Ημέρα: 26 Φεβρουαρίου 2012

Ειδικό Πλαίσιο Οικονομικής Ανασυγκρότησης της Δυτικής Μακεδονίας…

Την κατάρτιση ενός Ειδικού Πλαισίου Οικονομικής Ανασυγκρότησης της Δυτικής Μακεδονίας πρότεινε ο Αντιπεριφερειάρχης Κοζάνης Γιάννης Σόκουτης στη σύσκεψη για

7η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, προσκαλεί  σε συνεδρίαση την Οικονομική Επιτροπή, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης