Παραχωρήσεις αγροτεμαχίων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και προτάσεις βιώσιμης αγροτικής ανάπτυξης

Συγχαίρω τον Αντιπεριφερειάρχη Γρεβενών κ. Γεώργιο Δασταμάνη για την τοποθέτησή του, σε σχέση με τις παραχωρήσεις αγροτεμαχίων (33 αγροτεμάχια, συνολικής έκτασης 319 στρεμμάτων) μετά από απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Τα εν λόγω αγροτεμάχια παραχωρήθηκαν σε “δικαιούχους” που στην πλειονότητά τους είναι κάτοικοι Αθηνών.

Με την υπ’ αριθ. 2556/20-9-11 απόφαση του Υπουργού αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων, δίνεται η δυνατότητα να εκμισθώνονται γεωργικές εκτάσεις του δημοσίου με μίσθωση 5 € ανά στρέμμα σε επαγγελματίες αγρότες, σε νέους έως 35 ετών, σε ανέργους εγγεγραμμένους στους καταλόγους του ΟΑΕΔ και σε νέους έως 35 ετών πτυχιούχους Γεωτεχνικών σχολών.

Το σκεπτικό της απόφασης επικαλείται την ανάγκη:
1. Βελτίωσης των όρων βιωσιμότητας των αγροτικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.
2. Ενίσχυσης νέων αγροτών, κτηνοτρόφων και νέων γεωτεχνικών επιστημόνων να ενταχθούν στην παραγωγική διαδικασία του αγροδιατροφικού τομέα
3. Αύξησης της παραγωγής τροφίμων και ζωοτροφών όπως αυτά προσδιορίζονται από τον στρατηγικό σχεδιασμό κάθε περιφέρειας
4. Ενίσχυσης των συλλογικών δράσεων των αγροτών και κτηνοτρόφων στον τομέα παραγωγής τροφίμων και ζωοτροφών καθώς και στην συλλογική αξιοποίηση και διαχείριση εκτάσεων κατάλληλων για βόσκηση.

Πιστεύω ότι, κανένας από τους παραπάνω στόχους (που επικαλείται η υπουργική απόφαση) δεν επιτυγχάνεται με τις συγκεκριμένες παραχωρήσεις αγροτεμαχίων.
Δεν μπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα ότι, το κίνητρο των ενδιαφερομένων (εξ Αθηνών) συγκλίνει με την προσδοκία ότι, τα εκμισθωμένα αγροτεμάχια (στο μέλλον) θα περάσουν στην ιδιοκτησία τους ή θα τους δοθεί η δυνατότητα αλλαγής της χρήσης τους.

Επίσης θα πρέπει να ελεγχθεί, με κάθε λεπτομέρεια, εάν η παραχώρηση των συγκεκριμένων εκτάσεων στερεί τη βοσκή ζωικού κεφαλαίου της περιοχής;
Γνωρίζουμε ότι, ένα από τα βασικά μειονεκτήματα της ελληνικής γεωργίας είναι οι πολύ μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Σε τι άρα ωφελεί, η παραχώρηση μικρών αγροτεμαχίων σε νέους αστικών περιοχών;
Η παραχώρηση, ακόμη και με μηδενικό μίσθωμα, μίας βιώσιμης έκτασης με ρητή δέσμευση μόνιμης εγκατάστασης στην περιοχή μας και υποχρέωση ανάπτυξης πρότυπων γεωργικών ή επενδυτικών δραστηριοτήτων, θα συνάδει σαφώς καλύτερα με το σκεπτικό της υπουργικής απόφασης.

Πιστεύω ότι, την προτεραιότητα σε δράσεις που μπορούν να σχεδιάσουν από κοινού, οι δυο δήμοι (Γρεβενών, Δεσκάτης) και η ΑΝΓΡΕ, θα πρέπει να την έχουν οι συντοπίτες μας Γρεβενιώτες, που ζουν αναγκαστικά σε άλλες πόλεις.

Η αγροτική ανάπτυξη πρέπει επιτέλους να αποτελέσει έναν από τους πλέον σημαντικούς τομείς της πολιτικής.
Η γεωργία είχε και έχει πολλαπλές λειτουργίες, είναι πολυσήμαντη γιατί οι αγρότες μας δεν περιορίζονται μόνο στην παραγωγή γεωργικών προϊόντων αλλά είναι και οι άνθρωποι που συμμετέχουν στην διαχείριση της υπαίθρου, στη διατήρηση της φύσης και στον αγροτουρισμό. Η πολιτεία έχει το χρέος να διασφαλίσει την επιβίωση της υπαίθρου ως τόπο κατοικίας, εργασίας αλλά και ως παράγοντα τουριστικής ανάπτυξης. Η ενθάρρυνση και οι διευκολύνσεις για την παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητος και η στήριξη της καινοτομίας και πρωτοποριακής επιχειρηματικότητες είναι ο μόνος δρόμος που οδηγεί στη στήριξη του εισοδήματος των κατοίκων της υπαίθρου.

Η λογική του εύκολου κέρδους η πρακτική και νοοτροπία του προστατευτισμού και οι οικονομικές ενισχύσεις αποτελούν πλέον παρελθόν. Χρειάζονται επομένως ριζικές αλλαγές και η δυνατότητα να δοθούν, με κάθε τρόπο και μέσον, οι γνώσεις για σύγχρονες τεχνολογίες διαχείρισης των γαιών και του περιβάλλοντος.
Η μεταφορά ακόμη και μίας απλής πληροφορίας πχ. ότι στις σταβλικές εγκαταστάσεις ευρωπαϊκών χωρών, τα ζώα κοιμούνται σε ειδικά στρώματα που συντελούν στην καλύτερη ποιότητα κρέατος και γάλακτος, δεν “φτάνει” στον Έλληνα κτηνοτρόφο μέσω επίσημου δικτύου πληροφόρησης αλλά “τυχαία” με ότι αυτό συνεπάγεται.

Η κρίση της Ελληνικής οικονομίας, φυσικά έχει δυσμενής επιπτώσεις και στην αγροτική οικονομία. Το εισόδημα της τοπικής αγροτικής κοινωνίας μας έχει μειωθεί αισθητά, το γεγονός αυτό με τη σειρά του επηρεάζει συνολικά την οικονομία όλου του νομού Γρεβενών. Στα φθηνά και πολλές φορές αμφίβολης ποιότητος εισαγόμενα αγροτικά προϊόντα, ήρθε η ώρα να αντιπαραθέσουμε ποιοτικά δικά μας προϊόντα, η υπεροχή των οποίων είναι σαφέστατη.
Σήμερα πρέπει να ξαναδούμε την παλιά καλή συνταγή και στέρεα αντίληψη της Αυτάρκειας. Με τις βαθιές ρίζες στις παραδόσεις μας και στις πρώτες μορφές της ελληνικής κοινότητας. Αυτάρκεια σε επίπεδα νοικοκυριού, τοπικού διαμερίσματος, Δήμου, Περιφέρειας.

Όσα περισσότερα προϊόντα απ’ αυτά που παράγουμε καταναλώνονται στον τόπο μας, τόσο το καλύτερο για την τοπική και εθνική οικονομία. Όσα περισσότερα αγροτικά προϊόντα επεξεργάζονται στον τόπο μας, όχι μόνο παίρνουν προστιθέμενη αξία, αλλά και δημιουργούν θέσεις εργασίας. Για παράδειγμα, αν όλο το γάλα που παράγεται στα Γρεβενά και σε όμορες περιοχές, μπορούσε να τυροκομηθεί από τις μονάδες των Γρεβενών, το εισόδημα των κτηνοτρόφων θα ήταν σαφώς μεγαλύτερο, και συγχρόνως θα προέκυπταν περισσότερες θέσεις εργασίας. Θέσεις εργασίες, που σήμερα, βρίσκονται εκεί που μεταφέρεται το νωπό γάλα των Γρεβενών και άλλων περιοχών.

Σήμερα, και όχι αύριο, πρέπει να λυθεί οριστικά το θέμα της μεταφοράς της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης στους δήμους, μόνο τότε θα δοθεί η δυνατότητα να λειτουργήσουν ως Αυτό-Διοίκηση.

Οι δύο Δήμοι, η Περιφέρεια, η Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών και το Επιμελητήριο Γρεβενών πρέπει να πρωταγωνιστήσουν σε μια προσπάθεια Οικονομικής και Ποιοτικής αναδιάρθρωσης της τοπικής αγροτικής μας οικονομίας. Με συνέργεια, αποφασιστικότητα, τόλμη, τεχνογνωσία αλλά και φαντασία θα μπορέσουμε να καταστήσουμε την αγροτική μας οικονομία ανταγωνιστική και βιώσιμη, με πολλαπλά οφέλη για όλη την κοινωνία των Γρεβενών.
Τα επώνυμα και αξιόπιστα βιολογικά προϊόντα εγγυούνται την επιχειρηματική προοπτική προς την οποία πρέπει να κατευθύνουμε.

Η δημιουργία ολοκληρωμένων τοπικών συμφώνων ποιότητας και η ανάπτυξη δικτύων παραγωγής – μεταποίησης και εμπορίας είναι αναγκαιότητα, αναγκαιότητα αποτελεί και η ανάδειξη της ίδιας αυτής προσπάθειας και όλων των προϊόντων των Γρεβενών.
Ο εκσυγχρονισμός , η εξέλιξη του γεωργικού τομέα και η εξασφάλιση αξιοπρεπούς βιοτικού επιπέδου για τους γεωργοκτηνοτρόφους αποτελούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για τη στήριξη του κλάδου και πρέπει να είναι ο στόχος του Υπουργείου.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τις προτάσεις και τις τακτικές του, οδηγεί τον πολύπαθο αγροτικό τομέα σε νέες περιπέτειες. Η απόφαση αυτή πρέπει άμεσα να ανακληθεί.

Κοψαχείλης Τιμολέων
Πολιτευτής ΝΔ Γρεβενών

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.