Ημέρα: 11 Φεβρουαρίου 2012

Αίτημα του Δημάρχου Γρεβενών Δημοσθένη Κουπτσίδη για κήρυξη του Δήμου Γρεβενών σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης…

Επιστολή συμπαράστασης από το Επιμελητήριο Γρεβενών... Λόγω των συνεχιζόμενων άσχημων καιρικών συνθηκών στο Δήμο Γρεβενών, κύρια στην ορεινή περιοχή, με