μαθημάτων, κλπ.
 • Οργάνωση κοινών επιστημονικών δραστηριοτήτων (π.χ. Εργαστηρίων, Ημερίδων, Συνεδρίων κλπ.), με έμφαση στην ανάδειξη θεματικών που σχετίζονται κατά προτεραιότητα με την Ηλεκτρική Ενέργεια, με κύριο σκοπό την ανάδειξη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σε ένα εκπαιδευτικό φορέα με διεθνή αναγνώριση σε ενεργειακά, περιβαλλοντικά, αναπτυξιακά κλπ θέματα.
 • Ενίσχυση της επιστημονικής συνεργασίας μέσω της ανταλλαγής δημοσιεύσεων, εκπαιδευτικού υλικού, τεχνογνωσίας, δεδομένων κλπ.
 • Συνεργασία μεταξύ των ερευνητικών ομάδων.
 • Υποβολή κοινών προτάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων της 4ης Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013.
 • Υποβολή κοινών προτάσεων στο 8ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Έρευνας (FP8).
 • Υποβολή, κοινών προτάσεων στο πλαίσιο εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
 • www.anko-eunet.gr

This entry was posted on Σάββατο, 9 Ιουνίου, 2012 at 12:51 and is filed under ΚΟΖΑΝΗ, ΠΑΙΔΕΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply