Ημέρα: 11 Απριλίου 2012

Οι μεταθέσεις στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 2012 – Ο πίνακας με τα ονόματα και η απόφαση των μεταθέσεων

Ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Παιδείας... Οι έγκυρες αιτήσεις που υποβλήθηκαν για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ανήλθαν σε 14.856 και από τις παραπάνω